Skip to main content
Lingwa: en  | Ikkuntattjana | | Fittex

L-Onor. Lawrence Gonzi MP

Partit Nazzjonalista - L-Għaxar Leġiżlatura (2003 - 2008)

Prim Ministru u Ministru tal-Finanzi

Mozzjonijiet

Mozzjonijiet li ġew mressqin minn dan il-Membru Data
Mozzjoni Nru 105 - Estimi tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditur 2004 Tne, 02 Fra 2004
Mozzjoni Nru 108 - Abbozz ta’ Liġi dwar il-Professjoni tal-Psikoloġija Tli, 02 Mar 2004
Mozzjoni Nru 011 - Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar is-Sigurta` Soċjali Sib, 24 Mej 2003
Mozzjoni Nru 112 - Mozzjoni ta’ apprezzament lill-Prof Guido de Marco għall-qadi ta’ dmirijietu bħala President Ħam, 25 Mar 2004
Mozzjoni Nru 113 - Mozzjoni dwar il-ħatra ta’ Dr Eddie Fenech Adami bħala President Ħam, 25 Mar 2004
Mozzjoni Nru 012 - Abbozz ta’ Liġi dwar il-Kummissarju għat-Tfal Sib, 24 Mej 2003
Mozzjoni Nru 013 - Abbozz ta’ Liġi dwar il-Professjoni ta’ Xogħol Soċjali Sib, 24 Mej 2003
Mozzjoni Nru 014 - Abbozz ta’ Liġi dwar il-Professjoni tal-Psikoloġija Sib, 24 Mej 2003
Mozzjoni Nru 155 - Mozzjoni biex il-Kamra tmur f’Kumitat ta’ Provvista għall-konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta’ Spiża għas-sena 2005 Erb, 10 Nov 2004
Mozzjoni Nru 156 - Mozzjoni sabiex il-Kamra tmur f’Kumitat ta’ Provvista għall-konsiderazzjoni tal-Estimi Supplimentari għas-sena 2004 Ġim, 10 Diċ 2004
Mozzjoni Nru 161 - Abbozz ta’ Liġi biex jimplimenta diversi miżuri tal-Estimi u biex jipprovdi għal miżuri amministrattivi oħra Erb, 24 Nov 2004
Mozzjoni Nru 165 - Abbozz ta’ Liġi dwar il-Prevenzjoni ta’ Abbuż fis-Swieq Finanzjarji Erb, 12 Jan 2005
Mozzjoni Nru 166 - Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar Brokers fl-Assigurazzjoni u Intermedjarji oħra, Kap. 404 Erb, 12 Jan 2005
Mozzjoni Nru 174 - Abbozz ta’ Liġi li jemenda diversi liġijiet Tli, 22 Fra 2005
Mozzjoni Nru 177 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar is-Sħubija ta’ Malta fil-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp, Kap 357 Erb, 09 Mar 2005
Mozzjoni Nru 181 - Abbozz ta’ Liġi biex jemenda l-Att dwar il-Bank Ċentrali ta’ Malta Tli, 19 Apr 2005
Mozzjoni Nru 184 - Riżoluzzjoni sabiex ir-rapport tal-Kummissjoni Elettorali dwar tibdil fil-konfini tad-distretti elettorali jintbagħat lura lill-Kummissjoni Tne, 16 Mej 2005
Mozzjoni Nru 190 - Riżoluzzjoni dwar ir-Ratifika tat-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni Ewropea Ħad, 03 Lul 2005
Mozzjoni Nru 205 - Mozzjoni biex il-Kamra tmur f’Kumitat ta’ Provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2006 Tli, 25 Ott 2005
Mozzjoni Nru 206 - Mozzjoni dwar ħruġ ta’ ordni għar-ratifika tat-Trattat ta’ Adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija fl-Unjoni Ewropea Tli, 25 Ott 2005
Mozzjoni Nru 208 - Abbozz ta’ Liġi biex jimplimenta diversi miżuri tal-Estimi u miżuri amministrattivi oħra Tne, 31 Ott 2005
Mozzjoni Nru 216 - Ħatra ta’ Ombudsman - Prim Imħallef Emeritus Dr Joseph Said Pullicino Tne, 12 Diċ 2005
