Skip to main content
Parliament of Malta
Language: mt   |  Search  |  Contact Us

Language: mt   |  Search  |  Contact Us

Public Accounts Committee

Meeting No.: 100 - Monday, 12-Dec-2016 06:45 PM

Agenda

ORDERS OF THE DAY

1. Preżentazzjoni mis-Sur Leo Brincat, Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, dwar ir-Rapport Annwali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri għas-sena 2015;

 

2.  Konsiderazzjoni ta’ propostleġiżlattivmaħruġa mill-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u proporzjonalità u

 

 

3.  Affarijiet oħra.

Documents

Audio/Video

Audio: