Skip to main content
Lingwa: en  | Ikkuntattjana | | Fittex

L-Onor. Ġużè Cassar MP

Partit Laburista - Ir-Raba' Leġiżlatura (1976 - 1981)

Ministru tal-Ġustizzja, Artijiet, Djar u Affarijiet tal-Parlament

Mozzjonijiet

Mozzjonijiet li ġew mressqin minn dan il-Membru Data
Mozzjoni Nru 100 - Mozzjoni li jitressqu Abbozzi ta' Liġi mingħajr avviż Tli, 31 Jan 1978
Mozzjoni Nru 101 - Estimi Ġenerali 1978/79 - Mozzjoni ta' Proċedura dwar id-Dikjarazzjoni Finanzjarja Tli, 31 Jan 1978
Mozzjoni Nru 103 - Estimi Ġenerali 1978/1979 - Mozzjoni ta' Proċedura - Skeda tas-Seduti Tne, 30 Jan 1978
Mozzjoni Nru 104 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar id-Dazji ta' Importazzjoni Tli, 31 Jan 1978
Mozzjoni Nru 107 - Mozzjoni ta' Proċedura dwar l-Abbozz ta' Liġi msejjaħ "Att Dwar it-Tabakk u Prodotti tat-Tabakk" Ġim, 03 Fra 1978
Mozzjoni Nru 011 - Ħatra ta' Membri fuq l-Assemblea Konsultattiva tal-Kunsill tal-Ewropa Tne, 29 Nov 1976
Mozzjoni Nru 113 - Abbozz ta' Liġi dwar Suppliment għall-Pjan ta' Żvilupp Ġim, 03 Mar 1978
Mozzjoni Nru 114 - Ħatra ta' Membru Sostitut fl-Assemblea Konsultattiva tal-Kunsill tal-Ewropa Ħam, 09 Mar 1978
Mozzjoni Nru 117 - Riżoluzzjoni dwar trasferiment ta’ sit magħruf bħala Ex-Officer's Quarters, St Mark's Bastion il-Furjana lill-Air Malta Co Ltd Ħam, 04 Mej 1978
Mozzjoni Nru 119 - Abbozz ta' Liġi dwar il-Ġbir Pubbliku Erb, 24 Mej 1978
Mozzjoni Nru 012 - Mozzjoni dwar l-Artikolu 56(1)(c) tal-Kostituzzjoni ta' Malta Erb, 01 Diċ 1976
Mozzjoni Nru 120 - Abbozz ta' Liġi li jirregola l-Użu ta' Ċert Kliem Erb, 24 Mej 1978
Mozzjoni Nru 121 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Kodiċi tal-Liġijiet tal-Pulizija Ħam, 01 Ġun 1978
Mozzjoni Nru 122 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar is-Sigurtà Nazzjonali Ħam, 08 Ġun 1978
Mozzjoni Nru 123 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar l-Edukazzjoni Ħam, 08 Ġun 1978
Mozzjoni Nru 124 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar it-Trasferiment ta' Artijiet tal-Gvern Tli, 13 Ġun 1978
Mozzjoni Nru 125 - Mozzjoni ta' Proċedura fuq l-Abbozz ta' Liġi dwar is-Sigurtà Nazzjonali Tli, 13 Ġun 1978
Mozzjoni Nru 126 - Ksur ta' Privileġġ Erb, 14 Ġun 1978
Mozzjoni Nru 127 - Abbozz ta' Liġi li jkompli jemenda l-Ordinanza dwar ir-Regolament tat-Traffiku Tne, 19 Ġun 1978
Mozzjoni Nru 129 - Mozzjoni ta' Proċedura biex tirregola d-diskussjoni fuq l-Abbozz ta' Liġi biex ikompli jemenda l-Att dwar l-Edukazzjoni Ħam, 22 Ġun 1978
Mozzjoni Nru 013 - Mozzjoni dwar il-post ta' Speaker u dwar il-post tal-President tal-Kumitat fil-każ ta' assenza inevitabbli ta' min jokkupa dawn il-karigi Erb, 01 Diċ 1976
Mozzjoni Nru 130 - Mozzjoni ta' Proċedura biex tirregola d-diskussjoni fuq l-Abbozz ta' Liġi biex ikompli jemenda l-Ordinanza dwar ir-Regolament tat-Traffiku Ħam, 22 Ġun 1978
Mozzjoni Nru 132 - Riżoluzzjoni dwar Trasferiment ta' proprjetà magħruf bħala Navarrino Flats f'Tas-Sliema lill-Kumpanija Holiday Services Co Ltd Ġim, 30 Ġun 1978