Mozzjoni Nru 224 - Abbozz ta’ Liġi dwar l-Intermedjarji fl-Assigurazzjoni Ġim, 17 Fra 2006
Mozzjoni Nru 230 - Abbozz ta’ Liġi biex jemenda l-Att dwar id-Dazju tas-Sisa Ħam, 23 Mar 2006
Mozzjoni Nru 232 - Abbozz ta’ Liġi dwar l-Adozzjoni tal-Euro Tli, 28 Mar 2006
Mozzjoni Nru 234 - Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kostituzzjoni ta’ Malta Erb, 26 Apr 2006
Mozzjoni Nru 244 - Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Festi Nazzjonali u Btajjel Pubbliċi Oħra Tli, 20 Ġun 2006
Mozzjoni Nru 260 - Mozzjoni biex il-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista g]all-konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2007 Ħam, 12 Ott 2006
Mozzjoni Nru 261 - Abbozz ta’ Liġi biex jimplimenta Miżuri ta’ l-Estimi Finanzjarji għall-2007 u miżuri amministrattivi oħra Erb, 18 Ott 2006
Mozzjoni Nru 264 - Abbozz ta’ Liġi biex jemenda l-Att tal-Bank Ċentrali ta’ Malta Tne, 06 Nov 2006
Mozzjoni Nru 268 - Abbozz ta’ Liġi li jemenda diversi liġijiet Erb, 03 Jan 2007
Mozzjoni Nru 280 - Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Kumpanniji Erb, 07 Mar 2007
Mozzjoni Nru 283 - Abbozz ta’ Liġi dwar l-Amministrazzjoni Pubblika Tli, 27 Mar 2007
Mozzjoni Nru 285 - Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar it-Taxxa fuq l-Income Erb, 28 Mar 2007
Mozzjoni Nru 290 - Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar l-Istituzzjonijiet Finanzjarji Tne, 14 Mej 2007
Mozzjoni Nru 295 - Abbozz ta’ Liġi li jemenda diversi liġijiet dwar servizzi finanzjarji Tne, 25 Ġun 2007
Mozzjoni Nru 298 - Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar it-Taxxa fuq il-Valur Mizjud Tne, 09 Lul 2007
Mozzjoni Nru 003 - Mozzjoni ta' Proċedura - Mozzjoni dwar il-ħin tal-mistoqsijiet Sib, 24 Mej 2003
Mozzjoni Nru 306 - Mozzjoni dwar il-finanzjament tal-partiti politiċi Tne, 01 Ott 2007
Mozzjoni Nru 308 - Mozzjoni biex il-Kamra tmur f’Kumitat ta’ Provvista għall-konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta’ Spiża għas-sena 2008 Ħam, 11 Ott 2007
Mozzjoni Nru 311 - Abbozz ta’ Liġi biex jimplimenta miżuri tal-estimi finanzjarji għall-2008 u miżuri amministrattivi oħra Tne, 15 Ott 2007
Mozzjoni Nru 315 - Mozzjoni biex il-Kamra tmur f’Kumitat ta’ Provvista għall-konsiderazzjoni tal-Estimi Supplimentari għas-sena 2007 Tli, 30 Ott 2007
Mozzjoni Nru 322 - Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar l-Amministrazzjoni tat-Taxxa Erb, 28 Nov 2007
Mozzjoni Nru 327 - Abbozz ta’ Liġi li jemenda u jissostitwixxi diversi liġijiet li għandhom x’jaqsmu mal-Lotterji u Logħob Tne, 07 Jan 2008
Mozzjoni Nru 328 - Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Professjoni tal-Accountancy u Liġijiet Oħra Tne, 07 Jan 2008
Mozzjoni Nru 331 - Riżoluzzjoni biex jiġi ratifikat it-Trattat ta’ Liżbona li jemenda t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea Erb, 16 Jan 2008
Mozzjoni Nru 004 - Mozzjoni ta' Proċedura - Mozzjoni dwar l-Assenza tal-iSpeaker u tad-Deputy Speaker Sib, 24 Mej 2003
