Skip to main content
Language: mt  | Contact Us | Search

Language: mt  | Contact Us | | Search

Prof. Edwin Grech

Back to List

Commemoration Booklet

TIFKIRA
TAL-EX DEPUTAT PARLAMENTARI
EDWIN GRECH
FIL-KAMRA TAD-DEPUTATI
PARLAMENT TA’ MALTA

 

27 TA’ SETTEMBRU 1928 – 15 TA’ MARZU 2023


Membru tal-Kamra tad-Deputati

bejn
l-4 ta' April 1992 u t-3 ta’ Awwissu 1998

Edwin Grech


MINISTRU GĦALL-ĦARSIEN SOĊJALI
bejn
id-29 ta' Ottubru 1996 u s-6 ta’ Settembru 1998

ĠURAMENT TA’ LEALTÀ
BĦALA
MEMBRU TAL KAMRA TAD DEPUTATI

 


L-EWWEL DISKORS TA' EDWIN GRECH
FIL-KAMRA TAD-DEPUTATI


ESTRATT MIS-SEDUTA NUMRU 3
tat-Tlieta, 7 ta’ April 1992

IS-SEBA’ LEĠIŻLATURA

INDIRIZZ B’RISPOSTA GĦAD-DISKORS TAL-PRESIDENT TA’ MALTA (Kontinwazzjoni)

ONOR. EDWIN GRECH: Mr Speaker, waqt li nixtieq nifraħ lill‑Onor. Mario Galea għall‑maiden speech li għamel fis‑seduta tal‑bieraħ fuq il‑mozzjoni mressqa minnu stess bħala ringrazzjament għad‑Diskors li għamel il‑President ta’ Malta fil‑Kamra tad‑Deputati fil‑ftuħ tas‑Seba’ Parlament nhar is‑Sibt li għadda, jisgħobbija ngħid li d‑diskors tal‑Onor. Galea kien mistenni li jkun dwar il-programm ta’ xogħol kif imħejji mill‑Gvern Nazzjonalista għall‑ħames snin li ġejjin. Iżda ħlief ripetizzjoni ta’ tifħir, kliem sabiħ u duħħan ‑ kif kien diġà rifless fid‑Diskors tal‑President ‑ ma qalx.

Għaldaqstant ma nistax ma nassoċjax ruħi ma’ sħabi fuq in‑naħa tal‑Oppożizzjoni u bla tlaqliq ngħid li l‑aktar ħaġa ċara li ħarġet mid‑Diskors tal‑President kienet li l‑Gvern qed jgħid li jrid jagħmel it‑tieni pass tiegħu. Meta mbagħad tifli ftit fiex jikkonsisti dan it‑tieni pass, issib li dan jikkonsisti filli l‑Gvern jagħmel dak kollu li suppost għamel fl‑ewwel pass tiegħu, jiġifieri fil‑ħames snin li għaddew. Dan minkejja l‑kwantità kbira ta’ wegħdiet fiergħa li kien għamel il‑Partit Nazzjonalista b’tant ħerqa u daqq ta’ trumbetti qabel l‑Elezzjoni tal‑1987. Id‑domanda li toħroġ waħedha minn din l‑istqarrija tal‑President ‑ u din ma toħroġx biss mill‑bankijiet tal‑Oppożizzjoni, iżda mingħand il‑poplu Malti u Għawdxi kollu mingħajr ebda distinzjoni ‑ hi kif dan il‑Gvern jitkellem fuq it‑tieni pass meta fl‑istess ħin fid‑Diskors tiegħu l‑istess President stqarr li x‑xogħol fit‑tieni pass jikkonsisti f’dak li kulħadd jaf li suppost sar fl‑ewwel pass. Fi kliem ieħor il‑Gvern qed jammetti li fl‑aħħar Leġiżlatura tal‑ħames snin li għaddew dan falla bl‑aħrax fil‑qasam tas‑saħħa. Aħjar ikun onest mal‑poplu milli jkompli jinganna b’ħafna kliem sabiħ u fieragħ u jgħidlu ċar u tond illi se jkompli, jew aħjar se jibda jimplimenta l‑ewwel pass, qabel ma l‑istituzzjonijiet tas‑saħħa pubblika jitkissru għalkollox għad‑detriment ta’ kulħadd, kemm dak fqir kif ukoll dak sinjur.