Mozzjoni Nru 133 - Riżoluzzjoni dwar Trasferiment ta' proprjetà magħruf bħala St Julian's Court f'San Ġiljan lill-Kumpanija Holiday Services Co Ltd Ġim, 30 Ġun 1978
Mozzjoni Nru 135 - Riżoluzzjoni dwar Trasferiment ta' proprjetà f'Marsamxett Road, il-Belt Valletta lill-Malta Insurance Brokers Ltd Ħam, 06 Lul 1978
Mozzjoni Nru 136 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar l-Ibħra Territorjali u ż-Żona Kontigwa Ġim, 07 Lul 1978
Mozzjoni Nru 137 - Riżoluzzjoni dwar Trasferiment ta' skola u art fil-Birgu lil Harry Stanger (Malta) Ltd Ġim, 14 Lul 1978
Mozzjoni Nru 014 - Ħatra ta' Viċi President tal-Kumitati tal-Kamra Erb, 01 Diċ 1976
Mozzjoni Nru 149 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Ordinanza li tirregola t-Tiġdid tal-Kiri ta' Bini Erb, 22 Nov 1978
Mozzjoni Nru 015 - Abbozz ta' Liġi li jkompli jemenda l-Kostituzzjoni ta' Malta Tne, 29 Nov 1976
Mozzjoni Nru 150 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Ordinanza dwar l-Akkwist ta' Artijiet għal Skopijiet Pubbliċi Tne, 20 Nov 1978
Mozzjoni Nru 151 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar id-Dazji ta' Importazzjoni Tli, 05 Diċ 1978
Mozzjoni Nru 152 - Mozzjoni biex tirregola l-proċedura fuq Abbozz ta' Liġi li jkompli jemenda l-Att dwar it-Taxxa fuq l-Income Tne, 18 Diċ 1978
Mozzjoni Nru 153 - Estimi Ġenerali - Mozzjoni ta' Proċedura dwar id-Dikjarazzjoni Finanzjarja Tne, 08 Jan 1979
Mozzjoni Nru 154 - Mozzjoni biex jitressqu Abbozzi ta' Liġi mingħajr avviż Tne, 08 Jan 1979
Mozzjoni Nru 156 - Riżoluzzjoni dwar trasferiment ta’ proprjetà f' Ħal Far lil Ħal Ferħ Holiday Co Ltd Ġim, 12 Jan 1979
Mozzjoni Nru 157 - Riżoluzzjoni dwar trasferiment ta’ proprjetà magħruf bħala Lyster Barracks f'Ħal Far lill-Ħal Ferħ Holiday Co Ltd Ġim, 12 Jan 1979
Mozzjoni Nru 158 - Riżoluzzjoni dwar trasferiment ta’ proprjetà magħruf bħala St George's Barracks St George's lill-Ħal Ferħ Holiday Co Ltd Ġim, 12 Jan 1979
Mozzjoni Nru 159 - Riżoluzzjoni dwar trasferiment ta’ proprjetà f'St Andrews lill-Ħal Ferħ Holiday Co Ltd Ġim, 12 Jan 1979
Mozzjoni Nru 016 - Mozzjoni ta' Proċedura - Ordni Permanenti Nru 9 - Interruzzjoni ta' Xogħol Ħam, 02 Diċ 1976
Mozzjoni Nru 160 - Estimi Ġenerali 1979/1980 - Mozzjoni ta' Proċedura - Skeda tas-Seduti Ġim, 12 Jan 1979
Mozzjoni Nru 161 - Riżoluzzjoni dwar Trasferiment ta' art f'Ta Giorni lill-Ġamahirija Għarbija Libjana Popolari Soċjalista Ġim, 12 Jan 1979
Mozzjoni Nru 017 - Mozzjoni ta' Proċedura dwar l-Abbozz ta' Liġi msejjaħ "Att Biex Jemenda l-Att Tal-1975 Dwar Ġieħ Ir-Repubblika" Ħam, 02 Diċ 1976
Mozzjoni Nru 170 - Mozzjoni dwar is-Sospenju tar-Reporters ta' "IN ... TAGĦNA" milli jattendu fil-Kamra Ħam, 08 Fra 1979
Mozzjoni Nru 172 - Mozzjoni biex id-dibattitu fuq il-Mozzjoni 173 - dwar is-Servizz tat-Trasport Pubbliku, ikun jista' jiġi ffilmjat u jintwera direttament fuq it-television Sib, 24 Fra 1979
Mozzjoni Nru 173 - Mozzjoni biex jiġi diskuss is-servizz tat-Trasport Pubbliku Sib, 24 Fra 1979
Mozzjoni Nru 174 - Abbozz ta' Liġi li jkompli jemenda l-Kodiċi tal-Kummerċ Tli, 27 Fra 1979
