Skip to main content
Lingwa: en  | Ikkuntattjana | | Fittex

Att Nru XVIII tal-2024 - Att li jemenda l-Att dwar il-Kumpaniji

L-Erbatax-il Leġislatura (2022 -)


  Niżżel id-Dokument
Ippubblikat 17 Mejju 2024

Abbozz Nru 96 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar il-Kumpaniji

Għanijiet u Raġunijiet

L-għanijiet u r-raġunijiet ta’ dan l-Abbozz ta’ Liġi huma sabiex isiru emendi fl-Att dwar il-Kumpaniji (Kap 386), prinċipalment sabiex jittrasponu d-Direttiva (UE) 2021/2101 u, barra minn hekk sabiex jintroduċu dmir ġdid tar-Reġistratur li jwettaq spezzjonijiet fuq il-post sabiex jivverifika l-informazzjoni miżmuma mill-kumpaniji dwar il-membri u sidien benefiċjarji, u kwistjonijiet oħra relatati ma’ dan; li jtejjeb u jissaħħaħ il-qafas regolatorju tas-soċjetajiet kummerċjali bil-għan li jipprovdu ċertezza legali, inkluż li jiċċara ċerti dispożizzjonijiet li jirrigwardaw it-tnaqqis tal-kapital azzjonarju ta’ kumpaniji, u tħassir ta’ azzjonijiet wara li jkun sar xi xiri mill-ġdid ta’ azzjonijiet jew għaqdiet, li jtejjeb il-kwalità ta’ rapurtaġġ lir-Reġistratur; u sabiex il-Ministru jingħata setgħat sabiex jagħmel regolamenti għall-finijiet li jirregola bidliet, għaqdiet u diviżjonijiet transkonfinali minn, jew għal, jew ma’ korpi ġuridiċi li ma humiex Maltin.

Mozzjoni Nru 239 - Abbozz ta' Liġi sabiex jemenda l-Att dwar il-Kumpaniji