Imma dan mhux biżżejjed. Fid‑Diskors tal‑President ma ngħata l‑ebda ħjiel ta’ pjanijiet konkreti kif dan il‑Gvern sejjer isolvi l‑problemi kbar li qed jiffaċċja l‑pajjiż fl‑oqsma kollha. Mr Speaker, għalkemm il‑President qal li mhux se jagħti kwadru sħiħ tax‑xogħol kollu li għandu jsir fil‑ħames snin li ġejjin u tkellem biss b’ħafna kliem sabiħ u ġenerali, xorta aċċenna għall‑miżuri li għandhom jitwettqu mingħajr dewmien. Imma anke fuq dawn, il‑President kien vag u baqa’ jitkellem fuq linji ġenerali biss. Xejn konkret u duħħan kemm trid biex nibqgħu nqarrqu bil‑poplu għal ħames snin oħra. Allura, Mr Speaker, il‑poplu ma jistax ma jindunax li dan it‑tieni pass li qed jitkellem fuqu l‑Gvern mhu t‑tieni pass xejn. Mhux talli dan mhux it‑tieni pass, talli jidher ċar mid‑Diskors tal‑President li l‑Gvern għadu qed jara kif se jibda jimxi biex ikun jista’ jagħmel l‑ewwel pass li suppost kellu jagħmel fil‑ħames snin li għaddew.

Issa ħalli niġi għal dik il‑parti tad‑Diskors tal‑President fejn jolqot il‑qasam tas‑saħħa u l‑kura tal‑anzjani. F’dan il‑qasam il‑Partit tal‑Ħaddiem dejjem wera importanza mistħoqqa. Dejjem emmen illi s‑saħħa kellha tiġi fuq quddiem nett f’ħidmietu b’risq il‑poplu. Ħalla monumenti kbar fis‑servizzi li nieda, kemm fl‑isptarijiet tal‑Gvern u kemm fil‑komunità inġenerali. Ilbieraħ ħadt gost nisma’ lill‑Onor. Antoine Mifsud Bonnici jgħid li kull Gvern għamel mill‑aħjar li seta’ fil‑qasam tas‑saħħa. Però mhux hekk kien qal il‑Partit Nazzjonalista fil‑programm elettorali tiegħu qabel l‑elezzjoni tal‑1987. Dakinhar kien qal li Gvern ġdid immexxi minnu jibda proċess biex jinbena servizz tassew nazzjonali tas‑saħħa. Minn dan mhux talli ma sar xejn imma talli l‑poplu konvint li wieħed mill‑aktar oqsma li sofrew f’dawn l‑aħħar ħames snin kien proprju l‑qasam tas‑saħħa pubblika. Spiċċajna biex il‑poplu wasal biex tilef il‑fiduċja tiegħu fl‑isptarijiet u fis‑servizzi kollha tas‑saħħa provduti mill‑Gvern u qed ikollu jitqanna u jisserva bil‑privat biex jinqeda aħjar.

