Skip to main content
Lingwa: en  | Ikkuntattjana | | Fittex

L-Onor. Michael Refalo MP

Partit Nazzjonalista - Is-Seba' Leġiżlatura (1992 - 1996)

Ministru tal-Ġustizzja u Kultura

Mozzjonijiet

 

Mozzjonijiet li ġew diskussi minn dan il-Membru Seduta
Mozzjoni Nru 018 - Mozzjoni dwar permessi ta' Bini (Provvedimenti Temporanji) (Att Nru X tal-1988). (Approvazzjoni ta' Pjan ta' Struttura) S43 - 27.07.1992
Mozzjoni Nru 020 - Trasferiment ta' Biċċa Art f'San Ġorġ limiti ta' San Ġiljan: Bay Point Hotel Limited S20 - 01.06.1992
Mozzjoni Nru 020 - Trasferiment ta' Biċċa Art f'San Ġorġ limiti ta' San Ġiljan: Bay Point Hotel Limited S21 - 02.06.1992
Mozzjoni Nru 021 - Trasferiment ta' Art tal-Gvern f' San Ġiljan: Five Stars Hotel S21 - 02.06.1992
Mozzjoni Nru 070 - Mozzjoni ta' Proċedura dwar l-Estimi Ġenerali tal-1993 u l-Estimi Supplimentari tal-1992 S83 - 14.12.1992
Mozzjoni Nru 074 - Trasferiment ta' Art: Għoti b'ċens lil Fort Chambray Limited tal-Fortizza ta' Chambray u art adjaċenti fil-limiti ta' Għajnsielem, Għawdex. S91 - 11.01.1993
Mozzjoni Nru 117 - Mozzjoni biex il-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għall-konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' spiża għas-sena 1994. S206 - 09.12.1993
Mozzjoni Nru 182 - Estimi Ġenerali - Mozzjoni illi l-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 1995 S362 - 06.12.1994
Mozzjoni Nru 253 - Abbozz ta' Liġi dwar l-applikabilita' ta' ċerti liġijiet għal Yachts u bċejjeċ oħra tal-baħar għad-divertiment S465 - 30.10.1995
Mozzjoni Nru 256 - Abbozz ta' Liġi li jkompli jemenda l-Att dwar ir-Reġistrazzjoni ta' Artijiet, Kap. 296. S468 - 06.11.1995
Mozzjoni Nru 260 - Abbozz ta' Liġi li jkompli jemenda l-Kodiċi Ċivili, Kap. 16. S475 - 20.11.1995
Mozzjoni Nru 261 - Mozzjoni sabiex il-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għall-konsiderazzjoni ta' l-Estimi Ġenerali ta' spiża għas-sena 1996. S485 - 05.12.1995
Mozzjoni Nru 267 - Abbozz ta' Liġi biex ikompli jemenda l-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili, Kap. 12. S494 - 12.12.1995
Mozzjoni Nru 279 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Kodiċi Ċivili, Kap. 16. S535 - 06.05.1996
Mozzjoni Nru 282 - Abbozz ta' Liġi dwar is-Serq u l-Kustodja ta' Tfal S538 - 13.05.1996
Mozzjoni Nru 283 - Abbozz ta' Liġi dwar il-Patrimonju ta' Malta S538 - 13.05.1996
Mozzjoni Nru 290 - Riżoluzzjoni dwar policies għal trasferiment ta' art u bini akkwistat mill-Gvern skont l-Att tal-1992 dwar Proprjetà ta' Entitajiet Ekklesjastiċi S569 - 23.07.1996