Skip to main content
Lingwa: en  | Ikkuntattjana | | Fittex

L-Onor. Owen Bonnici MP

Partit Laburista - It-Tlettax-il Leġiżlatura (2017 - 2022)

Owen Bonnici MP
Ministru għall-Ugwaljanza, Riċerka u Innovazzjoni
Indirizz Elettroniku [email protected]

Mozzjonijiet

Mozzjonijiet li ġew mressqin minn dan il-Membru Data
Mozzjoni Nru 109 - Abbozz ta’ Liġi dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data Tli, 13 Mar 2018
Mozzjoni Nru 114 - Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Professjoni Nutarili u Arkivji Nutarili (Kap. 55) Ġim, 16 Mar 2018
Mozzjoni Nru 124 - Estimi ta' Dħul u Nfiq ta’ Patrimonju Malta u Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali għas-sena finanzjarja 2018 Ġim, 06 Apr 2018
Mozzjoni Nru 125 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Ordinanza li Tneħħi l-Kontroll tad-Djar Tli, 10 Apr 2018
Mozzjoni Nru 137 - Abbozz ta’ Liġi biex jemenda l-Kodiċi Kriminali u l-Att dwar id-Dipendenza fuq id-Droga (Trattament mhux Priġunerija) Ġim, 27 Apr 2018
Mozzjoni Nru 145 - Abbozz ta' Liġi li jemenda diversi liġijiet (Amministrazzjoni aħjar tal-Ġustizzja) Tli, 26 Ġun 2018
Mozzjoni Nru 015 - Estimi ta' Patrimonju Malta u Sovritendenza tal-Patrimonju Kulturali għas-sena 2017 Tne, 26 Ġun 2017
Mozzjoni Nru 175 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda Liġijiet Kriminali dwar it-Terroriżmu Ġim, 12 Ott 2018
Mozzjoni Nru 176 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Att dwar il-Patrimonju Kulturali Ġim, 12 Ott 2018
Mozzjoni Nru 177 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Att dwar Kunsilli Lokali Ġim, 12 Ott 2018
Mozzjoni Nru 207 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Att dwar il-Kompetizzjoni u l-Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumatur u liġijiet oħra Tli, 19 Fra 2019
Mozzjoni Nru 208 - Abbozz ta' Liġi li Jemenda l-Att dwar Kunsilli Lokali (Kap. 363) Erb, 20 Fra 2019
Mozzjoni Nru 217 - Abbozz ta' Liġi msejjaħ Att biex ikompli jwettaq Riformi fil-Qasam tal-Ġustizzja (Avukat Ġenerali) Ħam, 21 Mar 2019
Mozzjoni Nru 218 - Abbozz ta' Liġi msejjaħ Att biex ikompli jwettaq Riformi fil-Qasam tal-Ġustizzja (Pulizija) Ħam, 21 Mar 2019
Mozzjoni Nru 219 - Abbozz ta' Liġi msejjaħ Att biex ikompli jwettaq Riformi fil-Qasam tal-Ġustizzja (Kummissjonijiet Kostituzzjonali) Ħam, 21 Mar 2019
Mozzjoni Nru 220 - Abbozz ta' Liġi msejjaħ Att biex ikompli jwettaq Riformi fil-Qasam tal-Ġustizzja (Ombudsman) Ħam, 21 Mar 2019
Mozzjoni Nru 221 - Abbozz ta' Liġi msejjaħ Att biex ikompli jwettaq Riformi fil-Qasam tal-Ġustizzja (Servizz Pubbliku) Ħam, 21 Mar 2019
