Skip to main content
Language: mt  | Contact Us | Search

Language: mt  | Contact Us | | Search

Select Committee - Medically Assisted Procreation

Meeting No.: 003 - Wednesday, 03-Mar-2010 12:00 AM

Agenda

Diskussjoni dwar it-tieni tema indikata fil-Mozzjoni 113 li tistabbilixxi l-Kumitat Magħżul dwar ir-regolamentazzjoni tal-prokreazzjoni medikament assistita: jekk għandux jiġi permess jew le l-iffriżar tal-embrijuni  

 

 

-       Kopja tax-xhieda mogħtija mill-Prof Peter Seracino Inglott lill-Kumitat dwar l-Affarijiet Soċjali fl-X Leġislatura

-       Artiklu bl-isem ta’ IVF and twins meħud mill-website tas-Center for Human Reproduction

Documents

Audio/Video

Audio: