E-mail Privacy Policy


Malta Parliament Disclaimer:This e-mail is confidential to the intended recipient and may be privileged. If you have received it in error, please notify the sender and delete it from your system. Any unauthorised use, dissemination, disclosure or copying is not permitted. The integrity and security of this e-mail transmission cannot be guaranteed. No liability is accepted for any damage caused by any virus transmitted by this e-mail.Dikjarazzjoni tal-Parlament Malti:Din l-E-mail hi konfidenzjali, tista' tkun privileġġjata, u hi indirizzata biss lill-persuna li lilha ġiet mibgħuta. Jekk irċevejtha bi żball, jekk jogħġbok avża lil min qed jibgħatha u ħassarha mis-sistema tiegħek. Kull użu, tixrid, żvelar jew ikkuppjar mhux awtorizzat ta' din l-E-mail hu projbit. L-integrità u s-sigurtà tagħha fuq l-internet ma jistgħux jiġu garantiti. L-ebda responsabbilità ma tiġi aċċettata għal kull dannu li b'xi mod jista' jiġi kawżat b'xi virus trasmess b'din l-E-mail.