Skip to main content
Lingwa: en  | Ikkuntattjana | | Fittex

L-Onor. Guido de Marco MP

Partit Nazzjonalista - Is-Sitt Leġiżlatura (1987 - 1992)

Deputat Prim Ministru u Ministru tal-Intern u tal-Ġustizzja

Mozzjonijiet

Mozzjonijiet li ġew mressqin minn dan il-Membru Data
Mozzjoni Nru 001 - Mozzjoni ta' Proċedura - Ordni Permanenti 171 Ħam, 09 Lul 1987
Mozzjoni Nru 101 - Mozzjoni ta' Proċedura dwar id-Dikjarazzjoni Finanzjarja għas-sena 1989 Ħam, 17 Nov 1988
Mozzjoni Nru 106 - Mozzjoni ta' Proċedura dwar l-Estimi Ġenerali 1989 u l-Estimi Supplimentari 1988 Erb, 30 Nov 1988
Mozzjoni Nru 109 - Mozzjoni dwar estensjoni ta' Kiri ta' Siti u faċilitajiet lill-San Lucian Oil Co. Ltd Ħam, 15 Diċ 1988
Mozzjoni Nru 112 - Abbozz ta'Liġi li jemenda l-Kodiċi Kriminali Ħam, 15 Diċ 1988
Mozzjoni Nru 113 - Abbozz ta' Liġi dwar l-Inkjesti Ħam, 15 Diċ 1988
Mozzjoni Nru 114 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Ordinanza dwar il-Mediċini Perikolużi Ħam, 15 Diċ 1988
Mozzjoni Nru 115 - Abbozz ta' Liġi dwar il-Eurokontroll Ħam, 15 Diċ 1988
Mozzjoni Nru 116 - Abbozz ta' Liġi li tipprojbixxi l-interċetazzjoni tal-Kommunikazzjonijiet Ħam, 15 Diċ 1988
Mozzjoni Nru 117 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Kodiċi ta' Organizazz­joni u Proċedura Ċivili Ħam, 15 Diċ 1988
Mozzjoni Nru 121 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Kodiċi Ċivili Ħam, 15 Diċ 1988
Mozzjoni Nru 126 - Mozzjoni ta' Proċedura dwar seduti matul ix-xhur ta' Frar u Marzu 1989 Sib, 11 Fra 1989
Mozzjoni Nru 128 - Mozzjoni ta' Proċedura dwar votazzjonijiet u gheluq tax-xogħol tal-Kamra għax-xahar ta' Marzu Tne, 27 Fra 1989
Mozzjoni Nru 129 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att ta' l-1975 dwar il-Jum Nazzjonali u Btajjel Pubbliċi Oħra Tne, 27 Nov 1989
Mozzjoni Nru 130 - Abbozz ta' Liġi li jkompli jemenda l-Att tal-1981 dwar ir-Reġistrazzjoni ta' Artijiet Erb, 01 Mar 1989
Mozzjoni Nru 131 - Abbozz ta' Liġi biex ikompli jemenda l-Ordinanza dwar l-Akkwist ta' Artijiet għall-Skopijiet Pubbliċi (Kap. 88). Erb, 01 Mar 1989
Mozzjoni Nru 132 - Mozzjoni ta' Proċedura dwar l-Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar il-Jum Nazzjonali u Btajjel Pubbliċi oħra Tne, 06 Mar 1989
Mozzjoni Nru 133 - Mozzjoni ta' Proċedura dwar kif tkun regolata ir-Riżoluzzjoni għall-elezzjoni ta' President ta' Malta Tli, 28 Mar 1989
Mozzjoni Nru 136 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Att ta' l-1981 dwar il-Kummissarji għall-Ġustizzja Tne, 03 Apr 1989
Mozzjoni Nru 137 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Ordinanza dwar il-Qirda tal-Kummerċ fil-Prostituzzjoni Tne, 03 Apr 1989
