Skip to main content
Language: mt  | Contact Us | Search

Language: mt  | Contact Us | | Search

Not. Anthony Abela

Back to List
Anthony Abela  

Commemoration Booklet

 

TIFKIRA TAN-NUTAR TONY ABELA

FIL‑KAMRA TAD‑DEPUTATI

PARLAMENT TA' MALTA

 

15 ta’ Jannar 1956 ‑ 8 ta’ Novembru 2022

 

Membru tal‑Kamra tad‑Deputati

bejn

id‑9 ta’ Lulju 1987 u l‑20 ta’ Jannar 1992

il‑5 ta’ Diċembru 1996 u d‑9 ta’ Marzu 2008

is‑16 ta’ Novembru 2015 u l‑1 ta’ Mejju 2017

 

Tony Abela

Ġurament ta' Lealtà


L‑EWWEL DISKORS TAN-NUTAR TONY ABELA FIL-KAMRA TAD-DEPUTATI

 

ESTRATT MIS‑SEDUTA NUMRU 5 tat‑Tnejn, 20 ta’ Lulju 1987

IS‑SITT LEĠIŻLATURA

 

INDIRIZZ B’RISPOSTA GĦAD‑DISKORS

TAL‑AĠENT  PRESIDENT (Kont.)

 

ONOR. TONY ABELA: Mr Speaker, nixtieq li wara l‑interruzzjoni twila nkompli ngħaddi xi kummenti dwar xi punti li ħarġu mid‑Diskors tal‑Aġent President li sar fl‑ewwel seduta ta’ dan il‑Parlament u se nirreferi għal paġna 8 tad‑Diskors fejn jgħid:

 

"Riforma oħra se ssir fil‑mod ta’ kif titħallas it‑taxxa tas‑suċċessjoni sabiex titneħħa t‑tbatija ..."

 

Kif nafu, sal‑lum, għall‑fini tat‑taxxa tas‑suċċessjoni meta jmut bniedem, il‑familja tiegħu hija eżenti milli tħallas taxxa fuq l‑ewwel Lm3,000. Jien inħoss li għandhom isiru l‑emendi neċessarji biex id‑dar li tkun okkupata mill‑familja tad‑de cuius tittieħed bħala mhux taxxabbli anke fil‑każ tat‑taxxa tas‑suċċessjoni. 

 

Mr Speaker, issemmiet ukoll f’paġna 14 tal‑imsemmi Diskors, l‑importanza kbira li għandha tingħata lill‑wirt arkitettoniku u kulturali ta’ pajjiżna. Bla dubju ta’ xejn dan naqblu fuqu lkoll, u f’dan il‑kuntest jien inħoss li wieħed mill‑iktar monumenti ta’ importanza f’dan ir‑rigward hija l‑Belt tal‑Imdina. Din diġà qed tinżamm f’kondizzjoni nadifa, però hemm bżonn li jkompli jsir titjib f’din il‑belt, b’mod li tkun simili għal bliet oħra fl‑Ewropa.  M’għandux jitħalla li arkitettura sabiħa li turi ċerta epoka ta’ żmien, ikun hemm affarijiet madwarha li jistonaw u ma jkunux f’ambjent li proprju jaqblu ma’ dawk tal‑Belt tal‑Imdina. 

 

Hemm ukoll, Sur President, il‑wirt arkeoloġiku ta’ pajjiżna. Jien inħoss li f’dan ir‑rigward għandhom isiru, jekk hemm bżonn, korsijiet speċjali għal min verament jinteressa ruħu f’din il‑linja sabiex flimkien, bħala ħaddiema tad‑dipartiment ikkonċernat, ikunu jistgħu jagħmlu tfittxijiet arkeoloġiċi iżjed b’ħeffa u iżjed b’expertise milli sar sal‑lum. Saħansitra, jekk hemm bżonn, dawn in‑nies li jinteressahom dan ix‑xogħol għandhom jispeċjalizzaw barra minn Malta biex imbagħad ikunu jistgħu jaħdmu f’dan id‑dipartiment għall‑benefiċċju tal‑poplu kollu. 

 

F’paġna 17 tad‑Diskors issemmew ukoll, Sur President, il‑plots tal‑Gvern, flats u djar. Issemma li nħolqu komplikazzjonijiet mill‑abbużi tar‑requisition orders. Jien naħseb li jrid isir studju ta’ kif se jiġu solvuti l‑problemi ta’ postijiet li ġew allokati mingħajr ma ħarġet requisition order ... M’għandhiex tkun ta’ tbatija għas‑sid, però min‑naħa l‑oħra m’għandhomx ibatu dawk in‑nies li mingħalihom li tkun saret il‑proċedura u fil‑fatt ma tkunx saret.  Hemm ukoll każijiet fejn saru allocations tal‑istess proprjetà għal aktar minn darba ftit ġimgħat biss qabel l‑elezzjoni.