Mozzjoni Nru 178 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Kodiċi Ċivili Ġim, 06 Apr 1979
Mozzjoni Nru 179 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar it-Tiġdid ta' Kiri ta' Raba' Ġim, 06 Apr 1979
Mozzjoni Nru 018 - Mozzjoni ta' Proċedura - Ordnijiet Permanenti 25 u 107 Tli, 07 Diċ 1976
Mozzjoni Nru 182 - Mozzjoni dwar tiġdid skont l-artiklu 3 tal-Att dwar it-Trasferiment ta' Artijiet tal-Gvern Ħam, 17 Mej 1979
Mozzjoni Nru 183 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Ordinanza li tneħħi l-Kontroll tad-Djar Ħam, 17 Mej 1979
Mozzjoni Nru 184 - Mozzjoni ta' Proċedura fuq l-istadju tal-Kumitat u t-Tielet Qari tal-Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar l-Edukazzjoni Erb, 23 Mej 1979
Mozzjoni Nru 186 - Riżoluzzjoni dwar trasferiment ta’ proprjetà f'St Andrews lil Malta Shipbuilding Co Ltd Ħam, 31 Mej 1979
Mozzjoni Nru 189 - Mozzjoni ta' Proċedura fuq l-istadju tal-Kumitat u t-Tielet Qari tal-Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar is-Sigurtà Nazzjonali Tli, 19 Ġun 1979
Mozzjoni Nru 194 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Ordinanza dwar Dazju tas-Sisa fuq Crown Corks u Konċentrati mhux-alkoħoliki Ġim, 20 Lul 1979
Mozzjoni Nru 198 - Kiri tal-Post Magħruf bħala Ex-Officers’ Quarters St. Mark’s Bastion, Floriana, lil Libyan Arab Maltese Holdings Company Limited Tne, 30 Lul 1979
Mozzjoni Nru 199 - Għotja b’Ċens Perpetwu ta’ Sit f’Selmun Limiti tal-Mellieħa lill-Arċidjoċesi Ta’ Malta Tne, 30 Lul 1979
Mozzjoni Nru 002 - Indirizz b'risposta għad-Diskors tal-President ta' Malta (Mozzjoni ta' Proċedura) Ħam, 25 Nov 1976
Mozzjoni Nru 200 - Kiri ta’ Siti f’Kalafrana u St Andrews lill-Medisle Holidays Company Limited Tne, 30 Lul 1979
Mozzjoni Nru 201 - Kiri ta’ Bini Magħruf bħala Officers’ Mess u l-Art Madwar f’Luqa lill-Airport Hotel Company Limited Tli, 31 Lul 1979
Mozzjoni Nru 202 - Għotja b’Enfitewsi lil Golden Sands Limited ta’ Art f’Għajn Tuffieħa, Limiti Tal-Manikata Tne, 30 Lul 1979
Mozzjoni Nru 203 - Kiri Ta’ Huts f’Ħal Luqa lil Persuni li Japplikaw Għalihom Biex Jeżerċitaw is-Sengħa Tagħhom Tne, 30 Lul 1979
Mozzjoni Nru 204 - Kiri ta’ Bini Magħruf bħala Ex-Naafi Bakery fil-Marsa lill-Air Supplies & Catering Company Limited Tli, 04 Ġun 2024
Mozzjoni Nru 205 - Kiri ta’ Bini li jikkonsisti f’Cold Stores u uffiċini f’Barriera Wharf fil-Belt, Valletta, lill-Maltese Libyan Arab Fishing Company Limited Tli, 31 Lul 1979
Mozzjoni Nru 206 - Kiri ta’ Art f’Ħal Luqa reġistrata bin-Numru 72981 lill-Air Malta Company Limited Tne, 30 Lul 1979
Mozzjoni Nru 207 - Kiri ta’ Art f'Ħal Luqa Reġistrata bin-numru 72980 lill-Air Malta Company Limited Tne, 30 Lul 1979
Mozzjoni Nru 208 - Kiri ta’ Bini magħruf bħala Officers’ Married Quarters f’St Patricks lill-Holiday Services Company Limited Tne, 30 Lul 1979
Mozzjoni Nru 022 - Mozzjoni ta' Proċedura - Ġurament ta' Ħatra Erb, 22 Diċ 1976
Mozzjoni Nru 220 - Mozzjoni biex il-Kamra tmur f'Kumitat ta' Prov­vista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 1980 Ġim, 09 Nov 1979
