Skip to main content
Lingwa: en  | Ikkuntattjana | | Fittex

L-Onor. Ċensu Galea MP

Partit Nazzjonalista - Is-Seba' Leġiżlatura (1992 - 1996)

Ministru għall-Ikel, Agrikoltura u Sajd

Mozzjonijiet

 

Mozzjonijiet li ġew diskussi minn dan il-Membru Seduta
Mozzjoni Nru 018 - Mozzjoni dwar permessi ta' Bini (Provvedimenti Temporanji) (Att Nru X tal-1988). (Approvazzjoni ta' Pjan ta' Struttura) S47 - 29.07.1992
Mozzjoni Nru 052 - Estimi ta' Dħul u Ħruġ tal-Awtorità tad-Djar għas-sena finanzjarja 1992/93 S67 - 09.11.1992
Mozzjoni Nru 052 - Estimi ta' Dħul u Ħruġ tal-Awtorità tad-Djar għas-sena finanzjarja 1992/93 S68 - 10.11.1992
Mozzjoni Nru 070 - Mozzjoni ta' Proċedura dwar l-Estimi Ġenerali tal-1993 u l-Estimi Supplimentari tal-1992 S84 - 14.12.1992
Mozzjoni Nru 085 - Estimi ta' Dħul u Nfiq ta' l-Awtorita' ta' l-Ippjanar għas-sena finanzjarja 1992/93. S126 - 20.04.1993
Mozzjoni Nru 114 - Estimi ta' Dħul u Nfiq ta' l-Awtorita' tad-Djar għas-sena finanzjarja 1993/94. S194 - 15.11.1993
Mozzjoni Nru 114 - Estimi ta' Dħul u Nfiq ta' l-Awtorita' tad-Djar għas-sena finanzjarja 1993/94. S195 - 16.11.1993
Mozzjoni Nru 115 - Estimi ta' Dħul u Nfiq ta' l-Awtorita' tal-Ippjanar għas-sena finanzjarja 1993/94. S196 - 17.11.1993
Mozzjoni Nru 117 - Mozzjoni biex il-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għall-konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' spiża għas-sena 1994. S210 - 15.12.1993
Mozzjoni Nru 154 - Annullament ta' Avviż Legali Nru 49 ta' l-1994 (Regolamenti dwar l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali) S264 - 16.05.1994
Mozzjoni Nru 181 - Estimi ta' Dħul u Nfiq tal-Awtorita' tad-Djar għas-sena finanzjarja mill-1 ta' Ottubru 1994 sat-30 ta' Settembru 1995. S347 - 25.11.1994
Mozzjoni Nru 181 - Estimi ta' Dħul u Nfiq tal-Awtorita' tad-Djar għas-sena finanzjarja mill-1 ta' Ottubru 1994 sat-30 ta' Settembru 1995. S348 - 25.11.1994
Mozzjoni Nru 182 - Estimi Ġenerali - Mozzjoni illi l-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 1995 S366 - 09.12.1994
Mozzjoni Nru 195 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar id-Djar S388 - 06.02.1995
Mozzjoni Nru 196 - Mozzjoni dwar l-Estensjoni ta' l-Att dwar id-Djar S389 - 08.02.1995
Mozzjoni Nru 244 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Liġijiet dwar il-Kiri ta' Djar S449 - 31.07.1995
Mozzjoni Nru 257 - Estimi ta' Dħul u Nfiq ta' l-Awtorita' tad-Djar għas-sena finanzjarja mill-1 ta' Ottubru 1995 sat-30 ta' Settembru 1996. S473 - 15.11.1995
Mozzjoni Nru 257 - Estimi ta' Dħul u Nfiq ta' l-Awtorita' tad-Djar għas-sena finanzjarja mill-1 ta' Ottubru 1995 sat-30 ta' Settembru 1996. S475 - 20.11.1995
Mozzjoni Nru 261 - Mozzjoni sabiex il-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għall-konsiderazzjoni ta' l-Estimi Ġenerali ta' spiża għas-sena 1996. S484 - 05.12.1995
Mozzjoni Nru 272 - Riżoluzzjoni dwar Ħtiġijiet Speċjali tal-Kunsilli Lokali S542 - 21.05.1996
Mozzjoni Nru 274 - Abbozz ta' Liġi dwar il-Kontroll tal-Pestiċidi S516 - 04.03.1996
Mozzjoni Nru 290 - Riżoluzzjoni dwar policies għal trasferiment ta' art u bini akkwistat mill-Gvern skont l-Att tal-1992 dwar Proprjetà ta' Entitajiet Ekklesjastiċi S568 - 23.07.1996