Skip to main content
Lingwa: en  | Ikkuntattjana | | Fittex

L-Onor. Tonio Borg MP

Partit Nazzjonalista - Id-Disa' Leġiżlatura (1998 - 2003)

Ministru tal-Intern

Mozzjonijiet

Mozzjonijiet li ġew mressqin minn dan il-Membru Data
Mozzjoni Nru 115 - Estimi ta' Dħul u Nfiq ta' l-Awtorita' ta' l-Ippjanar għas-sena finanzjarja mill-1 ta' Ottubru 1999 sat-30 ta' Settembru 2000 Tne, 06 Diċ 1999
Mozzjoni Nru 140 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Att dwar l-Condominia Ġim, 26 Mej 2000
Mozzjoni Nru 144 - Mozzjoni dwar trasferiment ta’ Proprjeta "A" - fond fil-Belt Valletta lill-International Institute on Ageing "B" - fond fil-Belt Valletta lill-Confederation of Malta Trade Unions "C" - fond fil-Belt Valletta jingħata lil Down's Syndrome Assocation "D" - fond fil-Belt Valletta jingħata lill-Ambaxxata Franċiża "E" - bdil fil-kuntratt mal-Five Star Hotels Ltd "F" - diversi proprjetajiet lil Clubs, Assoċjazzjonijet tal-Isports, Scouts u Girl Guides "G" - Bdil fil-kuntratti ma' clubs "H" - bdil fil-kuntratt mal-Assoċjazzjoni Sportive Hibernians "I" - art f'Ta' Qali tingħata lil Malta Aviation Museum Foundation "J" - art f'tar-Rumana u ta' Ġnien Gebel f'Tal-Balal tingħata lil Saint Michael Foundation Tli, 13 Ġun 2000
Mozzjoni Nru 168 - Abbozz ta’ Liġi dwar l-Amministrazzjoni ta’ Artijiet Ġim, 06 Ott 2000
Mozzjoni Nru 169 - Estimi tad-dħul u nfiq ta' l-Awtorita' ta' l-Ippjanar għas-sena 2000 - 2001 Tne, 13 Nov 2000
Mozzjoni Nru 191 - Riżoluzzjoni dwar l-għoti ta’ pensjonijiet lill-persuni li kienu fis-servizz tad-Dipartiment tas-Servizzi Korrettivi Tli, 13 Fra 2001
Mozzjoni Nru 022 - Abbozz ta' Liġi dwar il-Protezzjoni Ċivili Tli, 03 Nov 1998
Mozzjoni Nru 232 - Att dwar is-Restituzzjoni ta’ Ċerti Artijiet Ġim, 27 Apr 2001
Mozzjoni Nru 234 - Att dwar il-Probation Tne, 21 Mej 2001
Mozzjoni Nru 024 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar il-Proprjeta' tal-Għadu (Kap 179) Tne, 16 Nov 1998
Mozzjoni Nru 240 - Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Ordinanza dwar il-Pulizija ta’ Malta, Kap 164 Erb, 18 Lul 2001
Mozzjoni Nru 248 - Mozzjoni dwar trasferiment ta’ artijiet tal-Gvern Tli, 09 Ott 2001
Mozzjoni Nru 252 - Estimi ta’ dħul u nfiq ta’ l-Awtorita’ ta’ l-Ippjanar għas-sena finanzjarja 2001-2002 Tne, 12 Nov 2001
Mozzjoni Nru 281 - Riżoluzzjoni dwar it-trasferiment ta’ : "A" - proprjetà f'Ħal Luqa lill-Foundation for Social Welfare; "B" - maħżen fil-Marsa lill-Eden Foundation; "C" - ex NAAFI Bakery fil-Marsa lil Maltacom; "D" - proprjetà fil-Belt Valletta lill-YMCA; "E" - emenda fil-kuntratt ta' plots agrikoli fil-Qammiegħ; u "F" - proprjetajiet lil diversi Clubs u Assoċjazzjonijiet tal-Isports Ħam, 09 Mej 2002
Mozzjoni Nru 285 - Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar l-Immigrazzjoni Tne, 03 Ġun 2002
Mozzjoni Nru 293 - Trasferiment ta' Proprjetà f'Ħal Luqa lil Malta International Airport Ħam, 04 Lul 2002
Mozzjoni Nru 306 - Estimi tad-dħul u nfiq ta’ l-Awtorita’ ta’ Malta dwar l-Ambjent u l-Ippjanar 2002-2003 Erb, 20 Nov 2002
Mozzjoni Nru 323 - Riżoluzzjoni dwar trasferiment ta’ proprjeta’ in konnessjoni mal-proġett tal-cruise liner terminal lill-konsorzju VISET Erb, 29 Jan 2003
Mozzjoni Nru 325 - Abbozz ta' Liġi dwar Reġistru Ċentrali Tne, 17 Fra 2003
Mozzjoni Nru 045 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili, Kap. 12 Tli, 12 Jan 1999
Mozzjoni Nru 046 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Att dwar it-Trasferiment ta' Artijiet tal-Gvern Tli, 12 Jan 1999
Mozzjoni Nru 047 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Ordinanza dwar il-Mediċini Perikolużi, Kap 101 Tne, 18 Jan 1999
Mozzjoni Nru 052 - Estimi ta' Dħul u Nfiq ta' l-Awtorita' ta' l-Ippjanar għas-sena finanzjarja mill-1 ta' Ottubru 1998 sat-30 ta' Settembru 1999 Tne, 15 Fra 1999
Mozzjoni Nru 062 - Abbozz ta' Liġi dwar Atti Notarili (Provvedimenti Temporanji" Tne, 03 Mej 1999
Mozzjoni Nru 070 - Riżoluzzjoni dwar abbozz ta’ regolamenti dwar pensjonijiet għal min jaħdem il-Ħabs Tli, 15 Ġun 1999
Mozzjoni Nru 075 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Kodiċi Kriminali, Kap 9 Tli, 06 Lul 1999
Mozzjoni Nru 079 - Abbozz ta' Liġi dwar iċ-Ċittadinanza Maltija, Kap 188 Erb, 14 Lul 1999
Mozzjoni Nru 008 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Att dwar il-Ħabs, Kap. 260 Sib, 24 Ott 1998
Mozzjoni Nru 009 - Riżoluzzjoni dwar it-Trasferiment ta' Artijiet tal-Gvern skond l-artikolu 3 tal-Kap 268 tal-Liġijiet ta' Malta Sib, 24 Ott 1998
Mozzjoni Nru 092 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar l-Ippjanar tal-Iżvilupp Tli, 20 Lul 1999
Mozzjoni Nru 096 - Abbozz ta' Liġi dwar ir-Refuġjati Tli, 28 Set 1999
Mozzjoni Nru 098 - Abbozz ta' Liġi dwar Tismija ta' Ministri f'Diversi Liġijiet Ħam, 05 Ott 1989