Mozzjoni Nru 023 - Mozzjoni dwar l-Għoti tal-Ġurament tal-Kariga lill-President ta' Malta Erb, 22 Diċ 1976
Mozzjoni Nru 234 - Mozzjoni biex il-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Supplimentari għall-perjodu April/Diċembru 1979 Erb, 12 Diċ 1979
Mozzjoni Nru 235 - Abbozz ta' Liġi dwar l-Approprjazzjoni Erb, 12 Diċ 1979
Mozzjoni Nru 245 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Ordinanza tal-Ispirti Ħam, 28 Fra 1980
Mozzjoni Nru 248 - Estimi tal-Universita' ta' Malta għas-Sena Finanzjarja 1980 Erb, 19 Mar 1980
Mozzjoni Nru 025 - Abbozz ta' Liġi dwar l-Estradizzjoni Erb, 29 Diċ 1976
Mozzjoni Nru 250 - Mozzjoni biex il-Gvern jista' jżid is-somma li jista' jissellef skont l-artiklu 2 tal-Att tal-1972 dwar Self għall-Iżvilupp Ħam, 03 Apr 1980
Mozzjoni Nru 260 - Abbozz ta' Liġi dwar Għajnuna minħabba Għargħar Tli, 20 Mej 1980
Mozzjoni Nru 263 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar it-Taxxa fuq l-Income Ġim, 06 Ġun 1980
Mozzjoni Nru 289 - Mozzjoni biex il-Kamra tmur f'Kumitat ta' Prov­vista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 1981 Ġim, 14 Nov 1980
Mozzjoni Nru 029 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar iċ-Ċittadinanza Maltija Sib, 22 Jan 1977
Mozzjoni Nru 293 - Abbozz ta' Liġi dwar l-Approprjazzjoni Tne, 08 Diċ 1980
Mozzjoni Nru 294 - Mozzjoni biex il-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Supplimentari għas-sena 1980 Tne, 08 Diċ 1980
Mozzjoni Nru 299 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar it-Taxxa tad-Divertimenti Tne, 15 Diċ 1980
Mozzjoni Nru 003 - Mozzjoni ta' Proċedura - Ordni Permanenti 171 Ħam, 25 Nov 1976
Mozzjoni Nru 030 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Kostituzzjoni ta' Malta Ħam, 27 Jan 1977
Mozzjoni Nru 300 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar it-Taxxa tal-Mewt u tad-Donazzjoni Tne, 15 Diċ 1980
Mozzjoni Nru 301 - Abbozz ta' Liġi sabiex jemenda l-Ordinanza dwar it-Taxxa tal-Boll Tne, 15 Diċ 1980
Mozzjoni Nru 302 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar il-Bank Ċentrali ta' Malta Tne, 15 Diċ 1980
Mozzjoni Nru 031 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Kodiċi Ċivili Ħam, 27 Jan 1977
Mozzjoni Nru 312 - Abbozz ta' Liġi dwar l-Impriża tal-Assigurazzjoni Tli, 24 Mar 1981
Mozzjoni Nru 032 - Estimi Ġenerali 1978/79 - Mozzjoni ta' Proċedura dwar id-Dikjarazzjoni Finanzjarja Erb, 26 Jan 1977
Mozzjoni Nru 322 - Estimi tal-Università ta' Malta għas-Sena Finanzjarja 1981 Tne, 20 Apr 1981
Mozzjoni Nru 323 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Ordinanza dwar Dazju tas-Sisa fuq Crown Corks u Konċentrati mhux-alkoħoliki Erb, 29 Apr 1981
Mozzjoni Nru 327 - Mozzjoni ta' Proċedura fuq l-istadju ta' Kumitat fuq l-Abbozz ta' Liġi dwar l-Impriża tal-Assigurazzjoni Ġim, 22 Mej 1981
Mozzjoni Nru 328 - Abbozz ta' Liġi dwar il-Lotteriji tal-Gvern Ħam, 18 Ġun 1981
Mozzjoni Nru 329 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Ordinanza Elettorali dwar il-Votazzjoni Ħam, 18 Ġun 1981
