Skip to main content
Lingwa: en  | Ikkuntattjana | | Fittex

L-Onor. Rebekah Borg MP

Partit Nazzjonalista - L-Erbatax-il Leġislatura (2022 -)

Rebekah Borg MP
Indirizz Elettroniku [email protected]

Mozzjonijiet

Mozzjonijiet li ġew diskussi minn dan il-Membru Seduta
Mozzjoni Nru 004 - Indirizz b'risposta għad-Diskors tal-President ta' Malta S4 - 11.05.2022
Mozzjoni Nru 039 - Estimi ta' Dħul u Nfiq tal-Awtorità tal-Ippjanar għas-sena finanzjarja 2022 S12 - 31.05.2022
Mozzjoni Nru 041 - Estimi ta’ Dħul u Nfiq tal-Awtorità tal-Artijiet għas-sena finanzjarja 2022 S13 - 01.06.2022
Mozzjoni Nru 059 - Riżoluzzjoni dwar rinunzja ta’ parti mill-enfitewsi temporanju, konċessjoni b’enfitewsi temporanju ta’ art tal-Gvern fil-konfini ta’ SmartCity u varjazzjoni tal-kuntratt fl-atti tan-Nutar Tania Spiteri datat 11 ta' Marzu 2016 S26 - 06.07.2022
Mozzjoni Nru 060 - Riżoluzzjoni dwar terminazzjoni ta’ parti mill-enfitewsi temporanju u ċens relattiv, varjazzjoni tal-kuntratt fl-atti tan-Nutar Vincent Miceli, datat 22 ta’ April 2007 u sussegwentament modifikat b’kuntratt fl-atti tan-Nutar Anthony Hili datat 14 ta' Ottubru 2016 S26 - 06.07.2022
Mozzjoni Nru 076 - Estimi Ġenerali 2023 - Mozzjoni illi l-Kamra tmur f'Kumitat ta' provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2023 S50 - 14.11.2022
Mozzjoni Nru 076 - Estimi Ġenerali 2023 - Mozzjoni illi l-Kamra tmur f'Kumitat ta' provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2023 S58 - 22.11.2022
Mozzjoni Nru 076 - Estimi Ġenerali 2023 - Mozzjoni illi l-Kamra tmur f'Kumitat ta' provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2023 S59 - 23.11.2022
Mozzjoni Nru 115 - Riżoluzzjoni dwar trasferiment ta’ proprjetà lil Central Business Centres plc S131 - 06.06.2023
Mozzjoni Nru 136 - Estimi ta’ Dħul u Nfiq tal-Awtorità tal-Artijiet għas-sena finanzjarja 2023 S118 - 08.05.2023
Mozzjoni Nru 179 - Estimi Ġenerali 2024 - Mozzjoni illi l-Kamra tmur f'Kumitat ta' provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2024 S170 - 14.11.2023
Mozzjoni Nru 179 - Estimi Ġenerali 2024 - Mozzjoni illi l-Kamra tmur f'Kumitat ta' provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2024 S175 - 21.11.2023
Mozzjoni Nru 179 - Estimi Ġenerali 2024 - Mozzjoni illi l-Kamra tmur f'Kumitat ta' provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2024 S182 - 28.11.2023
Mozzjoni Nru 184 - Mozzjoni li tipproponi emenda għall-Avviż Legali 166 tal-2023 dwar il-Liċenzjar għall-Industrija tal-Kostruzzjoni. S189 - 12.12.2023
Mozzjoni Nru 231 - Mozzjoni ta’ sfiduċja fi tliet Ministri b’rabta mar-rapport tal-inkjesta pubblika dwar il-mewt ta’ Jean Paul Sofia S221 - 14.03.2024
Mozzjoni Nru 242 - Ratifika tal-Konvenzjonijiet u Protokolli tal-UNESCO u tal-UNIDROIT S236 - 29.04.2024
Mozzjoni Nru 251 - Estimi ta’ Dħul u Nfiq tal-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi għas-sena finanzjarja 2024 S247 - 17.06.2024