Issa jidher ċar, Mr Speaker, li fl‑aħħar ħames snin il‑Gvern Nazzjonalista flok irrikonoxxa l‑livell għoli tas‑servizz tas‑saħħa li wiret fl‑1987 mill‑Amministrazzjoni Laburista ta’ qablu, insista li jibdel kompletament il‑korsa, bir‑riżultat li ddistabbilizza s‑sistema kollha, sistema li ġiet irrikonoxxuta minn bosta istituzzjonijiet barranin u fuq kollox mill‑Organizzazzjoni Dinjija tas‑Saħħa bħala sistema li kienet irrenkjata biżżejjed ma’ sistemi oħra fid‑dinja, sistema li kienet kemm jista’ jkun orjentata lejn iċ‑ċittadin u l‑pazjent. Dan mhux jien qed ngħidu iżda qalu l‑istess Dr Aswal, ir‑Regional Director għall‑Ewropa tal‑Organizzazzjoni Dinjija tas‑Saħħa fl‑1986. Irrid nikkwota mill‑introduzzjoni tal‑Health Services Plan ta’ Malta tal‑1986‑1990 fejn fl‑introduzzjoni għal dan il‑pjan Dr Aswal jgħid hekk:

“This concerted effort to make a fully fledged Maltese health for all policy is an ongoing activity and is steadily proceeding in close cooperation with the WHO Regional Office for Europe. It is bound to gather momentum over the next two years as a result of the signing of the medium term programme. Much work however is already bearing fruit and the basic philosophies contained in the Health Services Plan for Malta 86‑90 incorporates many aspects of this new European policy and is a promising starting point for an exciting new course in health development for the Maltese people.”

Dan kien intqal fl‑1986, Mr Speaker. Issa għaddew sitt snin u l‑President fid‑Diskors tiegħu qalilna li l‑Gvern beħsiebu jħaddem il‑kriterji tal‑Organizzazzjoni Dinjija tas‑Saħħa. Fil‑qafas ta’ pajjiżna għaddew sitt snin u minflok morna ’l quddiem veru morna lura bħall‑granċ. Il‑Gvern irid jinganna lill‑poplu billi jidher li ħareġ b’xi kunċett ġdid, kunċett li kif diġà qrajt hawnhekk stess diġà kien fil‑prattika fl‑1986 u li kien diġà beda jagħti l‑frott tiegħu dak iż‑żmien. Imma ma rridx nidher li qiegħed niftaħar iżżejjed b’dak li għamlet l‑amministrazzjoni Laburista fil‑qasam tas‑saħħa fis‑snin li għaddew. Il‑Partit Laburista dejjem stqarr li fejn tidħol is‑saħħa ma jridx li jimxi bil‑partiġjaniżmu, imma jrid jgħin u jikkopera anke minn dawn il‑bankijiet tal‑Oppożizzjoni. U allura l‑Partit Laburista stenna l‑istess aġir mill‑Oppożizzjoni ta’ dak iż‑żmien meta kien jamministra hu. Però ngħiduha ċara li l‑Oppożizzjoni tal‑lum mhux se taċċetta l‑kliem sabiħ biss u mhux se taċċetta d‑djalogu li jibqa’ sejjer ad infinitum. L‑Oppożizzjoni trid tara progress u trid tara li l‑affarijiet isiru sewwa biex il‑poplu tagħna jkollu servizz tas‑saħħa mill‑aqwa li jista’ jkollu servizz li sas‑sena 2000 iwassalna għal dik il‑vera politika tal‑Organizzazzjoni Dinjija tas‑Saħħa li jirreferu għaliha bħala l‑Health for All by the year 2000. Saħħa għal kulħadd, għaċ‑ċittadini Għawdxin u Maltin sas‑sena 2000. Mr Speaker, inħoss hawnhekk li jkun opportun li nawgura lill‑Onor. John Rizzo Naudi għar‑responsabbiltà kbira li ġie fdat biha fil‑qasam tas‑saħħa. Lill‑Onor. Rizzo Naudi nafu bħala bniedem ta’ esperjenza kbira fil‑qasam tal‑mediċina interna, fid‑direzzjoni moderna ta’ sptarijiet u servizzi oħra tas‑saħħa kif ukoll fit‑taħriġ u t‑training ta’ tobba u paramediċi. Allura, Mr Speaker, il‑poplu jistenna ħafna minnu u jistenna pjan ta’ azzjoni mgħaġġel mill‑iktar biex kemm jista’ jkun possibbli tibda tirranġa ruħha d‑diżordni u l‑ħsara li saret fil‑qasam tas‑saħħa fl‑aħħar ħames snin. L‑Oppożizzjoni mhux se tostakola f’qasam tant sagrosant bħalma hu l‑qasam tas‑saħħa. Dan nagħmluh fl‑interess tal‑poplu imma l‑poplu bir‑raġun jistenna li l‑Oppożizzjoni tkun il‑watchdog fuq il‑Gvern u tkun lesta li tikkritika fejn u meta jkun hemm bżonn. Għaldaqstant, l‑Oppożizzjoni tistenna li l‑Gvern jamministra, speċjalment fil‑qasam tas‑saħħa, b’mod mill‑iktar miftuħ.