Mozzjoni Nru 228 - Estimi ta' Dħul u Nfiq ta’ Patrimonju Malta u Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali għas-sena finanzjarja 2019 Ġim, 29 Mar 2019
Mozzjoni Nru 229 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Liġijiet Elettorali Tne, 01 Apr 2019
Mozzjoni Nru 265 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Kodiċi Kriminali Tne, 23 Set 2019
Mozzjoni Nru 027 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar l-Amministrazzjoni Pubblika Erb, 05 Lul 2017
Mozzjoni Nru 285 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar l-Impieg ta' Persuni b'Diżabilità, Kap. 210 Tne, 02 Diċ 2019
Mozzjoni Nru 329 - Abbozz ta' Liġi dwar Test tal-Proporzjonalità Qabel l-Adozzjoni ta’ Regolamentazzjoni Ġdida tal-Professjonijiet Tne, 30 Mar 2020
Mozzjoni Nru 376 - Estimi ta' Dħul u Nfiq tal-Jobsplus għas-sena finanzjarja 2020 Tli, 16 Ġun 2020
Mozzjoni Nru 400 - Riżoluzzjoni dwar trasferiment ta’ proprjetà lil Haileybury Malta Ltd Erb, 08 Lul 2020
Mozzjoni Nru 401 - Riżoluzzjoni dwar trasferiment ta’ proprjetà lil Marsa Race Track Ltd Erb, 08 Lul 2020
Mozzjoni Nru 405 - Abbozz ta' Liġi dwar l-EquestriMalta Erb, 15 Lul 2020
Mozzjoni Nru 406 - Abbozz ta’ Liġi msejjaħ Att li jemenda l-Att dwar Organizzazzjonijiet Volontarji u Liġijiet oħra Erb, 15 Lul 2020
Mozzjoni Nru 407 - Trasferiment ta' Art tal-Gvern lill-Għaqdiet Sportivi Erb, 15 Lul 2020
Mozzjoni Nru 044 - Abbozz ta' Liġi dwar il-Midja u l-Malafama Tne, 10 Lul 2017
Mozzjoni Nru 045 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili Tne, 10 Lul 2017
Mozzjoni Nru 050 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Att dwar il-Kompetizzjoni Tne, 17 Lul 2017
Mozzjoni Nru 576 - Abbozz ta' Ligi sabiex jemenda liġijiet varji fir-rigward ta’ ċertu attivitajiet relatati mal-Kannabis Erb, 29 Set 2021
Mozzjoni Nru 578 - Abbozz ta' Liġi sabiex iwaqqaf l-Awtorità dwar l-Użu Responsabbli tal-Kannabis u jemenda diversi liġijiet fir-rigward ta’ ċertu attivitajiet relatati mal-kannabis Ġim, 01 Ott 2021
Mozzjoni Nru 074 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Att dwar Gwardjani Privati u Lokali, Kap. 389 Tli, 07 Nov 2017
Mozzjoni Nru 088 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Kodiċi Ċivili Tli, 23 Jan 2018
Mozzjoni Nru 096 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar l-Elezzjonijiet Ġenerali, Kap. 354 Tli, 20 Fra 2018
Mozzjoni Nru 098 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Att dwar l-Elezzjonijiet Ġenerali (Kap. 354) u konsegwentament l-Att dwar il-Kunsilli Lokali (Kap. 363). Tne, 26 Fra 2018

