Skip to main content
Parlament ta' Malta
Lingwa: en   |  Fittex  |  Ikkuntattjana

Lingwa: en   |  Fittex  |  Ikkuntattjana

Sessjoni Plenarja

Seduta Nru: 320 - It-Tnejn, 02-Nov-2015 06:00 PM

Aġenda

MOZZJONIJIET

Mozzjoni Nru. 277 - Abbozz ta’ Liġi sabiex jemenda jew iħassar diversi liġijiet - L-Ewwel Qari
Mozzjoni Nru. 278 - Abbozz ta’ Liġi sabiex jemenda l-Kodiċi Ċivili - L-Ewwel Qari
Mozzjoni Nru. 280 - Abbozz ta’ Liġi biex jemenda l-Att dwar il-Professjoni tax-Xogħol Soċjali - L-Ewwel Qari

ORDNIJIET TAL-ĠURNATA

























































Abbozz Nru. 123 - Abbozz ta’ Ligi li jemenda l-Att dwar l-Kodici Civili (Emenda Nru 2) - Tieni Qari
Abbozz Nru. 104 - Abbozz ta' Liġi dwar il-Konvenzjoni dwar Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità - Tieni Qari
Abbozz Nru. 101 - Abbozz ta' Liġi li jemenda Att dwar Opportunitajiet Indaqs għal Persuni b'Diżabilità - Tieni Qari
Abbozz Nru. 110 - Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar l-Immigrazzjoni (Kap. 217) - Tieni Qari (Kont.)
Abbozz Nru. 45 - Abbozz ta’ Liġi dwar il-Ħarsien tat-Tfal (Ħarsien Barra mid-Dar) - Tieni Qari
Abbozz Nru. 63 - Abbozz ta' Liġi dwar Standards fil-Ħajja Pubblika - Tieni Qari
Abbozz Nru. 89 - Abbozz ta' Liġi dwar l-Awtorita' ta' Standards ta' Harsien - Tieni Qari
Abbozz Nru. 111 - Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Pulizija (Kap. 164) - Tieni Qari
Abbozz Nru. 112 - Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Ħabs (Kap. 260) - Tieni Qari
Abbozz Nru. 113 - Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi Kriminali (Kap. 9) - Tieni Qari
Abbozz Nru. 107 - Abbozz ta’ Liġi dwar l-Ippjanar tal-Iżvilupp - Kumitat
Abbozz Nru. 108 - Abbozz ta’ Liġi dwar il-Protezzjoni tal-Ambjent - Kumitat
Abbozz Nru. 109 - Abbozz ta’ Liġi dwar it-Tribunal ta’ Reviżjoni tal-Ambjent u l-Ippjanar - Kumitat
Abbozz Nru. 115 - Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar Opportunitajiet Indaqs (Persuni b'Diżabilità) (Emenda Nru 2) - Tieni Qari
Abbozz Nru. 118 - Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi Ċivili - Tieni Qari
Abbozz Nru. 120 - Abbozz ta’ Liġi li jimplimenta Miżuri tal-Estimi - Tieni Qari
Abbozz Nru. 122 - Abbozz ta’ Ligi li jemenda l-Att dwar Servizzi tal-Ivvjaggar u tat-Turizmu ghal Malta - Tieni Qari
Abbozz Nru. 124 - Abbozz ta’ Ligi li jemenda Diversi Ligijiet (Riforma tal-Gustizzja) (Procedura Civili) - Tieni Qari
Abbozz Nru. 125 - Abbozz ta’ Ligi li jemenda l-Att dwar Gieh ir-Repubblika - Tieni Qari
Abbozz Nru. 126 - Abbozz ta’ Ligi li jemenda l-Kodici tal-Liġijiet tal-Pulizija - Tieni Qari
Abbozz Nru. 127 - Abbozz ta’ Liġi dwar l-Assenjazzjoni ta’ Responsabbiltajiet Statutorji Ministerjali - Tieni Qari
Abbozz Nru. 86 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar il-Promozzjoni ta' Negozji - Tielet Qari
Abbozz Nru. 21 - Abbozz ta' Liġi li jemeda l-Att dwar il-Periti - Tieni Qari
Mozzjoni Nru. 268 - Mozzjoni biex il-Kamra tmur f’Kumitat ta’ Provvista għall-konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2016 (Votazzjoni)
Abbozz Nru. 128 - Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar l-Isports - Tieni Qari

Dokumenti

Traskrizzjoni:
Mistoqsijiet Parlamentari Orali/Mwieġba bil-Miktub:

Awdjo/Vidjo

Audio:
Video:

 

Dokumenti mqiegħda fuq il-Mejda tal-Kamra {{totalItems}}

Kien hemm żball fl-ipproċessar tat-talba tiegħek. Dan l-iżball ġie lloggjat. Niskużaw ruħna ta’ kull inkonvenjent. Jekk il-problem tippersisti, jekk jogħġbok ipprova neħħi il-cache tal-web browser tiegħek