Mozzjoni Nru 138 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Att ta' l-1957 dwar il-Probation ta' Ħatjin Tne, 03 Apr 1989
Mozzjoni Nru 139 - Abbozz ta' Liġi li jbiddel l-isem tal-Qrati Infer­juri Tne, 03 Apr 1989
Mozzjoni Nru 140 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Att tal-1987 dwar l-Investigazzjoni ta' Inġustizzji Tne, 03 Apr 1989
Mozzjoni Nru 152 - Mozzjoni dwar għoti b'ċens ta' art u bini ta' San Blas Limiti ta' Ħaż-Żebbuġ, Malta lil Fondazzjoni għar-Rijabilitazzjoni tad-drogati Tli, 06 Ġun 1989
Mozzjoni Nru 154 - Mozzjoni ta' tiġdid skont l-artikolu 3 tal-Att tal-1976 dwar it-Trasferiment ta' Artijiet tal-Gvern Erb, 14 Ġun 1989
Mozzjoni Nru 157 - Mozzjoni dwar Trasferimenti Tale Quale b'Titolu ta' Tpartit ta' Art għal kumpens relattivi kif definit bl-artikolu 11 ta' l-Att I ta' l-1983 dwar arei għall-iżvilupp tal-bini. Ġim, 23 Ġun 1989
Mozzjoni Nru 158 - Mozzjoni dwar bejgħ tal-fond 56/57 Triq il-Markiż Scicluna, Naxxar lis-Soċjeta tal-Ġiżwiti Ġim, 23 Ġun 1989
Mozzjoni Nru 159 - Mozzjoni biex ikompli jkun modifikat il-kuntratt bejn il-Gvern u l-Holiday Services Co Ltd dwar il-Korp ta' Bini magħruf bħala St Julian's Court, San Ġiljan Ġim, 23 Ġun 1989
Mozzjoni Nru 016 - Mozzjoni ta' Proċedura - Mistoqsijiet orali Tli, 14 Lul 1987
Mozzjoni Nru 160 - Mozzjoni dwar għoti tal-fortizza ta' Pembroke lil Verdala International School Foundation Ġim, 23 Ġun 1989
Mozzjoni Nru 162 - Mozzjoni ta' Proċedura biex jirregola ix-Xogħol tal-Kamra matul ix-xahar ta' Lulju 1989 Erb, 28 Ġun 1989
Mozzjoni Nru 017 - Mozzjoni dwar il-ħatra ta’ membri għall-Kunsill tal-Ewropa Tli, 14 Lul 1987
Mozzjoni Nru 171 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Ordinanza dwar l-Assikurazzjoni ta' Vetturi tal-Mutur għar-riskju ta' Terzi Persuni Tli, 25 Lul 1989
Mozzjoni Nru 172 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Kodiċi Ċivili Tli, 25 Lul 1989
Mozzjoni Nru 173 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Att dwar il-Ħabs Tli, 25 Lul 1989
Mozzjoni Nru 181 - Mozzjoni ta' Proċedura li tirregola s-seduti għall-Kumplament ta' din is-Sessjoni tal-Parlament Ġim, 29 Set 1989
Mozzjoni Nru 186 - Mozzjoni dwar proroga ta' konċessjoni enfitewtika ta' sit fil-Belt, Valletta mogħti lill- Kummissjoni ta' l-Emigranti Ħam, 09 Nov 1989
Mozzjoni Nru 187 - Mozzjoni ta' Proċedura dwar id-Dikjarazzjoni Finanzjarja għas-sena 1990 Erb, 15 Nov 1989
Mozzjoni Nru 019 - Mozzjoni biex jitressaq bi ksur ta' privileggi quddiem il-Kamra s-Sur Nazzareno Pace Ħam, 16 Lul 1987
Mozzjoni Nru 194 - Mozzjoni ta' Proċedura dwar l-Estimi Ġenerali ta' l-1990 u l-Estimi Supplimentari ta' l-1989 Ħam, 30 Nov 1989