 

Mozzjonijiet li ġew diskussi minn dan il-Membru Seduta
Mozzjoni Nru 001 - Elezzjoni tal-President tal-Kamra S1 - 24.06.2017
Mozzjoni Nru 015 - Estimi ta' Patrimonju Malta u Sovritendenza tal-Patrimonju Kulturali għas-sena 2017 S4 - 27.06.2017
Mozzjoni Nru 022 - Estimi tal-Awtoritá għall-Ambjent u Riżorsi għas-sena 2017 S12 - 04.07.2017
Mozzjoni Nru 027 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar l-Amministrazzjoni Pubblika S15 - 10.07.2017
Mozzjoni Nru 044 - Abbozz ta' Liġi dwar il-Midja u l-Malafama S18 - 17.07.2017
Mozzjoni Nru 045 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili S18 - 17.07.2017
Mozzjoni Nru 046 - Mozzjoni ta' Proċedura dwar il-Ħidma Parlamentari S20 - 19.07.2017
Mozzjoni Nru 050 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Att dwar il-Kompetizzjoni S18 - 17.07.2017
Mozzjoni Nru 062 - Estimi Ġenerali 2018 - Mozzjoni illi l-Kamra tmur f'Kumitat ta' provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2018 S36 - 21.10.2017
Mozzjoni Nru 071 - Mozzjoni dwar ħatra ta' Bord ta' Inkjesta biex jinvestiga allegazzjonijiet magħmula fil-kitbiet tas-Sinjura Daphne Caruana Galizia dwar l-imġiba ta' uffiċjali pubbliċi, uffiċjali u impjegati ta' kull korp pubbliku. S67 - 19.12.2017
Mozzjoni Nru 079 - Pjan Finanzjarju skont l-Artikolu 17 tal-Att dwar is-Servizz Parlamentari, Kap. 562 S65 - 18.12.2017
Mozzjoni Nru 080 - Ombudsplan 2018 S65 - 18.12.2017
Mozzjoni Nru 083 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Att dwar l-Impiegi u r-Relazzjonijiet Industrijali, Kap 452 S65 - 18.12.2017
Mozzjoni Nru 085 - Mozzjoni sabiex l-art fiż-Żonqor fil-limiti ta' Marsaskala ma tibqax aktar f'idejn il-kumpanija Sadeen Education Investment Limited S81 - 08.02.2018
Mozzjoni Nru 096 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar l-Elezzjonijiet Ġenerali, Kap. 354 S86 - 26.02.2018
Mozzjoni Nru 109 - Abbozz ta’ Liġi dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data S94 - 14.03.2018
Mozzjoni Nru 110 - Rapport tal-Parlament Ewropew dwar Ħasil ta' Flus u Evażjoni tat-Taxxa S122 - 31.05.2018
Mozzjoni Nru 114 - Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Professjoni Nutarili u Arkivji Nutarili (Kap. 55) S96 - 21.03.2018
Mozzjoni Nru 124 - Estimi ta' Dħul u Nfiq ta’ Patrimonju Malta u Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali għas-sena finanzjarja 2018 S125 - 05.06.2018
Mozzjoni Nru 137 - Abbozz ta’ Liġi biex jemenda l-Kodiċi Kriminali u l-Att dwar id-Dipendenza fuq id-Droga (Trattament mhux Priġunerija) S107 - 02.05.2018
Mozzjoni Nru 145 - Abbozz ta' Liġi li jemenda diversi liġijiet (Amministrazzjoni aħjar tal-Ġustizzja) S137 - 04.07.2018
Mozzjoni Nru 175 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda Liġijiet Kriminali dwar it-Terroriżmu S145 - 17.10.2018
Mozzjoni Nru 176 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Att dwar il-Patrimonju Kulturali S145 - 17.10.2018
Mozzjoni Nru 179 - Ħatra ta' Bord ta' Inkjesta dwar l-Assassinju ta' Daphne Caruana Galizia S178 - 06.12.2018
Mozzjoni Nru 180 - Estimi Ġenerali 2019 - Mozzjoni illi l-Kamra tmur f'Kumitat ta' provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2019 S151 - 31.10.2018