Aħna m’aħniex interessati li nibqgħu nisimgħu u naqraw fir‑rapporti li joħorġu mill‑Ministeru kemm isiru operazzjonijiet fis‑sena u kemm jaraw pazjenti fl‑outpatient clinics. Dawn xbajna narawhom u qishom saru xi kompetizzjoni biex nikkomparaw x’qed isir illum min‑numru ta’ pazjenti li jaraw l‑isptar għal dak illi kien isir fi żmienna. Aħna nistennew ‑ speċjalment issa li għandna tant diretturi fid‑Dipartiment u fl‑isptarijiet tal‑Gvern li fil‑maġġoranza tagħhom huma kollha part‑timers ‑ lil kull direttur jissottometti rapport kull sena fuq id‑Dipartiment illi għalih ikun responsabbli, u mbagħad dawn ir‑rapporti mingħand dawn id‑diretturi jiġu mpoġġija fuq il‑Mejda tal‑Kamra biex aħna nkunu nistgħu naqrawhom u nifluhom. Imma lanqas il‑konsulenti tal‑isptar kollha ma jirċievu kopja ta’ dawn ir‑rapporti, jekk kienu jsiru. F’dawn ir‑rapporti ma nistennewx biss informazzjoni u statistika dwar ix‑xogħol illi jkun sar matul is‑sena, imma nistennew ukoll dettalji dwar il‑faċilitajiet ta’ kull Dipartiment, kemm dawk illi huma fiżiċi kif ukoll dawk illi huma riżorsi umani li qed jintużaw għas‑servizz tal‑pazjenti, xi proġetti li jkunu qed jitħejjew mill‑kapijiet u kif ikunu se jiġu użati l‑faċilitajiet għall‑aħjar interess tal‑poplu u mingħajr ebda ħela ta’ flus.

Għax mhux billi nitkellmu fuq strutturi ġodda b’akbar awtonomija fit‑tmexxija tagħhom u mhux billi l‑Gvern jgħidilna li d‑Dipartiment tas‑Saħħa se jikkonċentra fuq il‑funzjonijiet ċentrali tiegħu ta’ għassies tas‑saħħa pubblika. Aħna stennejna li ‑ u l‑poplu dan stennieh ukoll ‑ almenu f’dawn l‑aħħar ħames snin l‑infrastruttura biex dan kollu seta’ jiġi mwettaq imissha diġà saret u tlestiet. Min se jkunu dawn l‑għassiesa li tkellem fuqhom il‑President? Sa fejn naf jien, iċ‑Chief Government Medical Officer hu l‑uniku uffiċjal fid‑Dipartiment tas‑Saħħa li hu full‑timer. Kif jista’ jkollok għassiesa tajba, b’part‑timers li għandhom il‑prattika privata, meta d‑dover tagħhom għandu jkun li jipprogrammaw u jipproġettaw proġetti ġodda ta’ żvilupp fl‑oqsma tas‑saħħa kollha, kemm fl‑isptarijiet u kemm fil‑komunità? Dan li nifhem jien bil‑kelma għassiesa. Mhix bħal dik ta’ security guard li għandna l‑mijiet jiġru fl‑isptarijiet tagħna, speċjalment fl‑Isptar San Luqa.