Mozzjoni Nru 002 - Mozzjoni ta' Proċedura - Ordni Permanenti 173 Ħam, 09 Lul 1987
Mozzjoni Nru 020 - Abbozz ta' Liġi dwar Investigazzjoni ta' Ingus­tizzji Ġim, 24 Lul 1987
Mozzjoni Nru 204 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Ordinanza dwar il-Pulizija ta' Malta, Kap. 164 Tli, 09 Jan 1990
Mozzjoni Nru 214 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Kodiċi Kriminali, Kap. 9 Ġim, 16 Mar 1990
Mozzjoni Nru 022 - Mozzjoni ta' Proċedura dwar Abbozzi ta' Liġi Tli, 04 Aww 1987
Mozzjoni Nru 231 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar il-Manumorta, Kap. 201 Ġim, 18 Mej 1990
Mozzjoni Nru 024 - Abbozz ta' Liġi dwar Kummissjoni Permanenti kontra l-Korruzzjoni. Tli, 04 Aww 1987
Mozzjoni Nru 248 - Mozzjoni ta' Proċedura dwar żewġ Abbozzi ta' Liġijiet Tne, 23 Lul 1990
Mozzjoni Nru 249 - Att dwar it-Twaqqif ta' Delegazzjoni tal-Kommunitajiet Ewropej Tli, 11 Set 1990
Mozzjoni Nru 025 - Mozzjoni dwar Ħatra ta’ Kumitat Magħżul tal-Kamra biex jissaħħu l-istituzzjonijiet u d-demokrazija fil-pajjiż permezz ta' tibdil fil-Kostituzzjoni Tne, 10 Aww 1987
Mozzjoni Nru 253 - Att dwar is-Sħubija ta' Malta fil-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp Tne, 29 Ott 1990
Mozzjoni Nru 256 - Abbozz ta' Liġi biex ikompli jemenda l-Att dwar Ġieħ ir-Repubblika Ġim, 16 Nov 1990
Mozzjoni Nru 276 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Kostituzzjoni Tne, 13 Mej 1991
Mozzjoni Nru 279 - Att dwar is-Sigurta' fl-Avjazzjoni Ċivili Tli, 11 Ġun 1991
Mozzjoni Nru 003 - Ħatra ta' Viċi President tal-Kumitati tal-Kamra Ħam, 09 Lul 1987
Mozzjoni Nru 303 - Estimi Ġenerali 1992 - Mozzjoni ta' Proċedura - Skeda tas-Seduti Ġim, 29 Nov 1991
Mozzjoni Nru 311 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Att dwar iż-Żwieġ, Kap 255. Erb, 18 Diċ 1991
Mozzjoni Nru 315 - Abbozz ta' Liġi dwar il-Protezzjoni ta' Data Personali Erb, 18 Diċ 1991
Mozzjoni Nru 316 - Abbozz ta' Liġi dwar il-Fondazzjonijiet Indipendenti Erb, 18 Diċ 1991
Mozzjoni Nru 317 - Abbozz ta' Liġi biex iwaqqaf Kunsill Superjuri tal-Ġustizzja Erb, 18 Diċ 1991
Mozzjoni Nru 034 - Mozzjoni dwar Kiri ta' Huts f'Ħal Luqa lill-Persuni li japplikaw għalihom biex jeżercitaw is- sengħa tagħhom Ġim, 30 Ott 1987
Mozzjoni Nru 035 - Abbozz ta' Liġi li jħassar l-Att tal-1982 li jirregola t-Trasferiment ta' Immobbli Tne, 02 Nov 1987
Mozzjoni Nru 037 - Mozzjoni ta' Proċedura dwar id-Dikjarazzjoni Finanzjarja għas-sena 1988 Ġim, 20 Nov 1987
Mozzjoni Nru 038 - Mozzjoni biex il-Kamra tmur f'Kumitat ta' Prov­vista għall-konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali tal-Ispiża għas-sena 1988 Ġim, 20 Nov 1987
