Skip to main content
Lingwa: en  | Ikkuntattjana | | Fittex

L-Onor. Charles Mangion MP

Partit Laburista - Is-Seba' Leġiżlatura (1992 - 1996)

Mozzjonijiet

Mozzjonijiet li ġew diskussi minn dan il-Membru Seduta
Mozzjoni Nru 018 - Mozzjoni dwar permessi ta' Bini (Provvedimenti Temporanji) (Att Nru X tal-1988). (Approvazzjoni ta' Pjan ta' Struttura) S44 - 27.07.1992
Mozzjoni Nru 020 - Trasferiment ta' Biċċa Art f'San Ġorġ limiti ta' San Ġiljan: Bay Point Hotel Limited S20 - 01.06.1992
Mozzjoni Nru 021 - Trasferiment ta' Art tal-Gvern f' San Ġiljan: Five Stars Hotel S21 - 02.06.1992
Mozzjoni Nru 041 - Estimi għall-Korporazzjoni Enemalta għas-sena 1992/93 S56 - 13.10.1992
Mozzjoni Nru 070 - Mozzjoni ta' Proċedura dwar l-Estimi Ġenerali tal-1993 u l-Estimi Supplimentari tal-1992 S83 - 14.12.1992
Mozzjoni Nru 074 - Trasferiment ta' Art: Għoti b'ċens lil Fort Chambray Limited tal-Fortizza ta' Chambray u art adjaċenti fil-limiti ta' Għajnsielem, Għawdex. S89 - 18.12.1992
Mozzjoni Nru 106 - Estimi ta' Dħul u Nfiq tal-Korporazzjoni Enemalta għas-sena finanzjarja 1993/94. S183 - 13.10.1993
Mozzjoni Nru 117 - Mozzjoni biex il-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għall-konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' spiża għas-sena 1994. S206 - 09.12.1993
Mozzjoni Nru 154 - Annullament ta' Avviż Legali Nru 49 ta' l-1994 (Regolamenti dwar l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali) S264 - 16.05.1994
Mozzjoni Nru 167 - Mozzjoni dwar għoti b'ċens ta' biċċa art u bini f'San Blas lill-Fondazzjoni għar-Riabilitazzjoni tad-Drogati S409 - 28.03.1995
Mozzjoni Nru 182 - Estimi Ġenerali - Mozzjoni illi l-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 1995 S359 - 05.12.1994
Mozzjoni Nru 182 - Estimi Ġenerali - Mozzjoni illi l-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 1995 S373 - 16.12.1994
Mozzjoni Nru 189 - Riżoluzzjoni dwar Ħtiġijiet Speċjali tal-Kunsilli Lokali S368 - 12.12.1994
Mozzjoni Nru 229 - Mozzjoni dwar tiġdid skont l-artiklu 3 ta' l-Att ta' l-1976 dwar it-Trasferiment ta' artijiet tal-Gvern S442 - 17.07.1995
Mozzjoni Nru 261 - Mozzjoni sabiex il-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għall-konsiderazzjoni ta' l-Estimi Ġenerali ta' spiża għas-sena 1996. S486 - 06.12.1995
Mozzjoni Nru 261 - Mozzjoni sabiex il-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għall-konsiderazzjoni ta' l-Estimi Ġenerali ta' spiża għas-sena 1996. S493 - 12.12.1995
Mozzjoni Nru 272 - Riżoluzzjoni dwar Ħtiġijiet Speċjali tal-Kunsilli Lokali S518 - 06.03.1996
Mozzjoni Nru 290 - Riżoluzzjoni dwar policies għal trasferiment ta' art u bini akkwistat mill-Gvern skont l-Att tal-1992 dwar Proprjetà ta' Entitajiet Ekklesjastiċi S568 - 23.07.1996