Mozzjoni Nru 330 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Ordinanza Elettorali dwar il-Jedd tal-Vot, il-Metodu tal-Elezzjoni u r-Reġistrazjoni tal-Eletturi Ħam, 18 Ġun 1981
Mozzjoni Nru 331 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar il-Karta tal-Identità Ħam, 18 Ġun 1981
Mozzjoni Nru 336 - Abbozz ta' Liġi dwar it-Taxxa fuq Dokumenti Ġim, 26 Ġun 1981
Mozzjoni Nru 338 - Mozzjoni dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni Elettorali biex ikun ikkonsidrat minnha mill-ġdid Ġim, 26 Ġun 1981
Mozzjoni Nru 034 - Estimi Ġenerali 1978/1979 - Mozzjoni ta' Proċedura - Skeda tas-Seduti Ħam, 27 Jan 1977
Mozzjoni Nru 345 - Abbozz ta' Liġi dwar Pjan ta' Żvilupp għal Malta 1981 - 85 Ħam, 23 Lul 1981
Mozzjoni Nru 348 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar id-Dazji ta' Importazzjoni Erb, 29 Lul 1981
Mozzjoni Nru 035 - Mozzjoni ta' Proċedura - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att li jirregola l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg Ħam, 27 Jan 1977
Mozzjoni Nru 351 - Mozzjoni biex il-Kamra tmur f'Kumitat ta' Prov­vista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 1982 Ġim, 28 Aww 1981
Mozzjoni Nru 356 - Kiri ta' Art fil-Kalkara lill-Mediterranean Film Facilities Limited Erb, 07 Ott 1981
Mozzjoni Nru 357 - Konċessjoni Enfitewtika ta’ Sit fil-Marsa lil Sartard Ship Breaking Limited Erb, 07 Ott 1981
Mozzjoni Nru 359 - Għotja b’Ċens ta' Sit fil-Marsa lill-Malta Shipbuilding Co. Ltd. Ġim, 09 Ott 1981
Mozzjoni Nru 036 - Riżoluzzjoni sabiex l-Att tal-1949 dwar id-Djar ikompli fis-seħħ għal żmien ieħor ta' tliet snin sat-12 ta' Frar 1983 Erb, 26 Jan 1977
Mozzjoni Nru 360 - Kiri tal-Korsa tal-Marsa lill-Marsa Racing Club Ġim, 09 Ott 1981
Mozzjoni Nru 361 - Kiri ta’ sit f’Kordin lir-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea Ġim, 09 Ott 1981
Mozzjoni Nru 362 - Għotja b'Enfitewsi Forti Sant’Anġlu lill Cottonera Properties Limited Ħam, 15 Ott 1981
Mozzjoni Nru 004 - Mozzjoni ta' Proċedura - Ordni Permanenti 173 Ħam, 25 Nov 1976
Mozzjoni Nru 043 - Abbozz ta' Liġi li jemenda s-Sigurtà Nazzjonali Ġim, 25 Fra 1977
Mozzjoni Nru 047 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedure Ċivili Erb, 30 Mar 1977
Mozzjoni Nru 051 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Ordinanza Dwar Dazju Tas-Sisa Fuq Crown Corks u Koncentrati Mhux-Alkoħoliki Erb, 18 Mej 1977
Mozzjoni Nru 052 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Ordinanza dwar il-Professjoni Medika u l-Professjonijiet li għandhom x'jaqsmu magħha Ħam, 19 Mej 1977
Mozzjoni Nru 057 - Mozzjoni ta' Proċedura biex tirregola l-proċedura fuq Abbozz ta' Liġi biex ikompli jemenda l-Ordinanza dwar il-Professjoni Medika u l-Professjonijiet li għandhom x'jaqsmu magħha Tli, 31 Mej 1977
Mozzjoni Nru 059 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Ordinanza dwar il-Ħaddiema tal-Port Ħam, 16 Ġun 1977
Mozzjoni Nru 006 - Abbozz tal Liġi biex jiġi Evitat u Kontrollat it-Tniġġiż tal-Baħar Ġim, 26 Nov 1976
Mozzjoni Nru 061 - Riżoluzzjoni dwar Trasferiment ta' Proprjetà lill-Università Amerikana tal-Kajr Ġim, 24 Ġun 1977