 

Indur issa biex nitkellem xi ftit fuq il‑ħteġijiet ta’ pajjiżna rigward l‑isports. Nitlob mill‑Ministeru kkonċernat ‑ minkejja l‑limitazzjonijiet tagħna ta’ pajjiż żgħir ‑ illi jsiru                    organiz­zazzjonijiet biex dawn jaħdmu fuq bażi nazzjonali sabiex kwalunkwe sport f’pajjiżna jkun attrezzat b’mod aħjar u aktar kompetittiv. Nistgħu nibdew billi l‑attrezzi ta’ ċertu sports ikunu eżenti minn dazju u minn ħlasijiet simili. Hemm diversi clubs u assoċjazzjonijiet li sfortunatament sal‑lum għadhom jokkupaw diversi proprjetajiet jew b’encroachment jew inkella b’titolu dubjuż ħafna. Jien nixtieq li dawn jingħataw titolu tal‑proprjetà li jokkupaw u fejn iħallsu kera lill‑Gvern din għandha tkun b’mod nominali sabiex ma jkollhomx spejjeż kbar biex imexxu l‑isports tagħhom. Aħna lkoll nafu li sfortunata­ment hawn Malta, ħlief għal xi eċċezzjonijiet, fi kwalunkwe sports, speċjalment fil‑kamp atletiku, immorru tajjeb ħafna sakemm in‑nies jilħqu s‑16‑il sena.  Però mbagħad, minn hemm ̓il quddiem il‑livell għandu t‑tendenza li jmur lura ħafna. Hemm bżonn li jsiru l‑attrezzi u tingħata l‑għajnuna neċessarja biex min hu interessat fl‑isports ta’ din in‑natura, isib il‑fondi meħtieġa. Fuq din żgur li m’għandu jkun hemm l‑ebda oppożizzjoni jew partiġġjaniżmu minn naħa jew oħra. Min jirbaħ fl‑isports jagħmel unur mhux lil naħa jew oħra, iżda lill‑pajjiż kollu.

 

Mr Speaker, nixtieq nagħlaq billi nitkellem ftit fuq item li minkejja li ntqal ħafna kliem fuqha, jiddispjaċini ngħid li passi konkreti ma tantx qegħdin jittieħdu. Din hija d‑deċenza pubblika li tirrifletti li l‑moralità tal‑Maltin kulma jmur qiegħda tmur lura.  Mhix xi ħaġa sabiħa li bniedem irabbi lill‑familja tiegħu f’ambjent Kristjan, imbagħad illum ma jistax jeħodhom il‑baħar.  Jien nixtieq li l‑Ministri kkonċernati jieħdu l‑passi sabiex jaraw li f’pajjiżna jinżamm ċertu livell ta’ deċenza. Fuq kollox aħna żguri li, jgħumu u ma jgħumux topless in‑nies, it‑turisti mhux se jonqsu minn Malta. Min jiġi hawn Malta jiġi hawn biex igawdi x‑xemx, l‑arkeoloġija tagħna u lil pajjiżna. Żgur li m’għandux għalfejn jiġi hawn biex joqgħod jara n‑nies jgħumu topless. 

 

Nirringrazzjak, Sur President.

 

 

Electoral History

Sixth Legislature (1987 - 1992)
Link to Member's page in legislature
Elected on: 13.05.1987
Oath of Allegiance: 09.07.1987
Dissolution of Parliament: 20.01.1992
Eighth Legislature (1996 - 1998)
Link to Member's page in legislature
Elected on: 26.10.1996
Oath of Allegiance: 05.12.1996
Dissolution of Parliament: 03.08.1998

Electoral Districts

Ninth Legislature (1998 - 2003)
Link to Member's page in legislature
Elected on: 05.09.1998
Oath of Allegiance: 24.10.1998
Dissolution of Parliament: 10.03.2003

Electoral Districts

Tenth Legislature (2003 - 2008)
Link to Member's page in legislature
Elected on: 14.04.2003
Oath of Allegiance: 24.05.2003
Dissolution of Parliament: 04.02.2008
Positions
Parliamentary Secretary in the Ministry of Finance and Economic Affairs - 15.04.2003
Ceased: 22.03.2004
Parliamentary Secretary in the Office of the Prime Minister - 23.03.2004
Dissolution of Parliament: 04.02.2008

Electoral Districts

Twelfth Legislature (2013 - 2017)
Link to Member's page in legislature
Elected on: 16.11.2015
Oath of Allegiance: 16.11.2015
Dissolution of Parliament: 01.05.2017

Electoral Districts