Mozzjoni Nru 043 - Ħatra tal-Kumitat Permanenti dwar ix-Xogħol tal-Kamra Erb, 04 Ġun 2003
Mozzjoni Nru 044 - Ħatra tad-delegazzjoni għall-Organizzazzjoni għas-Sigurta’ u Kooperazzjoni fl-Ewropa (OSCE) Erb, 04 Ġun 2003
Mozzjoni Nru 045 - Ħatra tad-delegazzjoni fl-Unjoni Inter Parlamentari (IPU) Erb, 04 Ġun 2003
Mozzjoni Nru 046 - Ħatra tad-delegazzjoni għall-Kunsill tal-Ewropa Erb, 04 Ġun 2003
Mozzjoni Nru 048 - Mozzjoni ta’ Proċedura dwar votazzjonijiet fil-Kamra Tne, 09 Ġun 2003
Mozzjoni Nru 005 - Mozzjoni ta' Proċedura - Mozzjoni biex il-minuti u l-aġenda tas-seduti jkunu jistgħu jsiru bil-Malti biss Sib, 24 Mej 2003
Mozzjoni Nru 050 - Mozzjoni dwar il-ħatra ta’ membri fil-Kumitat Permanenti dwar il-Privileġġi Tli, 17 Ġun 2003
Mozzjoni Nru 051 - Mozzjoni dwar il-ħatra ta' membri fil-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi Tli, 17 Ġun 2003
Mozzjoni Nru 052 - Mozzjoni dwar il-ħatra ta' membri fil-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Barranin Tli, 17 Ġun 2003
Mozzjoni Nru 053 - Mozzjoni dwar il-ħatra ta' membri fil-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Soċjali Tli, 17 Ġun 2003
Mozzjoni Nru 054 - Mozzjoni dwar il-ħatra ta' membri fil-Kumitat Permanenti għall-Konsiderazzjoni ta' Abbozzi ta' Liġi Tli, 17 Ġun 2003
Mozzjoni Nru 055 - Mozzjoni dwar il-ħatra ta’ membri fil-Kumitat tal-Kontijiet dwar l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika Tli, 17 Ġun 2003
Mozzjoni Nru 006 - Mozzjoni ta' Proċedura - Mozzjoni biex ikunu jistgħu jittieħdu d-debates tal-Kamra u biex dawn ikunu jikkostitwixxu l-ġurnali tal-Kamra Sib, 24 Mej 2003
Mozzjoni Nru 061 - Ombudsplan 2003 Erb, 16 Lul 2003
Mozzjoni Nru 062 - Estimi tal-2013 tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika Erb, 16 Lul 2003
Mozzjoni Nru 067 - Mozzjoni dwar emendi fl-Ordnijiet Permanenti tal-Kamra dwar il-Kumitat Permanenti għall-Affarijiet Barranin u Ewropej Erb, 08 Ott 2003
Mozzjoni Nru 007 - Mozzjoni ta' Proċedura - Mozzjoni biex l-istess Mozzjoni jew Abbozz ta’ Liġi jkunu jistgħu jitressqu aktar minn darba Sib, 24 Mej 2003
Mozzjoni Nru 070 - Mozzjoni dwar il-ħatra tal-Kumitat Permanenti għall-Affarijiet Barranin u Ewropej Tne, 20 Ott 2003
Mozzjoni Nru 077 - Sostituzzjoni ta’ membru fil-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi Tli, 11 Nov 2003
Mozzjoni Nru 078 - Estimi tad-dħul u nfiq tal-Awtorità tad-Djar għas-sena 2003-2004 Ġim, 14 Nov 2003
Mozzjoni Nru 079 - Mozzjoni ta’ Proċedura dwar is-seduta li fiha ssir id-Dikjarazzjoni Finanzjarja għas-sena 2004 Tne, 17 Nov 2003
Mozzjoni Nru 085 - Mozzjoni li tirregola s-seduti konnessi mal-Estimi Ġenerali 2004 u l-Estimi Supplementari 2003 Tli, 25 Nov 2003
Mozzjoni Nru 087 - Ombudsplan 2004 Tli, 02 Diċ 2003
Mozzjoni Nru 099 - Estimi ta’ Dħul u Nfiq tal-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurta’ fuq il-Post tax-Xogħol għas-sena 2003-2004 Tli, 20 Jan 2004