Mr Speaker, irid ikollok din it‑tip ta’ serjetà biex tkun tista’ titkellem fuq awtonomija fis‑servizzi tal‑isptar u l‑polikliniċi. Din titlob il‑professjonalità u sakemm ma naslux hemm nibqgħu ttimbrati bħala amateurs. Għandna bżonn ta’ nies full‑time kemm fl‑amministrazzjoni u kemm fl‑isptarijiet, speċjalment fil‑postijiet ta’ direttur. Hemm bżonn ukoll li jkollna n‑nucleus ta’ konsulenti fl‑isparijiet ma’ dawk li jkunu jridu jkunu part‑timers. F’istituzzjonijiet serji x‑xogħol ma jikkonsistix biss fix‑xogħol ta’ rutina, jiġifieri tidħol tagħmel lista ta’ operazzjonijiet, tara numru ta’ out‑patients jew tagħmel ward rounds jew anke tħalli dan ix‑xogħol għall‑assistenti tiegħek u titlaq ’il barra. Allura kif se naslu biex nitkellmu ‑ kif qal il‑President ‑ dwar istitut xjentifiku internazzjonali, b’nies li jagħmlu xogħol ta’ rutina biss? Min żar sptarijiet ta’ din in‑natura fl‑Ewropa jew fl‑Amerika bilfors jibqa’ konvint bil‑kwalità ta’ dedikazzjoni li hija meħtieġa mill‑ispeċjalisti u xjenzati biex sptar bħal dan ikun jistħoqqlu l‑isem bombastiku li tah il‑President. U dan il‑Gvern qed jgħidu fil‑kuntest li fil‑preżent fl‑isptarijiet statali, fost miżuri oħra li għandhom jitwettqu mingħajr dewmien, għad hemm bżonn ta’ strutturi ġodda. Veru l‑każ ta’, kif jgħidu l‑Ingliżi, “putting the cart before the horse”.

Tabilħaqq għandha raġun l‑Oppożizzjoni li ddeskriviet id‑Diskors tal‑President bħala wieħed mimli duħħan. Fid‑Diskors tal‑President issemma l‑isptar ġdid li beħsiebu jibni l‑Gvern bi flus il‑poplu Malti imma li jitmexxa min‑nies ta’ San Raffaele ta’ Milan u li se jservi bħala istitut ‑ diġà għidtu dan il‑kliem ‑ xjentifiku internazzjonali speċjalizzat għal ċerti tipi ta’ mard ta’ sinifikat partikolari fir‑reġjun tal‑Mediterran. Dan huwa ħafna kliem li bih għalija mhux il‑karettun poġġejna quddiem iż‑żiemel imma anke l‑ħmara. Il‑President qalilna dan mingħajr ma qalilna x’tip ta’ mard huwa dan u xi prijorità għandu fuq affarijiet oħra li jridu jsiru u li jridu jsiru malajr. Issemmew id‑dijabete, il‑ġerentoloġija jiġifieri l‑mard u l‑kumplikazzjonijiet li jinqalgħu fl‑anzjani u area oħra tal‑ġenetika. Dawn huma oqsma li għalihom żgur m’għandekx bżonn ta’ sptar, kif smajna aħna, ta’ 400 jew 500 sodda biex tagħmel ir‑riċerka f’dan it‑tip ta’ mard u li ħafna xogħol jista’ jsir fuq bażi ta’ outpatient. Fil‑każ tal‑ġerentoloġija, il‑mard u l‑kumplikazzjonijiet tal‑anzjani, il‑Gvern jiftaħar li għandna l‑Isptar Zammit Clapp li għandu complement ta’ 60 sodda, fejn intnefqu ’l fuq minn Lm1 miljun mill‑kont kapitali u li beħsiebhom jintnefqu ferm iktar flus fl‑istima rikorrenti. Żgur li r‑riċerka li qed isemmu fuq l‑anzjani tista’ ssir f’dan l‑isptar bħalma anke tista’ ssir fl‑Isptar San Vincenz de Paul li dwaru lbieraħ l‑Onor. Mifsud Bonnici ftaħar kemm ġie mmodernizzat kemm fi żmienna u kemm fi żmien l‑amministrazzjoni tal‑aħħar ħames snin. Jekk għandha ssir riċerka fuq l‑anzjani, din tista’ ssir f’dak l‑isptar ukoll.

