Skip to main content
Lingwa: en  | Ikkuntattjana | | Fittex

Sessjoni Plenarja

Seduta Nru: 071 - It-Tnejn, 19-Diċ-2022 01:00 PM

Aġenda

MOZZJONIJIET

Mozzjoni Nru 98 - Mozzjoni biex il-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Supplimentari għas-sena 2022

ORDNIJIET TAL-ĠURNATA

Estimi Ġenerali 2023 - (Votazzjonijiet)

Kumitat ta’ Provvista

L‑Ewwel Seduta Stabbilita ‑ Ministeru għas‑Saħħa

Vot 12      -  Ministeru għas‑Saħħa
Vot IV      -  Ministeru għas‑Saħħa ‑ Kapital

It-Tieni Seduta Stabbilita -  Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali

Vot 13      -  Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali
Vot 14      -  Gvern Lokali
Vot V       -  Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali – Kapital

It‑Tielet Seduta Stabbilita – Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli

Vot 21 - Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli
Vot IX - Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli – Kapital

Ir-Raba’ Seduta Stabbilita – Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal

Vot 16      -  Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal
Vot 17      -  Politika Soċjali
Vot 19      -  Pensjonijiet
Vot VII     -  Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal – Kapital

Il‑Ħames Seduta Stabbilita – Il-Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali

Vot 20      -  Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali
Vot VIII    -  Ministeru għall‑Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali – Kapital

It-Sitt Seduta Stabbilita -  Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ

Vot 15      -  Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ
Vot VI      -  Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ – Kapital

Is-Seba’ Seduta Stabbilita – Ministeru għall-Ġustizzja

Vot 45      -  Ministeru għall-Ġustizzja
Vot XX    -  Ministeru għall-Ġustizzja – Kapital

It-Tmien Seduta Stabbilita – Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali

Vot 25      -  Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali
Vot XII     -  Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali – Kapital

Id-Disa’ Seduta Stabbilita  ‑  Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża

Vot 33      -  Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża
Vot 34      -  Ambjent Malta
Vot XVI   -  Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża– Kapital

L-Għaxar Seduta Stabbilita  ‑  Ministeru għal Għawdex

Vot 26    ‑  Ministeru għal Għawdex
Vot XIII ‑  Ministeru għal Għawdex – Kapital

Il-Ħdax-il Seduta Stabbilita – Ministeru għall-Anzjanità Attiva

Vot 46      -  Ministeru għall-Anzjanità Attiva
Vot XXI   -  Ministeru għall-Anzjanità Attiva – Kapital

It-Tnax-il Seduta Stabbilita – Ministeru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar

Vot 44      -  Ministeru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar
Vot XIX   -  Ministeru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar – Kapital

It‑Tlettax‑il Seduta Stabbilita ‑ Ministeru għall‑Edukazzjoni, l‑Isport, iż‑Żgħażagħ, ir‑Riċerka u l‑Innovazzjoni

Vot 42      -  Ministeru għall‑Edukazzjoni, l‑Isport, iż‑Żgħażagħ, ir‑Riċerka u l‑Innovazzjoni
Vot 43      -  Edukazzjoni
Vot XVIII -  Ministeru għall‑Edukazzjoni, l‑Isport, iż‑Żgħażagħ, ir‑Riċerka u l‑Innovazzjoni – Kapital

L-Erbatax-il Seduta Stabbilita – Ministeru għall-Finanzi u x-Xogħol

Vot 35      -  Ministeru għall-Finanzi u x-Xogħol
Vot 36      -  Politika Ekonomika
Vot 37      -  Teżor
Vot 39      -  Kummissarju tat-Taxxi
Vot 40      -  Dwana
Vot 41      -  Kuntratti
Vot XVII  -  Ministeru għall-Finanzi u x-Xogħol – Kapital

Il-Ħmistax-il Seduta Stabbilita -  Uffiċċju tal-Prim Ministru

Vot 1        -  Uffiċċju tal-President
Vot 6        -  Uffiċċju tal-Prim Ministru
Vot 7        -  Informazzjoni
Vot 8        -  Stamperija tal-Gvern
Vot 9        -  Uffiċċju Elettorali
Vot 10      -  Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku
Vot 11      -  Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impjieg
Vot I         -  Uffiċċju tal-President – Kapital
Vot III      -  Uffiċċju tal-Prim Ministru – Kapital

Is-Sittax-il Seduta Stabbilita  -  Ministeru għat-Turiżmu

Vot 32      -  Ministeru għat-Turiżmu
Vot XV    -  Ministeru għat-Turiżmu – Kapital

