Skip to main content
Lingwa: en  | Ikkuntattjana | | Fittex

Sessjoni Plenarja

Seduta Nru: 476 - It-Tnejn, 21-Ġun-2021 02:00 PM

Aġenda

MOZZJONIJIET

Mozzjoni Nru 552 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar il-Kompetizzjoni u l-Att dwar l-Awtorità ta' Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur - L-Ewwel Qari
Mozzjoni Nru 549 - Riżoluzzjoni dwar Trasferiment ta' Proprjetà lill-Fond għall-Iżvilupp Nazzjonali u Soċjali
Mozzjoni Nru 536 - Estimi ta’ Dħul u Nfiq tal-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi għas-sena finanzjarja 2021

ORDNIJIET TAL-ĠURNATA

Abbozz Nru 213 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar l-Impieg ta' Persuni b'Diżabilità - Tielet Qari
Abbozz Nru 217 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar Riforma fil-Professjoni Legali - Tieni Qari (Kont.)
Abbozz Nru 218 - Abbozz ta' Liġi li jemenda Liġijiet Kriminali dwar il-Ġlieda kontra t-Terroriżmu - Tieni Qari
Abbozz Nru 216 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar ir-Regolatur għas-Servizzi tal-Enerġija u l-Ilma - Tieni Qari
Abbozz Nru 220 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Liġijiet dwar il-Komunikazzjonijiet - Tieni Qari
Abbozz Nru 111 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar il-Kummissarji għall-Ġustizzja - Tieni Qari
Abbozz Nru 139 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar l-Ilsien Malti - Tieni Qari
Abbozz Nru 161 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar il-Produzzjoni tal-Petroleum - Tieni Qari
Abbozz Nru 198 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar l-Interpretazzjoni - Tieni Qari (Kont.)
Abbozz Nru 166 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Kostituzzjoni ta' Malta (Emenda Nru 4) - Tieni Qari
Abbozz Nru 180 - Abbozz ta' Liġi dwar il-Kaċċa u l-Qbid ta' Għasafar Selvaġġi u Fenek Selvaġġ - Tieni Qari
Abbozz Nru 189 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Condominia - Tieni Qari
Abbozz Nru 190 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Ordinanza dwar iċ-Ċertifikati tal-Kondotta - Tieni Qari
Abbozz Nru 193 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar is-Servizzi Parlamentari - Tieni Qari
Abbozz Nru 201 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar il-Protezzjoni tal-Ambjent - Tieni Qari
Abbozz Nru 221 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar il-Protezzjoni tal-Ambjent (Emenda Nru 2) - Tieni Qari
Abbozz Nru 131 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar il-Professjoni Nutarili u Arkivji Nutarili - Tielet Qari
Abbozz Nru 132 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar il-Pulizija - Tielet Qari
Abbozz Nru 200 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar il-Pulizija (Emenda Nru 2) - Tielet Qari
Abbozz Nru 211 - Abbozz ta' Liġi li jemenda Liġijiet Varji dwar ir-Reġistrazzjoni ta’ Inġenji tal-Ajru - Tielet Qari
Abbozz Nru 215 - Abbozz ta' Liġi sabiex jemenda l-Att dwar il-Protezzjoni tal-Ambjent - Tieni Qari - Votazzjoni
Estimi Finanzjarji tal-Awtorita' għas-Saħħa u s-Sigurta' fuq il-Post tax-Xogħol 2021 - Votazzjoni.
Estimi ta’ Dħul u Nfiq tal-Awtorità Maltija tal-Ippjanar għas-sena 2021 – Votazzjoni
Estimi ta’ Dħul u Nfiq tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma 2021 – Votazzjoni.
Abbozz Nru 228 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar il-Kompetizzjoni u l-Att dwar l-Awtorità ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur - L-Ewwel Qari

Dokumenti

Traskrizzjoni:
Mistoqsijiet Parlamentari Orali/Mwieġba bil-Miktub:

Awdjo/Vidjo

Audio:
Video:

Mozzjonijiet

Mozzjoni Nru 550 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar l-Immigrazzjoni - L-Ewwel Qari

 


Membri li ħadu sehem fid-dibattitu:

L-Onor. Carmelo Abela MP

Mozzjoni Nru 552 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar il-Kompetizzjoni u l-Att dwar l-Awtorità ta' Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur - L-Ewwel Qari

 


Membri li ħadu sehem fid-dibattitu:

L-Onor. Clayton Bartolo MP

Mozzjoni Nru 549 - Riżoluzzjoni dwar Trasferiment ta' Proprjetà lill-Fond għall-Iżvilupp Nazzjonali u Soċjali

 


Membri li ħadu sehem fid-dibattitu:

L-Onor. Roderick Galdes MP

Mozzjoni Nru 536 - Estimi ta’ Dħul u Nfiq tal-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi għas-sena finanzjarja 2021

 


Membri li ħadu sehem fid-dibattitu:

L-Onor. Ian Castaldi Paris MP
L-Onor. Robert Cutajar MP
L-Onor. Jean Claude Micallef MP
L-Onor. David Thake MP
L-Onor. Aaron Farrugia MP

Mozzjoni Nru 553 - Abbozz ta' Liġi sabiex jemenda l-Att dwar Opportunitajiet Indaqs (Persuni b'Diżabilità) u biex jipprovdi għal materji oħra anċillari jew konsegwenzjali għalih, Kap 413 - L-Ewwel Qari

 


Membri li ħadu sehem fid-dibattitu:

L-Onor. Carmelo Abela MP

Mozzjoni Nru 554 - Abbozz ta' Liġi sabiex jipprovdi għall-possibilità ta' talbiet dwar azzjonijiet ċivili li jallegaw diskriminazzjoni minħabba diżabilità fir-rigward tal-Artikoli sostantivi tal-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità, kif ukoll sabiex jipprovdi għal materji oħra fir-rigward tal-implimentazzjoni ta' tali Konvenzjoni - L-Ewwel Qari

 


Membri li ħadu sehem fid-dibattitu:

L-Onor. Carmelo Abela MP

Mozzjoni Nru 555 - Abbozz ta' Liġi dwar il-Governanza Sportiva u l-Integrità fl-Isport - L-Ewwel Qari

 


Membri li ħadu sehem fid-dibattitu:

L-Onor. Aaron Farrugia MP

 

Dokumenti mqiegħda fuq il-Mejda tal-Kamra {{totalItems}}

Kien hemm żball fl-ipproċessar tat-talba tiegħek. Dan l-iżball ġie lloggjat. Niskużaw ruħna ta’ kull inkonvenjent. Jekk il-problem tippersisti, jekk jogħġbok ipprova neħħi il-cache tal-web browser tiegħek