Skip to main content
Lingwa: en  | Ikkuntattjana | | Fittex

Abbozz Nru 96
Abbozz ta' Liġi dwar l-Ugwaljanza Lura għal-Lista

It-Tlettax-il Leġiżlatura (2017 - 2022)

Għanijiet u Raġunijiet

ATT sabiex jipprojbixxi d-diskriminazzjoni f ’diversi oqsma tal-ħajja, sabiex jippromwovi l-ugwaljanza u jipprevjeni d-diskriminazzjoni, jinkorpora d-dispożizzjonijiet rilevanti tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/43/KE tad-29 ta’ Ġunju 2000 li timplimenta l-prinċipju tat-trattament indaqs bejn il-persuni irrispettivament mill-oriġini tar-razza jew l-etniċità, id-Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE tas-27 ta’ Novembru 2000 li tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol, id-Direttiva tal-Kunsill 2004/113/KE tat-13 ta’ Diċembru 2004 li timplimenta l-prinċipju ta’ trattament indaqs bejn l-irġiel u n-nisa fl-aċċess għal u l-provvista ta’ merkanzija u servizzi, Komunikazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea (22.12.2011 Ċ(2011) 9497) li fiha Linji Gwida dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 2004/113/KE fis-settur tal-assigurazzjoni, fid-dawl tas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fil-Kawża Ċ-236/09 (Test-Achats), id-Direttiva tal-Kunsill 2006/54/KE tal-5 ta’ Lulju 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ opportunitajiet indaqs u ta’ trattament indaqs tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta’ impjiegi u xogħol (tfassil mill-ġdid), id-Direttiva tal-Kunsill 2010/41/UE tas-7 ta’ Lulju 2010 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ trattament indaqs bejn l-irġiel u n-nisa li jeżerċitaw attività li fiha jaħdmu għal rashom u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 86/613/KEE u sabiex iħassar l-Att dwar l-Ugwaljanza għall-Irġiel u n-Nisa, Kap. 456 tal-Liġijiet ta’ Malta u l-liġijiet sussidjarji tagħha.

Mozzjoni Nru 259 - Abbozz ta' Liġi dwar l-Ugwaljanza

 

Dokumenti mqiegħda fuq il-Mejda tal-Kamra {{totalItems}}

Kien hemm żball fl-ipproċessar tat-talba tiegħek. Dan l-iżball ġie lloggjat. Niskużaw ruħna ta’ kull inkonvenjent. Jekk il-problem tippersisti, jekk jogħġbok ipprova neħħi il-cache tal-web browser tiegħek