Mozzjoni Nru 039 - Mozzjoni ta' Proċedura dwar l-Abbozz ta' Liġi li jħassar l-Att li jirregola t-Trasferimenti ta' Immobbli Ġim, 20 Nov 1987
Mozzjoni Nru 004 - Mozzjoni ta' Proċedura - Ordni Permanentit 25 u 107 Ħam, 09 Lul 1987
Mozzjoni Nru 042 - Mozzjoni ta' Proċedura dwar l-Estimi Ġenerali 1988 u l-Estimi Supplimentari 1987 Ħam, 26 Nov 1987
Mozzjoni Nru 043 - Mozzjoni ta' Proċedura dwar Ħruġ ta' Bills mit-Teżor Ħam, 26 Nov 1987
Mozzjoni Nru 049 - Mozzjoni ta' Proċedura dwar seba' Abbozzi ta' Liġijiet Ħam, 07 Jan 1988
Mozzjoni Nru 005 - Mozzjoni biex seduti u Kumitati jingħataw u jintwerew fuq it-TV u mezzi oħra tax-Xandir Ħam, 09 Lul 1987
Mozzjoni Nru 054 - Abbozz ta' Liġi biex ikompli jemenda l-Att dwar il-Professjoni Nutarili u Arkivji Nutarili, Kap. 92. Tli, 23 Fra 1988
Mozzjoni Nru 006 - Mozzjoni dwar l-Assenza inevitabbli ta' Mr Speak­er jew tad-Deputy Speaker. Ħam, 09 Lul 1987
Mozzjoni Nru 063 - Mozzjoni ta' Proċedura dwar Ħames abbozzi ta' liġijiet u l-Mozzjoni dwar il-Bini tal-Power Sta­tion Ħam, 24 Mar 1988
Mozzjoni Nru 064 - Abbozz ta' Liġi dwar id-delega ta' funzjonijiet minn Ministri Ħam, 24 Mar 1988
Mozzjoni Nru 068 - Mozzjoni dwar kiri tal-fond 117 Triq San Pawl, fil-Belt, Valletta lil International Institute on Ageing Ħam, 07 Apr 1988
Mozzjoni Nru 007 - Indirizz bi twegiba ghad-diskors tal-Agent President (Precedenza). Ħam, 09 Lul 1987
Mozzjoni Nru 073 - Abbozz ta' Liġi biex ikompli jemenda l-Ordinanza dwar il-Kummissjunarji b'setgħa li jagħtu Ġura­ment, Kap. 79. Ħam, 21 Apr 1988
Mozzjoni Nru 074 - Abbozz ta' Liġi biex ikompli jemenda l-Ordinanza dwar il-Kostituzzjoni tal-Kariga ta' Avukat Ġenerali u dik ta' Avukat tar-Repubblika, Kap. 90 Ħam, 21 Apr 1988
Mozzjoni Nru 078 - Mozzjoni dwar sħubija fl-Inter Parliamentary Union (IPU) Ħam, 02 Ġun 1988
Mozzjoni Nru 008 - Abbozz ta' Liġi dwar il-Konvenzjoni Ewropea Ħam, 09 Lul 1987
Mozzjoni Nru 082 - Mozzjoni ta' Proċedura dwar laqgħat tal-Kamra qabel il-vakanzi tas-sajf Ħam, 30 Ġun 1988
Mozzjoni Nru 085 - Mozzjoni biex tkun emendata l-policy dwar it-trasferiment tal-Art tal-Gvern skond l-Att dwar it-Trasferiment tal-Artijiet tal-Gvern Ġim, 22 Lul 1988
Mozzjoni Nru 086 - Mozzjoni dwar għotja b'ċens ta' art f'Tas-Sliema lil Tigne Development Co. Ltd. Ġim, 22 Lul 1988
Mozzjoni Nru 087 - Mozzjoni dwar Ħatra ta' Kumitat magħżul tal-Kamra tad-Deputati skont l-Att dwar Permessi ta' Bini (Provvedimenti Temporanji) Ġim, 22 Lul 1988
Mozzjoni Nru 096 - Mozzjoni ta' Proċedura dwar Xogħol tal-Kamra Ġim, 23 Set 1988
