Skip to main content
Language: mt  | Contact Us | Search

Language: mt  | Contact Us | | Search

Dr Giuseppe Cauchi

Back to List

Condolences (22 Jun 1991)

Estratt mis-Seduta Nru. 536 tas-Sitt Parlament tat-Tnejn, 24 ta' Ġunju, 1991

 

KONDOLJANZI

 

  ONOR. GUIDO DE MARCO: Sur President, jien informat illi fit-22 ta' Gunju, miet fir-residenza tiegħu, in-Nutar Giuseppe Cauchi li kien minn Nadur, Għawdex, fl-eta' ta' 75 sena.  In-Nutar Cauchi fl-1950 kien ġie elett fit-Tieni Leġislatura  bħala indipenden­ti.  Jgħaddi żmien minn fuq kulħadd, pero' wieħed li kien Membru tal-Parlament jibqa' dejjem li kien Membru tal- Parlament.   Huwa dover tal- Kamra li tfakkar fatt bħal dan.  Nixtieq ngħaddi l-kondoljanzi tiegħi lill-mara tiegħu, is- Sinjura Carmelina Cauchi, lil uliedu Marija u r-raġel tagħha Serge Natoli, Antoinette u r- raġel tagħha Patrick Micallef, Angela u r-raġel tagħha Simon Marcel Theuma, lit-tifel tiegħu Pierre u l-mara tiegħu Vitorin, u lin-neputijiet tiegħu kollha.  Jiddispjacini ħafna għax hija telfa għall-familja tiegħu. 

 

  MR SPEAKER: Grazzi.  Il-Kap ta' l-Oppożizzjoni. 

 

  ONOR. KARMENU MIFSUD BONNICI:   L-Oppożizzjoni tingħaqad mal- Gvern biex testendi l- kondoljanzi tagħha lill- familjari tan-Nutar Cauchi.  Aħna nixtiequ nieħdu din l- opportunita' biex pubblikament nestendu l-kondoljanzi tagħna lill-Prim Ministru għat-telfa ta' ħuh.

 

 MR SPEAKER:  Grazzi.  Is- Sedja tassocja ruħha mas- sentimenti espressi miż-żewġ naħat tal-Kamra u tinkariga lill-iSkrivan tal-Kamra jwassal il-kondoljanzi lill-familjari.