Mozzjoni Nru 064 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Ordinanza dwar ir-Regolament tat-Traffiku Tli, 05 Lul 1977
Mozzjoni Nru 065 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Ordinanza dwar l-Armi Tli, 05 Lul 1977
Mozzjoni Nru 066 - Mozzjoni ta' Trasferiment ta' art u proprjetà fil-Verdala lil Reading and Bates Drilling Company Ġim, 08 Lul 1977
Mozzjoni Nru 067 - Trasferiment ta' Proprjetà fil-Belt Valletta li Malta Publishing Co Ltd Ġim, 08 Lul 1977
Mozzjoni Nru 068 - Mozzjoni dwar tiġdid skont l-artiklu 3 tal-Att dwar it-Trasferiment ta' Artijiet tal-Gvern sal-31 ta' Mejju 1979 Ġim, 08 Lul 1977
Mozzjoni Nru 069 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar Relazzjonijiet Industrijali Ġim, 08 Lul 1977
Mozzjoni Nru 070 - Mozzjoni biex tirregola l-proċedura fuq Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar Relazzjonijiet Industrijali Ħam, 14 Lul 1977
Mozzjoni Nru 071 - Mozzjoni ta' Proċedura biex tirregola d-diskussjoni fuq l-Abbozz ta' Liġi biex ikompli jemenda l-Att dwar id-Dazji ta' Importazzjoni Ħam, 14 Lul 1977
Mozzjoni Nru 073 - Abbozz ta' Liġi dwar il-Ministeru tat-Turiżmu Ħam, 14 Lul 1977
Mozzjoni Nru 074 - Riżoluzzjoni dwar l-Għoti b'Kiri ta' Bini f'Manoel Island mill-Gvern lill-Inter-Governmental Maritime Consultative Organisation Tne, 05 Set 1977
Mozzjoni Nru 075 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili (Emenda Nru 2) Tli, 20 Set 1977
Mozzjoni Nru 076 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar il-Professjoni Nutarili u l-Arkivji Nutarili Tli, 20 Set 1977
Mozzjoni Nru 077 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar it-Taxxa tal-Mewt u tad-Donazzjoni Ħam, 22 Set 1977
Mozzjoni Nru 078 - Abbozz ta' Liġi li jkompli jemenda l-Ordinanza dwar il-Ħsarat tal-Gwerra Ġim, 23 Set 1977
Mozzjoni Nru 083 - Mozzjoni ta' Proċedura - Diversi Liġijiet Sib, 24 Set 1977
Mozzjoni Nru 087 - Mozzjoni ta' Proċedura dwar Ksur ta' Privileġġ Erb, 19 Ott 1977
Mozzjoni Nru 088 - Ħatra ta' Membru fil-Kunsill tal-Università Tli, 25 Ott 1977
Mozzjoni Nru 089 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Ordinanza dwar ir-Regolament tat-Traffiku (Emenda Nru 2) Tne, 07 Nov 1977
Mozzjoni Nru 091 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Ordinanza dwar l-Użin u Kejl Tli, 06 Diċ 1977
Mozzjoni Nru 094 - Mozzjoni ta' Procedura - illi aktar minn stadju wieħed tal-Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Ordinanza dwar ir-Regolament tat-Traffiku (Emenda Nru 2) jista' jittieħed fl-istess Seduta Erb, 07 Diċ 1977
Mozzjoni Nru 095 - Elezzjoni tal-President tal-Kamra Ħam, 12 Jan 1978
Mozzjoni Nru 096 - Riżoluzzjoni dwar trasferiment ta’ proprjetà magħruf bħala Lyster Barracks f' Ħal Far lill-Ħal Ferħ Holiday Co Ltd Ġim, 13 Jan 1978
Mozzjoni Nru 097 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar l-Istampa Tli, 17 Jan 1978
Mozzjoni Nru 098 - Sospensjoni ta' Membru Tli, 17 Jan 1978
Mozzjoni Nru 099 - Riżoluzzjoni dwar trasferiment ta’ sit magħruf bħala St George's Barracks lill-Ħal Ferħ Holiday Co Ltd Ħam, 19 Jan 1978