Skip to main content
Lingwa: en  | Ikkuntattjana | | Fittex

L-Onor. Josef Bonnici MP

Partit Nazzjonalista - Is-Seba' Leġiżlatura (1992 - 1996)

Ministru għas-Servizzi Ekonomiċi

Mozzjonijiet

 

Mozzjonijiet li ġew diskussi minn dan il-Membru Seduta
Mozzjoni Nru 001 - Indirizz bi tweġiba għad-diskors tal-Aġent President S3 - 07.04.1992
Mozzjoni Nru 018 - Mozzjoni dwar permessi ta' Bini (Provvedimenti Temporanji) (Att Nru X tal-1988). (Approvazzjoni ta' Pjan ta' Struttura) S46 - 28.07.1992
Mozzjoni Nru 050 - Estimi tal-Korporazzjoni tax-Xogħol u Taħriġ għall-perijodu mill-1 ta' Ottubru 1992 sat-30 ta' Settembru 1993. S65 - 03.11.1992
Mozzjoni Nru 070 - Mozzjoni ta' Proċedura dwar l-Estimi Ġenerali tal-1993 u l-Estimi Supplimentari tal-1992 S80 - 09.12.1992
Mozzjoni Nru 099 - Mozzjoni dwar l-Avis tal-Kummissjoni tal-Komunita' Ewropea S161 - 09.07.1993
Mozzjoni Nru 117 - Mozzjoni biex il-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għall-konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' spiża għas-sena 1994. S205 - 07.11.1993
Mozzjoni Nru 162 - Mozzjoni dwar il-Kont ta' Rivalutazzjoni skond l-Att dwar il-Bank Ċentrali ta' Malta S377 - 10.01.1995
Mozzjoni Nru 172 - Mozzjoni dwar ir-Regolamenti tal-1994 dwar Taxxa fuq il-Valur Miżjud (Formoli) S330 - 26.10.1994
Mozzjoni Nru 173 - Mozzjoni dwar Revokazzjoni ta' Regolamenti tal-1994 dwar Taxxa fuq il-Valur Miżjud (Skemi għal Bejjiegħa bl-Imnut) S330 - 26.10.1994
Mozzjoni Nru 174 - Mozzjoni dwar ksib ta' flus permezz ta' ħruġ ta' Bills tat-Teżor S377 - 10.01.1995
Mozzjoni Nru 182 - Estimi Ġenerali - Mozzjoni illi l-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 1995 S360 - 05.12.1994
Mozzjoni Nru 190 - Riżoluzzjoni dwar ir-ratifika ta' l-Att Finali ta' l-Uruguay Round of Trade Negotiations - (Malta ssir membru fundatur tal-World Trade Organisation) S375 - 19.12.1994
Mozzjoni Nru 219 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Ordinanza dwar il-Bills tat-Teżor ta' Malta, Kap. 133 S420 - 15.05.1995
Mozzjoni Nru 232 - Private Members' Motion imressqa mill-Onor Lino Spiteri dwar l-għoli tal-ħajja S445 - 20.07.1995
Mozzjoni Nru 243 - Abbozz ta' Liġi li jkompli jemenda l-Att dwar il-Promozzjoni ta' Prodotti Lokali, Kap 336 S449 - 31.07.1995
Mozzjoni Nru 261 - Mozzjoni sabiex il-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għall-konsiderazzjoni ta' l-Estimi Ġenerali ta' spiża għas-sena 1996. S483 - 04.12.1995
Mozzjoni Nru 278 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar il-Bord ta' Standards ta' Malta biex jipprovdi għal twaqqif ta' awtorita' awtonoma għal standards u ħwejjeġ oħra anċillari S526 - 27.03.1996
Mozzjoni Nru 293 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Att dwar l-Iżvilupp Industrijali, Kap. 325. S567 - 22.07.1996