Is-Sbatax-il Seduta Stabbilita – Ministeru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet

Vot 22      -  Ministeru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet
Vot 23      -  Kummerċ
Vot X       -  Ministeru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet – Kapital

It-Tmintax-il Seduta Stabbilita -  Ministeru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur

Vot 24      -  Ministeru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur
Vot XI      -  Ministeru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur - Kapital

Id-Dsatax-il Seduta Stabbilita – Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza

Vot 27      -  Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza
Vot 28      -  Forzi Armati ta’ Malta
Vot 29      -  Pulizija
Vot 30      -  Probation u Parole
Vot 31      -  Protezzjoni Ċivili
Vot XIV   -  Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza – Kapital

 

Approprjazzjoni għas‑sena 2023 – Stadji kollha

Estimi Supplimentari - Tieni Approprjazzjoni għas‑sena 2022 – Stadji kollha

Abbozz ta’ Liġi li jemenda li l-Att dwar Standards fil-Ħajja Pubblika – L-Ewwel Qari - Votazzjoni
Abbozz Nru 34 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar Standards fil-Ħajja Pubblika - L-Ewwel Qari
Mozzjoni Nru 95 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Att dwar Standards fil-Ħajja Pubblika (Kont.) (Votazzjoni)
Mozzjoni Nru 85 - Mozzjoni biex temenda l-Avviż Legali 201 tal-2022 - Regolamenti tal-2022 dwar il-Bilanċ bejn ix-Xogħol u l-Ħajja privata għall-Ġenturi u għall-Persuni li jindukraw (Votazzjoni)
Mozzjoni Nru 86 - Mozzjoni sabiex jiġu emendati Avviż Legali 243 - Regolamenti tal-2022 li jemendaw ir-Regolamenti dwar il-Fornitura tal-Ilma u Avviż Legali 244 - Regolamenti tal-2022 li jemendaw ir-Regolamenti fuq il-Provvista tal-Elettriku (Emenda Nru 2) (Kont.) (Votazzjoni)
Abbozz Nru 28 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Kodiċi Kriminali (Emenda Numru 3) - Tieni Qari - Votazzjoni
Mozzjoni Nru 76 - Estimi Ġenerali 2023 - Mozzjoni illi l-Kamra tmur f'Kumitat ta' provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2023 (Kont.) (Votazzjoni)
Abbozz Nru 3 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar il-Kummissarji għall-Ġustizzja - Tieni Qari
Abbozz Nru 14 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar id-Dħul ta' Malta bħala Membru tal-Fond Monetarju Internazzjonali - Tieni Qari
Abbozz Nru 16 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att kontra Money Laundering - Tieni Qari
Abbozz Nru 17 - Abbozz ta' Liġi dwar it-Twaqqif ta’ Kumitat għar-Rakkomandazzjonijiet ta’ Miżuri għall-Ħarsien ta’ Ġurnalisti, Persuni oħra b’irwol fil-Midja u Persuni fil-Ħajja Pubblika - Tieni Qari
Abbozz Nru 18 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Kostituzzjoni ta’ Malta - Tieni Qari
Abbozz Nru 19 - Abbozz ta' Liġi li jemenda Diversi Liġijiet dwaril-Protezzjoni tal-Midja u tal-Ġurnalisti - Tieni Qari
Abbozz Nru 20 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili (Emenda Nru 2) - Tieni Qari
Abbozz Nru 23 - Abbozz ta' Liġi dwar il-Monitoraġġ Elettroniku - Tieni Qari
Abbozz Nru 24 - Abbozz ta' Liġi li jimplimenta Miżuri tal-Estimi - Tieni Qari
Abbozz Nru 26 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali - Tieni Qari
Abbozz Nru 27 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Kodiċi Ċivili - Tieni Qari
Abbozz Nru 30 - Abbozz ta' Liġi dwar il-Prevenzjoni tal-Vjolenza Domestika - Tieni Qari
Abbozz Nru 31 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar is-Swieq Finanzjarji - Tieni Qari

Dokumenti

Mistoqsijiet Parlamentari Orali/Mwieġba bil-Miktub:

Awdjo/Vidjo

Audio:
Video:

 

Dokumenti mqiegħda fuq il-Mejda tal-Kamra {{totalItems}}

Kien hemm żball fl-ipproċessar tat-talba tiegħek. Dan l-iżball ġie lloggjat. Niskużaw ruħna ta’ kull inkonvenjent. Jekk il-problem tippersisti, jekk jogħġbok ipprova neħħi il-cache tal-web browser tiegħek