Fl‑istess ħin, il‑Gvern jgħidlna li l‑isptar il‑ġdid se jippermetti wkoll ħelsien tal‑ispazju u aġġornament fl‑Isptar San Luqa li minn issa se jibda bil‑proċess ta’ tiġdid ambjentali u modernizzazzjoni fis‑sistema kollha tas‑servizzi. Anke f’din il‑Gvern qed jurina kemm falla u kemm ma sar xejn fil‑qasam tas‑saħħa f’dawn l‑aħħar ħames snin. Jekk dan it‑tiġdid ambjentali għandu bżonn isir, allura almenu, dan biss, għax ma sarx qabel, f’dawn l‑aħħar ħames snin li għaddew? Jekk il‑Gvern jara l‑prioritajiet u jmexxi s‑servizz tas‑saħħa b’orjentazzjoni għall‑konsumatur, jiġifieri għall‑pazjenti Maltin u Għawdxin u mhux x’jaqbel għal dawk li jipprovdu s‑servizz, allura missu għamel użu aħjar mill‑Isptar Zammit Clapp, speċjalment meta jitkellem fuq il‑ħelsien ta’ spazju. Fil‑preżent, jien nista’ ngħidilkom li fl‑Isptar San Luqa għandna bejn 15% u 20% tas‑sodod akuti li jinsabu hemmhekk u d‑Dipartiment tal‑Mediċina qed ikun okkupat minn anzjani li jsofru minn mard kroniku. Fil‑maġġoranza, dawn il‑pazjenti huma social cases li ma jistgħux jiġu mibgħuta d‑dar, u jdumu hemmhekk għal bosta ġimgħat u anke xhur jistennew li jiġu trasferiti f’istituzzjonijiet oħra adegwati. Bħalissa, fl‑Isptar Zammit Clapp qed jiġu okkupati 20 sodda biss mis‑60 li hemm available u l‑pazjenti li jmorru hemm jinżammu biss mhux iktar minn sitt ġimgħat. Ix‑xogħol li jsir magħhom huwa x‑xogħol ta’ rijabilitazzjoni u jekk ikollhom bżonn ta’ xi trattament akut għal xi marda akuta, dawn jiġu meħudin l‑Isptar San Luqa. Mr Speaker, il‑prijorità, skont jien, titlob li sodod vojta f’dan l‑isptar tal‑poplu għandhom jiġu użati għal dawn il‑pazjenti anzjani li qed jokkupaw sodod tant meħtieġa fl‑Isptar San Luqa, almenu temporanjament sakemm il‑Gvern jibni u jlesti djar oħra adegwati għalihom.