Mozzjoni Nru 185 - Abbozz ta’ Liġi biex jemenda l-Ordinanza dwar il-Professjoni Medika u l-Professjonijiet li għandhom x’jaqsmu magħha, Kap. 31, u l-Ordinanza dwar Mediċini Perikolużi, Kap. 101 S151 - 31.10.2018
Mozzjoni Nru 217 - Abbozz ta' Liġi msejjaħ Att biex ikompli jwettaq Riformi fil-Qasam tal-Ġustizzja (Avukat Ġenerali) S210 - 25.03.2019
Mozzjoni Nru 218 - Abbozz ta' Liġi msejjaħ Att biex ikompli jwettaq Riformi fil-Qasam tal-Ġustizzja (Pulizija) S210 - 25.03.2019
Mozzjoni Nru 219 - Abbozz ta' Liġi msejjaħ Att biex ikompli jwettaq Riformi fil-Qasam tal-Ġustizzja (Kummissjonijiet Kostituzzjonali) S210 - 25.03.2019
Mozzjoni Nru 220 - Abbozz ta' Liġi msejjaħ Att biex ikompli jwettaq Riformi fil-Qasam tal-Ġustizzja (Ombudsman) S210 - 25.03.2019
Mozzjoni Nru 221 - Abbozz ta' Liġi msejjaħ Att biex ikompli jwettaq Riformi fil-Qasam tal-Ġustizzja (Servizz Pubbliku) S210 - 25.03.2019
Mozzjoni Nru 228 - Estimi ta' Dħul u Nfiq ta’ Patrimonju Malta u Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali għas-sena finanzjarja 2019 S231 - 03.06.2019
Mozzjoni Nru 229 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Liġijiet Elettorali S213 - 01.04.2019
Mozzjoni Nru 243 - Abbozz ta’ Liġi msejjaħ Att dwar il-Ġestjoni tal-Finanzi Pubbliċi S229 - 29.05.2019
Mozzjoni Nru 249 - Abbozz ta’ Liġi dwar il-Professjonijiet tat-Tagħlim u l-professjonijiet imnisslin minnhom S241 - 25.06.2019
Mozzjoni Nru 250 - Abbozz ta' Liġi dwar l-Edukazzjoni Avvanzata u Ogħla S241 - 25.06.2019
Mozzjoni Nru 251 - Abbozz ta' Liġi dwar l-Edukazzjoni S241 - 25.06.2019
Mozzjoni Nru 271 - Estimi Ġenerali 2020 - Mozzjoni illi l-Kamra tmur f'Kumitat ta' provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2020 S265 - 25.10.2019
Mozzjoni Nru 285 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar l-Impieg ta' Persuni b'Diżabilità, Kap. 210 S288 - 20.01.2020
Mozzjoni Nru 323 - Ombudsplan 2020 S308 - 11.03.2020
Mozzjoni Nru 376 - Estimi ta' Dħul u Nfiq tal-Jobsplus għas-sena finanzjarja 2020 S347 - 23.06.2020
Mozzjoni Nru 400 - Riżoluzzjoni dwar trasferiment ta’ proprjetà lil Haileybury Malta Ltd S355 - 13.07.2020
Mozzjoni Nru 401 - Riżoluzzjoni dwar trasferiment ta’ proprjetà lil Marsa Race Track Ltd S355 - 13.07.2020
Mozzjoni Nru 402 - Riżoluzzjoni dwar skambju ta’ artijiet fiż-Żurrieq S355 - 13.07.2020
Mozzjoni Nru 425 - Estimi Ġenerali 2021 - Mozzjoni illi l-Kamra tmur f'Kumitat ta' provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2021 S390 - 04.11.2020
Mozzjoni Nru 428 - Ħatra ta' Bord ta' Inkjesta dwar il-Proġett tal-Power Station tal-Electrogas S377 - 22.10.2020
Mozzjoni Nru 459 - Mozzjoni dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni Elettorali dwar Tibdil fil-Konfini tad-Distretti Elettorali datat 2 ta' Ottubru 2020 S421 - 27.01.2021
Mozzjoni Nru 577 - Estimi Ġenerali 2022 - Mozzjoni illi l-Kamra tmur f'Kumitat ta' provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2022 S515 - 08.11.2021
Mozzjoni Nru 578 - Abbozz ta' Liġi sabiex iwaqqaf l-Awtorità dwar l-Użu Responsabbli tal-Kannabis u jemenda diversi liġijiet fir-rigward ta’ ċertu attivitajiet relatati mal-kannabis S491 - 04.10.2021
Mozzjoni Nru 604 - Mozzjoni li tħassar, tirrevoka u tannulla r-Regolamenti tal-2021 dwar il-Pubblikazzjoni Online ta' Sentenzi tal-Qorti (Protezzjoni tad-Data) Għoti ta' Funzjonijiet - Avviż Legali 456 tal-2021 S541 - 31.01.2022