 

Mozzjonijiet li ġew diskussi minn dan il-Membru Seduta
Mozzjoni Nru 008 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Att dwar il-Ħabs, Kap. 260 S4 - 28.10.1998
Mozzjoni Nru 009 - Riżoluzzjoni dwar it-Trasferiment ta' Artijiet tal-Gvern skond l-artikolu 3 tal-Kap 268 tal-Liġijiet ta' Malta S5 - 02.11.1998
Mozzjoni Nru 009 - Riżoluzzjoni dwar it-Trasferiment ta' Artijiet tal-Gvern skond l-artikolu 3 tal-Kap 268 tal-Liġijiet ta' Malta S8 - 09.11.1998
Mozzjoni Nru 022 - Abbozz ta' Liġi dwar il-Protezzjoni Ċivili S8 - 09.11.1998
Mozzjoni Nru 024 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar il-Proprjeta' tal-Għadu (Kap 179) S14 - 23.11.1998
Mozzjoni Nru 026 - Mozzjoni biex il-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għall-konsiderazzjoni ta' l-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 1999 S37 - 16.12.1998
Mozzjoni Nru 026 - Mozzjoni biex il-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għall-konsiderazzjoni ta' l-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 1999 S39 - 16.12.1998
Mozzjoni Nru 036 - Mozzjoni sabiex tiġi revokata, mħassra jew annullata l-Avviż Legali Nru 254 ta' l-1998 dwar regolamenti li jemendaw ir-regolamenti dwar il-finanzi ġenerali. S50 - 14.01.1999
Mozzjoni Nru 037 - Mozzjoni ta' Sfiduċja fl-Onor. Anton Tabone, Speaker tal-kamra tar-Rappreżentanti S51 - 18.01.1999
Mozzjoni Nru 041 - Avviż ta' mozzjoni, flimkien ma' mozzjoni, dwar ruling mogħti mill-President tal-Kumitati fid-19 ta' Diċembru 1998 S54 - 21.01.1999
Mozzjoni Nru 042 - Avviż ta' mozzjoni dwar ruling mogħti mill-Viċi President tal-Kumitati fil-21 ta' Diċembru 1998 S54 - 21.01.1999
Mozzjoni Nru 045 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili, Kap. 12 S51 - 18.01.1999
Mozzjoni Nru 046 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Att dwar it-Trasferiment ta' Artijiet tal-Gvern S51 - 18.01.1999
Mozzjoni Nru 047 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Ordinanza dwar il-Mediċini Perikolużi, Kap 101 S55 - 25.01.1999
Mozzjoni Nru 052 - Estimi ta' Dħul u Nfiq ta' l-Awtorita' ta' l-Ippjanar għas-sena finanzjarja mill-1 ta' Ottubru 1998 sat-30 ta' Settembru 1999 S68 - 24.02.1999
Mozzjoni Nru 057 - Enfitewsi temporanja ta' art, bini u dritt ta' rmiġġ fil-Birgu, l-Isla u Kalkara lill-Port Cottonera Ltd u lill-Cottonera Waterfront Group plc S102 - 19.05.1999
Mozzjoni Nru 062 - Abbozz ta' Liġi dwar Atti Notarili (Provvedimenti Temporanji" S92 - 10.05.1999
Mozzjoni Nru 069 - Mozzjoni ta’ Sfiduċja fl-iSpeaker u fid-Deputy Speaker S125 - 17.06.1999
Mozzjoni Nru 078 - Mozzjoni ta' sfiduċja fil-Gvern b’riferenza għall-maħfra mogħtija lil Joe Fenech (ġuri ta’ Ian Farrugia) S136 - 19.07.1999
Mozzjoni Nru 079 - Abbozz ta' Liġi dwar iċ-Ċittadinanza Maltija, Kap 188 S136 - 19.07.1999
Mozzjoni Nru 092 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar l-Ippjanar tal-Iżvilupp S139 - 26.07.1999
Mozzjoni Nru 096 - Abbozz ta' Liġi dwar ir-Refuġjati S148 - 04.10.1999
Mozzjoni Nru 098 - Abbozz ta' Liġi dwar Tismija ta' Ministri f'Diversi Liġijiet S152 - 11.10.1999
Mozzjoni Nru 099 - Mozzjoni dwar il-ħarba ta’ priġunier mill-kustodja tal-pulizija S157 - 14.10.1999