Mr Speaker, ma nistax nagħlaq mingħajr ma naċċenna għat‑tielet linja ta’ żvilupp fil‑qasam tas‑saħħa li tkellem dwarha l‑President u ċjoè t‑twettiq tal‑iskema tat‑tabib tal‑familja b’xejn. Din kienet biċċa mill‑ewwel pass li l‑Gvern Nazzjonalista ma wettaqx fl‑aħħar ħames snin, wegħda li ma żammx mal‑poplu. Kemm ilna nisimgħu fuqha? Kemm saru seminars? Kemm sar djalogu f’hotels, anke bil‑pranzijiet? Kemm intnefqu flus? Anke f’din il‑Gvern jibqa’ jinganna lill‑poplu u jgħidulna li l‑ftehim jintlaħaq. Kulma kien jonqos kien kemm se jitħallsu t‑tobba. Aħna nafu li lanqas tlestiet l‑infrastruttura li bi skema bħal din tista’ tiġi varata, aħseb u ara kemm se taħdem kif intenzjonata malli d‑diskussjonijiet jintemmu.

Fuq dawn id‑diskussjonijiet il‑Gvern mhux qed jgħid il‑verità u mhux ikun trasparenti biżżejjed. Qabel l‑elezzjoni, Mr Speaker, il‑Gvern kien qal li l‑ftehim mat‑tobba kien intlaħaq minbarra l‑parti tal‑finanzi u tas‑salarji. Issa fid‑Diskors tal‑President qed jgħid li jonqos biss id‑diskussjonijiet li jintemmu. Dan mhux duħħan ngħidlu jien, imma dan hu kliem b’ieħor u ingann bil‑poplu. Li naf jien hu li ċirkolari riċenti li bagħtet il‑MAM lill‑membri tagħha, turi li tant ma ntlaħaqx ftehim fuq l‑iskema tat‑tabib b’xejn li biex jiċċajtaw bid‑dikjarazzjonijiet tal‑Gvern fuq dan il‑proġett qal hekk fuq dan il‑ftehim, “a miss is as good as a mile”, jiġifieri li l‑Gvern għadu ħafna mili ’l bogħod milli jasal fi ftehim fuq dan il‑proġett.

Mr Speaker, nispiċċa billi ngħid li dawk li jaqraw id‑Diskors tal‑President jistgħu jintilfu fih bil‑ħafna duħħan li fih. Hemm partijiet li veru jdaħħquk u jdaħħqu lil kulħadd. Se nirreferi għal waħda li tissemma taħt il‑qasam tal‑edukazzjoni f’paġna 5. Din insemmiha għax għandha x’taqsam mal‑qasam tas‑saħħa wkoll, jiġifieri dak li hu tagħlim u taħriġ ta’ paramediċi, spiżjara u tobba. Il‑Gvern qed jgħidilna u jiftaħar li fis‑sistema mibdija minnu ta’ edukazzjoni f’dawn l‑aħħar ħames snin issa se tingħata importanza lix‑xogħol. Kemm ikkritika s‑sistema ta’ student ħaddiem il‑Partit Nazzjonalista u l‑kunċett li kienet tirrappreżenta din l‑iskema! Issa wara ħames snin il‑Gvern intebaħ bl‑importanza tal‑esperjenza tax‑xogħol waqt it‑tagħlim u t‑taħriġ tal‑istudenti.

Mr Speaker, f’dan il‑ftit ħin li kelli elenkajt dawn in‑nuqqasijiet fost ħafna oħra li ma semmejtx u li huma xejn anqas importanti minn dawn, biex nesprimi r‑raġuni għaliex ma nistax naqbel mal‑Onor. Mario Galea dwar l‑espressjoni tiegħu li ma kellhiex għajr tifħir għad‑diskors tal‑President. Grazzi, Mr Speaker.

Electoral History

Seventh Legislature (1992 - 1996)
Link to Member's page in legislature
Elected on: 22.02.1992
Oath of Allegiance: 04.04.1992
Dissolution of Parliament: 23.09.1996
Eighth Legislature (1996 - 1998)
Link to Member's page in legislature
Elected on: 26.10.1996
Oath of Allegiance: 05.12.1996
Dissolution of Parliament: 03.08.1998
Positions
Sworn in as Minister for Social Security - 29.10.1996
Ceased: 07.09.1998
Dissolution of Parliament: 03.08.1998

Electoral Districts