Mozzjoni Nru 099 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att tal-1976 dwar Relazzjonijiet Industrijali Tne, 10 Ott 1988

 

Mozzjonijiet li ġew diskussi minn dan il-Membru Seduta
Mozzjoni Nru 001 - Mozzjoni ta' Proċedura - Ordni Permanenti 171 S1 - 09.07.1987
Mozzjoni Nru 002 - Mozzjoni ta' Proċedura - Ordni Permanenti 173 S1 - 09.07.1987
Mozzjoni Nru 003 - Ħatra ta' Viċi President tal-Kumitati tal-Kamra S1 - 09.07.1987
Mozzjoni Nru 004 - Mozzjoni ta' Proċedura - Ordni Permanentit 25 u 107 S2 - 13.07.1987
Mozzjoni Nru 005 - Mozzjoni biex seduti u Kumitati jingħataw u jintwerew fuq it-TV u mezzi oħra tax-Xandir S2 - 13.07.1987
Mozzjoni Nru 006 - Mozzjoni dwar l-Assenza inevitabbli ta' Mr Speak­er jew tad-Deputy Speaker. S2 - 13.07.1987
Mozzjoni Nru 007 - Indirizz bi twegiba ghad-diskors tal-Agent President (Precedenza). S2 - 13.07.1987
Mozzjoni Nru 008 - Abbozz ta' Liġi dwar il-Konvenzjoni Ewropea S2 - 13.07.1987
Mozzjoni Nru 016 - Mozzjoni ta' Proċedura - Mistoqsijiet orali S3 - 14.07.1987
Mozzjoni Nru 017 - Mozzjoni dwar il-ħatra ta’ membri għall-Kunsill tal-Ewropa S3 - 14.07.1987
Mozzjoni Nru 019 - Mozzjoni biex jitressaq bi ksur ta' privileggi quddiem il-Kamra s-Sur Nazzareno Pace S5 - 20.07.1987
Mozzjoni Nru 019 - Mozzjoni biex jitressaq bi ksur ta' privileggi quddiem il-Kamra s-Sur Nazzareno Pace S8 - 24.07.1987
Mozzjoni Nru 019 - Mozzjoni biex jitressaq bi ksur ta' privileggi quddiem il-Kamra s-Sur Nazzareno Pace S9 - 27.07.1987
Mozzjoni Nru 020 - Abbozz ta' Liġi dwar Investigazzjoni ta' Ingus­tizzji S8 - 24.07.1987
Mozzjoni Nru 022 - Mozzjoni ta' Proċedura dwar Abbozzi ta' Liġi S16 - 07.08.1987
Mozzjoni Nru 024 - Abbozz ta' Liġi dwar Kummissjoni Permanenti kontra l-Korruzzjoni. S17 - 07.08.1987
Mozzjoni Nru 025 - Mozzjoni dwar Ħatra ta’ Kumitat Magħżul tal-Kamra biex jissaħħu l-istituzzjonijiet u d-demokrazija fil-pajjiż permezz ta' tibdil fil-Kostituzzjoni S22 - 13.08.1987
Mozzjoni Nru 031 - Estimi ta' Dħul u Nfiq tal-Awtorita' tad-Djar għas-sena finanzjarja mill-1.10.87 sat-30.9.88. S39 - 17.11.1987
Mozzjoni Nru 034 - Mozzjoni dwar Kiri ta' Huts f'Ħal Luqa lill-Persuni li japplikaw għalihom biex jeżercitaw is- sengħa tagħhom S34 - 04.11.1987
Mozzjoni Nru 035 - Abbozz ta' Liġi li jħassar l-Att tal-1982 li jirregola t-Trasferiment ta' Immobbli S37 - 11.11.1987
Mozzjoni Nru 036 - Estimi tal-Universita' ta' Malta għas-sena 1988 S38 - 16.11.1987
Mozzjoni Nru 037 - Mozzjoni ta' Proċedura dwar id-Dikjarazzjoni Finanzjarja għas-sena 1988 S42 - 24.11.1987
Mozzjoni Nru 039 - Mozzjoni ta' Proċedura dwar l-Abbozz ta' Liġi li jħassar l-Att li jirregola t-Trasferimenti ta' Immobbli S42 - 24.11.1987