Skip to main content
Lingwa: en  | Ikkuntattjana | | Fittex

Assoċjazzjoni tal-Ex Membri Parlamentari

 

L-għan prinċipali tal FP AP huwa li jippromwovi l-ideal Ewropew mibni fuq libertajiet individwali u politiċi, is-supremazija tal-liġi u d-demokrazija vera, kif ukoll li tikkontribwixxi fil-kostruzzjoni Ewropea. Biex jintlaħaq dan il-għan, l-Assoċjazzjoni taħdem sabiex il-pubbliku in ġenerali jifhem aħjar ix-xogħol tal-istituzzjonijiet Ewropej filwaqt li torganizza laqgħat u djalogi sabiex ikunu eżaminati l-isfidi ewlenin tas-soċjetà. Ir-rapporti tal-Assoċjazzjoni Ewropea ta’ Membri Parlamentari Anzjani tal-Istati Membri tal-Kunsill tal-Ewropa (FP-AP) jiġu mgħoddija lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u lill-istituzzjonijiet Ewropej.

L Assoċjazzjoni ta’ Membri Parlamentari Anzjani tal Kamra tad Deputati ilha membru tal-FP-AP mill-2006.

Agius, Dr Francis
Agius Decelis, Mr Anthony
Asciak, Dr Michael
Attard Montalto, Dr John
Azzopardi, Dr Jason
Baldacchino, Mr Alfred
Bartolo, Mr Evarist
Bondin, Dr Ray
Bonnici, Dr Alfred
Bonnici, Mr Charlò
Bonnici, Prof Josef
Borda, Dr Manuel
Borg, Mr Antoine
Borg, Dr Joe
Borg, Mr Karmenu
Borg, Dr Tonio
Brincat, Mr Carmelo
Brincat, Dr Joe
Brincat, Mr Leo
Buhagiar, Mr Charles
Buhagiar, Prof Louis
Buontempo, Mr Stefan
Busuttil, Dr Luciano
Busuttil, Dr Simon
Buttigieg, Mr Joe
Buttigieg, Dr John
Buttigieg Scicluna, Dr Noel
Calleja, Mr Reno
Camilleri, Ms Maria
Cardona, Dr Chris
Caruana, Dr Justyne
Cassar, Dr Joe
Castaldi Paris, Notary Ian
Cauchi, Mr Gino
Chetcuti Caruana, Dr Paul
Cilia, Dr Joe
Coleiro Preca, Dr Marie Louise
Comodini Cachia, Dr Therese
Cristina, Mrs Dolores
Cuschieri, Mr Joseph
Cuschieri, Mr Louis
Cutajar, Dr Kevin
Dalli, Dr Helena
Dalli, Mr John
Dalli (PN), Mr John
D'Amato, Mrs Helen
Debono, Dr Franco
Debono, Mrs Giovanna
Debono, Mr Jean-Pierre
Debono, Ms Kristy
Debono, Mr Lino
Debono Grech, Mr Joe
Deguara, Dr Louis
Deguara, Dr Maria
Ellis, Dr Joseph
Falzon, Mr Joseph
Falzon, Mr Michael
Farrugia, Dr Godfrey
Farrugia, Dr Jean Pierre
Farrugia, Mr Joseph
Farrugia, Dr Marlene
Farrugia, Mr Noel
Fenech, Mr Tonio
Fenech Adami, Dr Edward
Frendo, Dr Michael
Galea, Mr Ċensu
Galea, Mr Franco
Galea, Dr Louis
Galea, Mr Mario
Gatt, Dr Austin
Gatt, Mr Lawrence
Gonzi, Dr Lawrence
Gonzi, Dr Michael
Gouder, Mr Karl
Grech, Mr Claudio
Grech, Dr Etienne
Grech, Dr Louis
Grixti, Dr Silvio
Gulia, Dr Gavin
Herrera, Dr José
Hyzler, Dr George
Law, Mrs Rita
Mallia, Dr Emmanuel
Mangion, Dr Charles
Mercieca, Dr Franco
Micallef, Mr Jean Claude
Micallef, Dr Peter
Mifsud, Mr Philip
Mifsud Bonnici, Dr Antoine
Mifsud Bonnici, Dr Ugo
Mintoff, Dr Wenzu
Mizzi, Mr Joe
Mizzi, Dr Konrad
Mugliett, Mr Jesmond
Muscat, Mr Claude
Muscat, Dr Joseph
Muscat, Dr Josie
Muscat, Mr Richard
Nicholl, Dr Tony
Pace, Mr Albert
Portelli, Mr Alfred
Portelli, Dr Frank
Portelli, Dr Marthese
Psaila Savona, Dr Joe
Puli, Mr Clyde
Pullicino, Mr George
Pullicino-Orlando, Dr Jeffrey
Sammut, Mr Dennis
Sammut, Dr Joseph
Sant, Dr Alfred
Sant, Mrs Carmen
Sant, Mr Salvu
Sceberras Trigona, Dr Alex
Schembri, Dr Deborah
Schembri Adami, Dr Sandro
Schiavone, Hermann
Scicluna, Prof Edward
Scicluna, Mr Oliver
Spiteri Debono, Dr Miriam
Stellini, Mr David
Sultana, Dr Joseph
Tabone, Mr Anton
Thake, Mr David
Vassallo, Dr Adrian
Vassallo, Mr Edwin
Vella, Dr George
Vella, Mr John
Vella, Mr Karmenu
Zammit, Mr Ninu
Zammit, Dr Stanley
Zammit Dimech, Dr Francis