Skip to main content
Lingwa: en  | Ikkuntattjana | | Fittex

L-Onor. Lino Spiteri MP

Partit Laburista - Is-Seba' Leġiżlatura (1992 - 1996)

Mozzjonijiet

 

Mozzjonijiet li ġew diskussi minn dan il-Membru Seduta
Mozzjoni Nru 001 - Indirizz bi tweġiba għad-diskors tal-Aġent President S3 - 07.04.1992
Mozzjoni Nru 020 - Trasferiment ta' Biċċa Art f'San Ġorġ limiti ta' San Ġiljan: Bay Point Hotel Limited S20 - 01.06.1992
Mozzjoni Nru 021 - Trasferiment ta' Art tal-Gvern f' San Ġiljan: Five Stars Hotel S21 - 02.06.1992
Mozzjoni Nru 026 - Mozzjoni dwar Ħatra ta' Kumitat Magħżul tal-Kamra tad-Deputati skont l-Att dwar Permessi tal-Bini (Provvedimenti Temporanji) S29 - 22.06.1992
Mozzjoni Nru 027 - Estimi ta' Dħul u Nfiq tal-Awtorità Marittima ta' Malta fil-perjodu Awwisu 1991 sat-30 ta' Settembru 1992 S59 - 20.10.1992
Mozzjoni Nru 041 - Estimi għall-Korporazzjoni Enemalta għas-sena 1992/93 S57 - 14.10.1992
Mozzjoni Nru 050 - Estimi tal-Korporazzjoni tax-Xogħol u Taħriġ għall-perijodu mill-1 ta' Ottubru 1992 sat-30 ta' Settembru 1993. S66 - 04.11.1992
Mozzjoni Nru 070 - Mozzjoni ta' Proċedura dwar l-Estimi Ġenerali tal-1993 u l-Estimi Supplimentari tal-1992 S80 - 09.12.1992
Mozzjoni Nru 070 - Mozzjoni ta' Proċedura dwar l-Estimi Ġenerali tal-1993 u l-Estimi Supplimentari tal-1992 S83 - 14.12.1992
Mozzjoni Nru 074 - Trasferiment ta' Art: Għoti b'ċens lil Fort Chambray Limited tal-Fortizza ta' Chambray u art adjaċenti fil-limiti ta' Għajnsielem, Għawdex. S89 - 18.12.1992
Mozzjoni Nru 074 - Trasferiment ta' Art: Għoti b'ċens lil Fort Chambray Limited tal-Fortizza ta' Chambray u art adjaċenti fil-limiti ta' Għajnsielem, Għawdex. S90 - 18.12.1992
Mozzjoni Nru 099 - Mozzjoni dwar l-Avis tal-Kummissjoni tal-Komunita' Ewropea S160 - 09.07.1993
Mozzjoni Nru 106 - Estimi ta' Dħul u Nfiq tal-Korporazzjoni Enemalta għas-sena finanzjarja 1993/94. S184 - 20.10.1993
Mozzjoni Nru 117 - Mozzjoni biex il-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għall-konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' spiża għas-sena 1994. S205 - 07.11.1993
Mozzjoni Nru 117 - Mozzjoni biex il-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għall-konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' spiża għas-sena 1994. S206 - 09.12.1993
Mozzjoni Nru 154 - Annullament ta' Avviż Legali Nru 49 ta' l-1994 (Regolamenti dwar l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali) S264 - 16.05.1994
Mozzjoni Nru 162 - Mozzjoni dwar il-Kont ta' Rivalutazzjoni skond l-Att dwar il-Bank Ċentrali ta' Malta S377 - 10.01.1995
Mozzjoni Nru 165 - Mozzjoni sabiex tiġi emendata l-Iskeda ta' l-Att tal-Port Ħieles 1989 S379 - 16.01.1995
Mozzjoni Nru 167 - Mozzjoni dwar għoti b'ċens ta' biċċa art u bini f'San Blas lill-Fondazzjoni għar-Riabilitazzjoni tad-Drogati S408 - 27.03.1995
Mozzjoni Nru 170 - Estimi ta' Dħul u Nfiq tal-Korporazzjoni Enemalta għas-sena finanzjarja mill-1 ta' Ottubru 1994 sat-30 ta' Settembru 1995 S341 - 18.11.1994
Mozzjoni Nru 172 - Mozzjoni dwar ir-Regolamenti tal-1994 dwar Taxxa fuq il-Valur Miżjud (Formoli) S330 - 26.10.1994
Mozzjoni Nru 173 - Mozzjoni dwar Revokazzjoni ta' Regolamenti tal-1994 dwar Taxxa fuq il-Valur Miżjud (Skemi għal Bejjiegħa bl-Imnut) S330 - 26.10.1994
Mozzjoni Nru 174 - Mozzjoni dwar ksib ta' flus permezz ta' ħruġ ta' Bills tat-Teżor S377 - 10.01.1995
Mozzjoni Nru 182 - Estimi Ġenerali - Mozzjoni illi l-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 1995 S360 - 05.12.1994
Mozzjoni Nru 182 - Estimi Ġenerali - Mozzjoni illi l-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 1995 S361 - 06.12.1994
Mozzjoni Nru 190 - Riżoluzzjoni dwar ir-ratifika ta' l-Att Finali ta' l-Uruguay Round of Trade Negotiations - (Malta ssir membru fundatur tal-World Trade Organisation) S375 - 19.12.1994
Mozzjoni Nru 198 - Mozzjoni sabiex temenda l-Ordnijiet Permanenti tal-Kamra tad-Deputati (Twaqqif ta' Kumitati Permanenti) S404 - 15.03.1995
Mozzjoni Nru 227 - Ħatra ta' Viċi-President tal-Kumitati S436 - 03.07.1995
Mozzjoni Nru 232 - Private Members' Motion imressqa mill-Onor Lino Spiteri dwar l-għoli tal-ħajja S445 - 20.07.1995
Mozzjoni Nru 237 - Riżoluzzjoni dwar tibdil fil-konfini tad-distretti elettorali S451 - 26.09.1995
Mozzjoni Nru 251 - Estimi ta' Dħul u Nfiq tal-Korporazzjoni Enemalta għas-sena finanzjarja mill-1 ta' Ottubru 1995 sat-30 ta' Settembru 1996. S454 - 03.10.1995
Mozzjoni Nru 261 - Mozzjoni sabiex il-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għall-konsiderazzjoni ta' l-Estimi Ġenerali ta' spiża għas-sena 1996. S488 - 07.12.1995
Mozzjoni Nru 272 - Riżoluzzjoni dwar Ħtiġijiet Speċjali tal-Kunsilli Lokali S528 - 16.04.1996
Mozzjoni Nru 284 - Revokazzjoni ta'-Avviż Legali Nru 70/96 dwar ir-Regolamenti dwar Akkwisti li jsiru mis-Servizzi Pubbliku. S564 - 15.07.1996