Skip to main content
Lingwa: en  | Ikkuntattjana | | Fittex

Abbozz Nru 53
Abbozz ta’ Liġi li jemenda Diversi Liġijiet li jirrigwardaw Materji Kriminali (Emenda Nru 2) Lura għal-Lista

It-Tnax-il Leġiżlatura (2013 - 2017)

Għanijiet u Raġunijiet

L-għanijiet ta’ dan l-Abbozz ta’ Liġi huma biex jiġu implimentati d-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/675/ĠAI dwar il-konsiderazzjoni ta’ kundanni fi Stati Membri tal-Unjoni Ewropea waqt proċeduri kriminali ġodda, biex timplimenta d-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2008/841/ĠAI dwar il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata, biex timplimenta d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/615/ĠAI dwar it-titjib tal-koperazzjoni transkonfinali, b’mod partikolari fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità transkonfinali. Barra minhekk, qegħdin jiġu introdotti emendi ta’ diversi liġijiet
biex b’hekk il-prosekuzzjoni tkun tista’ tikklassifika l-gravità ta’ ċertu reati u taċċerta lill-qorti fuq liema kriterji għandhom jiġu mressqa persuni akkużati għall-finijiet li jiġu pprovduti linjigwida dwar il-mod kif dawn għandhom jiġu kklassifikati, tingħata wkoll opportunità lill-akkużat biex jagħmel stħarriġ ġudizzjarju ta’ dik ilklassifikazzjoni u biex il-qorti tingħata poter li tapplika pieni ta’ skala inqas minkejja l-fatt li hemm dik il-klassifikazzjoni. L-Abbozz jemenda wkoll l-Ordinanza dwar iċ-Ċertifikati tal-Kondotta bil-għan li jsiru dispożizzjonijiet in konformi maċ-ċirkostanzi li ddikjarazzjoni tal-Formola Ċ tista’ tkun imfittxija u li tipprovdi għar-reati li jkunu saru għall-ewwel darba.

Mozzjoni Nru 112 - Abbozz ta’ Liġi li jemenda diversi liġijiet li jirrigwardjaw Materji Kriminali (Emenda Nru 2)

Att Nru XXIV tal-2014 - Att li jemenda Diversi Liġijiet li jirrigwardaw Materji Kriminali (Emenda Nru 2)

 

Dokumenti mqiegħda fuq il-Mejda tal-Kamra {{totalItems}}

Kien hemm żball fl-ipproċessar tat-talba tiegħek. Dan l-iżball ġie lloggjat. Niskużaw ruħna ta’ kull inkonvenjent. Jekk il-problem tippersisti, jekk jogħġbok ipprova neħħi il-cache tal-web browser tiegħek