Skip to main content
Lingwa: en  | Ikkuntattjana | | Fittex

Abbozz Nru 76
Abbozz ta' Liġi li jemenda Varji Liġijiet dwar ir-Rikavat mill-Kriminalità Lura għal-Lista

L-Erbatax-il Leġislatura (2022 -)

Għanijiet u Raġunijiet

L-għanijiet u r-raġunijiet ta’ dan l-Abbozz ta’ Liġi huma sabiex tinżamm il-legalità u l-effettività tal-iffriżar tal-proprjeta ta’ persuni imputati jew akkużati b’reati li jkunu reati rilevanti għall-fini tal-Att dwar ir-Rikavat mill-Kriminalità (Kap. 621) matul iż-żmien meta l-proċeduri kriminali jkunu għadhom pendenti. Dan qiegħed jiġi propost fil-kuntest tal-protezzjoni tas-soċjeta mir-reati ekonomiċi. Għaldaqstant, l-Abbozz jipprovdi biex il-Qrati jkunu awtorizzati li jassiguraw il-proporzjonalità ta’ tali ordnijiet skont il-kriterji stabbiliti fis-sentenzi tal-Qorti Ewropeja tad-Drittijiet tal-Bniedem. L-Abbozz jipproponi wkoll emendi fir-rigward tal-ordnijiet ta’ sekwestru li jinħarġu fl-istadju tal-investigazzjoni, ikompli jipprovdi dwar il-konfiska bbażata fuq nuqqas ta’ kundanna u dan sabiex jipprovdi, fost affarijiet oħra, sabiex is-sanzjonijiet tal-Unjoni Ewropeja jkunu ukoll koperti speċifikament u jipprovdi wkoll għal iżjed poteri għall-Uffiċċju dwar l-Irkupru tal-Assi. L-Abbozz jipprovdi ukoll sabiex ikun hemm uniformità, fejn ikun possibbli, fil-proċeduri għas-sekwestru, l-iffriżar u l-konfiska tar-rikavat mill-kriminalità kif japplikaw skont liġijiet varji.

Mozzjoni Nru 189 - Abbozz ta' Liġi sabiex jemenda varji liġijiet dwar ir-rikavat mill-kriminalità

Att Nru VI tal-2024 - Att li jemenda Varji Liġijiet dwar ir-Rikavat mill-Kriminalità

 

Dokumenti mqiegħda fuq il-Mejda tal-Kamra {{totalItems}}

Kien hemm żball fl-ipproċessar tat-talba tiegħek. Dan l-iżball ġie lloggjat. Niskużaw ruħna ta’ kull inkonvenjent. Jekk il-problem tippersisti, jekk jogħġbok ipprova neħħi il-cache tal-web browser tiegħek