Skip to main content
Language: mt  | Contact Us | Search

Language: mt  | Contact Us | | Search

Select Committee - Medically Assisted Procreation

Meeting No.: 002 - Tuesday, 09-Feb-2010 12:00 AM

Agenda

Diskussjoni dwar l-ewwel tema indikata fil-Mozzjoni 113 li tistabbilixxi l-Kumitat Magħżul dwar ir-regolamentazzjoni tal-prokreazzjoni medikament assistita: liema koppji jkunu eliġibbli għas-servizzi tal-prokreazzjoni assistita 

 

-      kopja tal-artiklu Famiglie di Fatto tal-15 ta’ Diċembru 2006 ta’ Rocco Buttiglione

-      korrispondenza mill-ETC dwar każ fejn il-korporazzjoni riedet tistabilixxi li tnejn min-nies huma f’relazzjoni stabbli

Documents

Audio/Video

Audio: