Skip to main content
Lingwa: en  | Ikkuntattjana | | Fittex

L-Onor. Karmenu Mifsud Bonnici MP

Partit Laburista - Is-Seba' Leġiżlatura (1992 - 1996)

Mozzjonijiet

Mozzjonijiet li ġew diskussi minn dan il-Membru Seduta
Mozzjoni Nru 018 - Mozzjoni dwar permessi ta' Bini (Provvedimenti Temporanji) (Att Nru X tal-1988). (Approvazzjoni ta' Pjan ta' Struttura) S43 - 27.07.1992
Mozzjoni Nru 018 - Mozzjoni dwar permessi ta' Bini (Provvedimenti Temporanji) (Att Nru X tal-1988). (Approvazzjoni ta' Pjan ta' Struttura) S45 - 28.07.1992
Mozzjoni Nru 018 - Mozzjoni dwar permessi ta' Bini (Provvedimenti Temporanji) (Att Nru X tal-1988). (Approvazzjoni ta' Pjan ta' Struttura) S46 - 28.07.1992
Mozzjoni Nru 020 - Trasferiment ta' Biċċa Art f'San Ġorġ limiti ta' San Ġiljan: Bay Point Hotel Limited S22 - 03.06.1992
Mozzjoni Nru 026 - Mozzjoni dwar Ħatra ta' Kumitat Magħżul tal-Kamra tad-Deputati skont l-Att dwar Permessi tal-Bini (Provvedimenti Temporanji) S29 - 22.06.1992
Mozzjoni Nru 030 - Mozzjoni dwar Tiġdid u Emenda skont l-artiklu 3 tal-Att tal-1976 dwar it-Trasferiment ta' Artijiet tal-Gvern. S35 - 07.07.1992
Mozzjoni Nru 074 - Trasferiment ta' Art: Għoti b'ċens lil Fort Chambray Limited tal-Fortizza ta' Chambray u art adjaċenti fil-limiti ta' Għajnsielem, Għawdex. S93 - 13.01.1993
Mozzjoni Nru 106 - Estimi ta' Dħul u Nfiq tal-Korporazzjoni Enemalta għas-sena finanzjarja 1993/94. S184 - 20.10.1993
Mozzjoni Nru 154 - Annullament ta' Avviż Legali Nru 49 ta' l-1994 (Regolamenti dwar l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali) S264 - 16.05.1994
Mozzjoni Nru 167 - Mozzjoni dwar għoti b'ċens ta' biċċa art u bini f'San Blas lill-Fondazzjoni għar-Riabilitazzjoni tad-Drogati S417 - 03.05.1995
Mozzjoni Nru 197 - Mozzjoni dwar kiri ta' fond fi Triq Sant'Ursola, Valletta lis-Soċjeta' Maltija tas-Salib l-Aħmar S418 - 09.05.1995
Mozzjoni Nru 199 - Mozzjoni dwar is-sħubija ta' Malta fil-Partnership for Peace S412 - 05.04.1995
Mozzjoni Nru 229 - Mozzjoni dwar tiġdid skont l-artiklu 3 ta' l-Att ta' l-1976 dwar it-Trasferiment ta' artijiet tal-Gvern S442 - 17.07.1995
Mozzjoni Nru 272 - Riżoluzzjoni dwar Ħtiġijiet Speċjali tal-Kunsilli Lokali S538 - 13.05.1996
Mozzjoni Nru 272 - Riżoluzzjoni dwar Ħtiġijiet Speċjali tal-Kunsilli Lokali S541 - 20.05.1996
Mozzjoni Nru 272 - Riżoluzzjoni dwar Ħtiġijiet Speċjali tal-Kunsilli Lokali S542 - 21.05.1996
Mozzjoni Nru 290 - Riżoluzzjoni dwar policies għal trasferiment ta' art u bini akkwistat mill-Gvern skont l-Att tal-1992 dwar Proprjetà ta' Entitajiet Ekklesjastiċi S569 - 23.07.1996