Skip to main content
Lingwa: en  | Ikkuntattjana | | Fittex

Abbozz Nru 117
Abbozz ta’ Liġi li jemenda Diversi Liġijiet dwar is-Servizzi Finanzjarji (Emenda Nru 2) Lura għal-Lista

It-Tnax-il Leġiżlatura (2013 - 2017)

Għanijiet u Raġunijiet

L-għan ta’ dan l-Abbozz huwa biex jittrasponi d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009 dwar il-bidu u l-eżerċizzju tal-kummerċ tal-assigurazzjoni u tar-rijassigurazzjoni (recast) (id-"Direttiva Solvibbiltà II") u tad-Direttiva 2014/51/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ April 2014 li temenda d-Direttivi 2003/71/KE u 2009/138/KE u r-Regolamenti (KE) Nru.1060/2009, (UE) Nru.1094/2010 u (UE) Nru. 1095/2010 dwar is-setgħat tal-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol) u l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq), (id-"Direttiva Omnibus II"), billi temenda l-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni (Kap. 403), u kif ukoll biex tipprovdi dwar affarijiet inċidentali u anċillari għalihom. L-emendi proposti fl-Att dwar l-Intermedjarji fl-Assigurazzjoni (Kap. 487) u fl-Att dwar il-Kumpanniji (Kap. 386) huma konsegwenzjali għall-emendi proposti għall-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni, u jitqiesu meħtieġa biex jiżguraw konsistenza fil-liġijiet.

Mozzjoni Nru 263 - Abbozz ta' Liġi li jemenda Diversi Liġijiet dwar is-Servizzi Finanzjarji

Att Nru XXXIII tal-2015 - Att li jemenda Diversi Liġijiet dwar is-Servizzi Finanzjarji (Emenda Nru 2)

 

Dokumenti mqiegħda fuq il-Mejda tal-Kamra {{totalItems}}

Kien hemm żball fl-ipproċessar tat-talba tiegħek. Dan l-iżball ġie lloggjat. Niskużaw ruħna ta’ kull inkonvenjent. Jekk il-problem tippersisti, jekk jogħġbok ipprova neħħi il-cache tal-web browser tiegħek