Skip to main content
Lingwa: en  | Ikkuntattjana | | Fittex

Kumitat dwar l-Affarijiet Barranin u Ewropej

Laqgħa Nru: 002 - L-Erbgħa, 22-Mej-2013 06:00 PM

Aġenda

Minuti.

Affarijiet amministrattive.

Diskussjoni dwar Mozzjoni Nru. 36 ippreżentata mill-Prim Ministru dwar ir-Ratifika ta’ Protokoll, fuq it-tħassib tal-poplu Irlandiż dwar it-Trattat ta’ Lisbona, li jinhemeż mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea skont il-provvedimenti tas-sub-artiklu (2) tal-Artiklu 2 tal-Att dwar l-Unjoni Ewropea.

Diskussjoni mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin dwar l-aġenda tal-Kunsill tal-Ministri għall-Affarijiet Barranin li se jinżamm fi Brussel fis-27 u t-28 ta’ Mejju 2013.

Diskussjoni dwar ir-Rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin tal-Parlament Ewropew dwar reviżjoni fl-organizzazzjoni u l-funzjonament tal-European External Action Service (EEAS).

Kwestjonarju tal-COSAC.

Diskussjoni fuq Mozzjoni Nru. 35 ippreżentata mill-Ministru għall-Finanzi dwar ir-Ratifika tat-Trattat dwar Stabbilita’, Koordinazzjoni u Governanza magħmul fi Brussell fit-2 ta’ Marzu 2012.

Affarijiet oħra.

 

Dokumenti

Awdjo/Vidjo

Audio: