Skip to main content
Lingwa: en  | Ikkuntattjana | | Fittex

L-Onor. Evarist Bartolo MP

Partit Laburista - Is-Seba' Leġiżlatura (1992 - 1996)

Mozzjonijiet

Mozzjonijiet li ġew diskussi minn dan il-Membru Seduta
Mozzjoni Nru 001 - Indirizz bi tweġiba għad-diskors tal-Aġent President S2 - 06.04.1992
Mozzjoni Nru 018 - Mozzjoni dwar permessi ta' Bini (Provvedimenti Temporanji) (Att Nru X tal-1988). (Approvazzjoni ta' Pjan ta' Struttura) S42 - 22.07.1999
Mozzjoni Nru 040 - Estimi tal-Korporazzjoni Telemalta 1992/93 S53 - 06.10.1992
Mozzjoni Nru 043 - Trasferiment ta' Art fil-Marfa lis-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija (MUSEUM) S55 - 12.10.1992
Mozzjoni Nru 048 - Estimi tal-Awtorita' dwar it-Trasport Pubbliku għas-sena 1992/93 S62 - 27.10.1992
Mozzjoni Nru 050 - Estimi tal-Korporazzjoni tax-Xogħol u Taħriġ għall-perijodu mill-1 ta' Ottubru 1992 sat-30 ta' Settembru 1993. S66 - 04.11.1992
Mozzjoni Nru 070 - Mozzjoni ta' Proċedura dwar l-Estimi Ġenerali tal-1993 u l-Estimi Supplimentari tal-1992 S78 - 04.12.1992
Mozzjoni Nru 074 - Trasferiment ta' Art: Għoti b'ċens lil Fort Chambray Limited tal-Fortizza ta' Chambray u art adjaċenti fil-limiti ta' Għajnsielem, Għawdex. S89 - 18.12.1992
Mozzjoni Nru 075 - Estimi ta' Dħul u Nfieq tal-Korporazzjoni għas-Servizzi ta' l-Ilma għall-perjodu mill-1 ta' Jannar 1992 sat-30 ta' Settembru 1993 S132 - 04.05.1993
Mozzjoni Nru 109 - Estimi ta' Nfiq tal-Korporazzjoni tax-Xogħol u Taħriġ għas-sena finanzjarja 1993/94 S188 - 01.11.1993
Mozzjoni Nru 117 - Mozzjoni biex il-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għall-konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' spiża għas-sena 1994. S209 - 14.12.1993
Mozzjoni Nru 154 - Annullament ta' Avviż Legali Nru 49 ta' l-1994 (Regolamenti dwar l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali) S264 - 16.05.1994
Mozzjoni Nru 165 - Mozzjoni sabiex tiġi emendata l-Iskeda ta' l-Att tal-Port Ħieles 1989 S379 - 16.01.1995
Mozzjoni Nru 167 - Mozzjoni dwar għoti b'ċens ta' biċċa art u bini f'San Blas lill-Fondazzjoni għar-Riabilitazzjoni tad-Drogati S408 - 27.03.1995
Mozzjoni Nru 176 - Estimi ta' Dħul u Nfiq tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma għall-perjodu mill-1 ta' Ottubru 1994 sat-30 ta' Settembru 1995 S345 - 22.11.1994
Mozzjoni Nru 180 - Estimi ta' Dħul u Nfiq tal-Korporazzjoni tax-Xogħol u Taħriġ għall-perjodu mill-1 ta' Ottubru 1994 sat-30 ta' Settembru 1995 S349 - 28.11.1994
Mozzjoni Nru 182 - Estimi Ġenerali - Mozzjoni illi l-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 1995 S369 - 12.12.1994
Mozzjoni Nru 189 - Riżoluzzjoni dwar Ħtiġijiet Speċjali tal-Kunsilli Lokali S370 - 14.12.1994
Mozzjoni Nru 258 - Estimi ta' Nfiq tal-Korporazzjoni tax-Xogħol u Taħriġ għas-sena finanzjarja mill-1 ta' Ottubru 1995 sat-30 ta' Settembru 1996. S471 - 13.11.1995
Mozzjoni Nru 261 - Mozzjoni sabiex il-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għall-konsiderazzjoni ta' l-Estimi Ġenerali ta' spiża għas-sena 1996. S490 - 09.12.1995
Mozzjoni Nru 264 - Estimi ta' Dħul u Nfiq ta' l-Awtorita' dwar it-Trasport Pubbliku għas-sena finanzjarja mill-1 ta' Ottubru 1995 sat-30 ta' Settembru 1996. S479 - 28.11.1995
Mozzjoni Nru 272 - Riżoluzzjoni dwar Ħtiġijiet Speċjali tal-Kunsilli Lokali S529 - 17.04.1996
Mozzjoni Nru 290 - Riżoluzzjoni dwar policies għal trasferiment ta' art u bini akkwistat mill-Gvern skont l-Att tal-1992 dwar Proprjetà ta' Entitajiet Ekklesjastiċi S569 - 23.07.1996