Skip to main content
Lingwa: en  | Ikkuntattjana | | Fittex

L-Onor. Tonio Borg MP

Partit Nazzjonalista - Is-Seba' Leġiżlatura (1992 - 1996)

Ministru tal-Intern

Mozzjonijiet

 

Mozzjonijiet li ġew diskussi minn dan il-Membru Seduta
Mozzjoni Nru 001 - Indirizz bi tweġiba għad-diskors tal-Aġent President S3 - 07.04.1992
Mozzjoni Nru 050 - Estimi tal-Korporazzjoni tax-Xogħol u Taħriġ għall-perijodu mill-1 ta' Ottubru 1992 sat-30 ta' Settembru 1993. S66 - 04.11.1992
Mozzjoni Nru 052 - Estimi ta' Dħul u Ħruġ tal-Awtorità tad-Djar għas-sena finanzjarja 1992/93 S67 - 09.11.1992
Mozzjoni Nru 070 - Mozzjoni ta' Proċedura dwar l-Estimi Ġenerali tal-1993 u l-Estimi Supplimentari tal-1992 S77 - 03.12.1992
Mozzjoni Nru 109 - Estimi ta' Nfiq tal-Korporazzjoni tax-Xogħol u Taħriġ għas-sena finanzjarja 1993/94 S187 - 27.10.1993
Mozzjoni Nru 115 - Estimi ta' Dħul u Nfiq ta' l-Awtorita' tal-Ippjanar għas-sena finanzjarja 1993/94. S196 - 17.11.1993
Mozzjoni Nru 117 - Mozzjoni biex il-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għall-konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' spiża għas-sena 1994. S212 - 17.12.1993
Mozzjoni Nru 171 - Mozzjoni ta' Sfiduċja fil-Ministru tal-Ġustizzja S321 - 06.10.1994
Mozzjoni Nru 182 - Estimi Ġenerali - Mozzjoni illi l-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 1995 S373 - 16.12.1994
Mozzjoni Nru 204 - Abbozz ta' Liġi li jirregola l-Prattika dwar l-Informazzjoni S413 - 24.04.1995
Mozzjoni Nru 205 - Abbozz ta' Liġi dwar il-Projbizzjoni ta' Interċezzjoni ta' Kommunikazzjonijiet S413 - 24.04.1995
Mozzjoni Nru 241 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar il-Ħabs, Kap 260 S449 - 31.07.1995
Mozzjoni Nru 245 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Ordinanza dwar ir-Regolament tat-Traffiku, Kap 65 S449 - 31.07.1995
Mozzjoni Nru 261 - Mozzjoni sabiex il-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għall-konsiderazzjoni ta' l-Estimi Ġenerali ta' spiża għas-sena 1996. S486 - 06.12.1995
Mozzjoni Nru 266 - Abbozz ta' Liġi dwar Gwardjani Privati u Lokali S494 - 12.12.1995
Mozzjoni Nru 272 - Riżoluzzjoni dwar Ħtiġijiet Speċjali tal-Kunsilli Lokali S542 - 21.05.1996
Mozzjoni Nru 273 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Ordinanza dwar il-Mediċini Perikolużi, Kap 101 S513 - 26.02.1996
Mozzjoni Nru 286 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Ordinanza dwar il-Professjoni Medika u l-Professjonijiet li għandhom x'jaqsmu magħha, Kap. 31. S544 - 27.05.1996