Skip to main content
Lingwa: en  | Ikkuntattjana | | Fittex

L-Onor. Clayton Bartolo MP

Partit Laburista - L-Erbatax-il Leġislatura (2022 -)

Clayton Bartolo MP
Ministru għat-Turiżmu u l-Indafa Pubblika
Indirizz Elettroniku [email protected]

Mozzjonijiet

 

Mozzjonijiet li ġew diskussi minn dan il-Membru Seduta
Mozzjoni Nru 004 - Indirizz b'risposta għad-Diskors tal-President ta' Malta S7 - 18.05.2022
Mozzjoni Nru 049 - Estimi ta’ Dħul u Nfiq tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu għas-sena finanzjarja 2022 S17 - 14.06.2022
Mozzjoni Nru 051 - Mozzjoni li tirrevoka l-Avviżi Legali Nru 161 u Nru 163 tal-2022 li jemendaw ir-Regolamenti dwar il-Ħinijiet tal-Ftuħ tan-Negozji S24 - 04.07.2022
Mozzjoni Nru 059 - Riżoluzzjoni dwar rinunzja ta’ parti mill-enfitewsi temporanju, konċessjoni b’enfitewsi temporanju ta’ art tal-Gvern fil-konfini ta’ SmartCity u varjazzjoni tal-kuntratt fl-atti tan-Nutar Tania Spiteri datat 11 ta' Marzu 2016 S26 - 06.07.2022
Mozzjoni Nru 060 - Riżoluzzjoni dwar terminazzjoni ta’ parti mill-enfitewsi temporanju u ċens relattiv, varjazzjoni tal-kuntratt fl-atti tan-Nutar Vincent Miceli, datat 22 ta’ April 2007 u sussegwentament modifikat b’kuntratt fl-atti tan-Nutar Anthony Hili datat 14 ta' Ottubru 2016 S26 - 06.07.2022
Mozzjoni Nru 067 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Att dwar il-Money Laundering S27 - 03.10.2022
Mozzjoni Nru 076 - Estimi Ġenerali 2023 - Mozzjoni illi l-Kamra tmur f'Kumitat ta' provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2023 S57 - 22.11.2022
Mozzjoni Nru 141 - Estimi ta’ Dħul u Nfiq tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu għas-sena finanzjarja 2023 S127 - 29.05.2023
Mozzjoni Nru 179 - Estimi Ġenerali 2024 - Mozzjoni illi l-Kamra tmur f'Kumitat ta' provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2024 S173 - 20.11.2023
Mozzjoni Nru 208 - Mozzjoni li temenda l-Avviż Legali 270 tal-2023 - Regolamenti tal-2023 dwar Aġenziji tal-Impjieg S197 - 22.01.2024