Skip to main content
Lingwa: en  | Ikkuntattjana | | Fittex

L-Onor. Joe Debono Grech MP

Partit Laburista - Is-Seba' Leġiżlatura (1992 - 1996)

Mozzjonijiet

Mozzjonijiet li ġew diskussi minn dan il-Membru Seduta
Mozzjoni Nru 018 - Mozzjoni dwar permessi ta' Bini (Provvedimenti Temporanji) (Att Nru X tal-1988). (Approvazzjoni ta' Pjan ta' Struttura) S44 - 27.07.1992
Mozzjoni Nru 052 - Estimi ta' Dħul u Ħruġ tal-Awtorità tad-Djar għas-sena finanzjarja 1992/93 S68 - 10.11.1992
Mozzjoni Nru 070 - Mozzjoni ta' Proċedura dwar l-Estimi Ġenerali tal-1993 u l-Estimi Supplimentari tal-1992 S82 - 11.12.1992
Mozzjoni Nru 074 - Trasferiment ta' Art: Għoti b'ċens lil Fort Chambray Limited tal-Fortizza ta' Chambray u art adjaċenti fil-limiti ta' Għajnsielem, Għawdex. S90 - 18.12.1992
Mozzjoni Nru 117 - Mozzjoni biex il-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għall-konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' spiża għas-sena 1994. S208 - 11.12.1993
Mozzjoni Nru 154 - Annullament ta' Avviż Legali Nru 49 ta' l-1994 (Regolamenti dwar l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali) S264 - 16.05.1994
Mozzjoni Nru 167 - Mozzjoni dwar għoti b'ċens ta' biċċa art u bini f'San Blas lill-Fondazzjoni għar-Riabilitazzjoni tad-Drogati S409 - 28.03.1995
Mozzjoni Nru 175 - Estimi ta' Dħul u Nfiq ta' l-Awtorita' Marittima ta' Malta għas-sena finanzjarja mill-1 ta' Ottubru 1994 sat-30 ta' Settembru 1995 S339 - 16.11.1994
Mozzjoni Nru 178 - Estimi ta' Dħul u Nfiq ta' l-Awtorita' dwar it-Trasport Pubbliku għall-perjodu mill-1 ta' Ottubru 1994 sat-30 ta' Settembru 1995 S352 - 29.11.1994
Mozzjoni Nru 180 - Estimi ta' Dħul u Nfiq tal-Korporazzjoni tax-Xogħol u Taħriġ għall-perjodu mill-1 ta' Ottubru 1994 sat-30 ta' Settembru 1995 S350 - 28.11.1994
Mozzjoni Nru 182 - Estimi Ġenerali - Mozzjoni illi l-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 1995 S362 - 06.12.1994
Mozzjoni Nru 197 - Mozzjoni dwar kiri ta' fond fi Triq Sant'Ursola, Valletta lis-Soċjeta' Maltija tas-Salib l-Aħmar S418 - 09.05.1995
Mozzjoni Nru 254 - Estimi ta' Dħul u Nfiq ta' l-Awtorita' Marittima ta' Malta għas-sena finanzjarja mill-1 ta' Ottubru 1995 sat-30 ta' Settembru 1996. S470 - 08.11.1995
Mozzjoni Nru 261 - Mozzjoni sabiex il-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għall-konsiderazzjoni ta' l-Estimi Ġenerali ta' spiża għas-sena 1996. S482 - 04.12.1995
Mozzjoni Nru 264 - Estimi ta' Dħul u Nfiq ta' l-Awtorita' dwar it-Trasport Pubbliku għas-sena finanzjarja mill-1 ta' Ottubru 1995 sat-30 ta' Settembru 1996. S479 - 28.11.1995