Skip to main content
Lingwa: en  | Ikkuntattjana | | Fittex

L-Onor. Michael Falzon MP

Partit Nazzjonalista - Is-Seba' Leġiżlatura (1992 - 1996)

Ministru ta' l-Edukazzjoni u Riżorsi Umani

Mozzjonijiet

Mozzjonijiet li ġew mressqin minn dan il-Membru Data
Mozzjoni Nru 106 - Estimi ta' Dħul u Nfiq tal-Korporazzjoni Enemalta għas-sena finanzjarja 1993/94. Tne, 27 Set 1993
Mozzjoni Nru 108 - Estimi ta' Dħul u Nfiq tal-Korporazzjoni għas-Servizzi ta' l-Ilma għas-sena finanzjarja 1993/94. Tne, 04 Ott 1993
Mozzjoni Nru 115 - Estimi ta' Dħul u Nfiq ta' l-Awtorita' tal-Ippjanar għas-sena finanzjarja 1993/94. Tli, 09 Nov 1993
Mozzjoni Nru 018 - Mozzjoni dwar permessi ta' Bini (Provvedimenti Temporanji) (Att Nru X tal-1988). (Approvazzjoni ta' Pjan ta' Struttura) Tli, 05 Mej 1992
Mozzjoni Nru 180 - Estimi ta' Dħul u Nfiq tal-Korporazzjoni tax-Xogħol u Taħriġ għall-perjodu mill-1 ta' Ottubru 1994 sat-30 ta' Settembru 1995 Tne, 14 Nov 1994
Mozzjoni Nru 209 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Att dwar l-Impieg ta' Persuni Inkapaċitati, Kap. 210 Tli, 25 Apr 1995
Mozzjoni Nru 030 - Mozzjoni dwar Tiġdid u Emenda skont l-artiklu 3 tal-Att tal-1976 dwar it-Trasferiment ta' Artijiet tal-Gvern. Tli, 30 Ġun 1992
Mozzjoni Nru 039 - Trasferiment ta' Art: Għoti b'ċens ta' biċċa art fil-Marsa lil Lohombus Corporation Limited. Ħam, 24 Set 1992
Mozzjoni Nru 041 - Estimi għall-Korporazzjoni Enemalta għas-sena 1992/93 Tne, 28 Set 1992
Mozzjoni Nru 042 - Trasferiment ta' art: Għoti b'ċens ta' biċċa art f'Raħal Ġdid lil Infantile Paralysis Rehabilitation Fund Erb, 07 Ott 1992
Mozzjoni Nru 043 - Trasferiment ta' Art fil-Marfa lis-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija (MUSEUM) Erb, 07 Ott 1992
Mozzjoni Nru 053 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar l-ippjanar tal-Iżvilupp Tli, 10 Nov 1992
Mozzjoni Nru 054 - Abbozz ta' Liġi dwar il-Kostituzzjoni tal-Uffiċċju tad-Direttur Ġenerali (Xogħlijiet) Tli, 10 Nov 1992
Mozzjoni Nru 069 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar il-Promozzjoni ta' Prodotti Lokali (Emenda Nru 2). Tli, 24 Nov 1992
Mozzjoni Nru 074 - Trasferiment ta' Art: Għoti b'ċens lil Fort Chambray Limited tal-Fortizza ta' Chambray u art adjaċenti fil-limiti ta' Għajnsielem, Għawdex. Erb, 09 Diċ 1992
Mozzjoni Nru 075 - Estimi ta' Dħul u Nfieq tal-Korporazzjoni għas-Servizzi ta' l-Ilma għall-perjodu mill-1 ta' Jannar 1992 sat-30 ta' Settembru 1993 Erb, 16 Diċ 1992
Mozzjoni Nru 085 - Estimi ta' Dħul u Nfiq ta' l-Awtorita' ta' l-Ippjanar għas-sena finanzjarja 1992/93. Tne, 01 Fra 1993

 

Mozzjonijiet li ġew diskussi minn dan il-Membru Seduta
Mozzjoni Nru 001 - Indirizz bi tweġiba għad-diskors tal-Aġent President S4 - 08.04.1992
Mozzjoni Nru 018 - Mozzjoni dwar permessi ta' Bini (Provvedimenti Temporanji) (Att Nru X tal-1988). (Approvazzjoni ta' Pjan ta' Struttura) S40 - 20.07.1992
Mozzjoni Nru 018 - Mozzjoni dwar permessi ta' Bini (Provvedimenti Temporanji) (Att Nru X tal-1988). (Approvazzjoni ta' Pjan ta' Struttura) S40 - 20.07.1992
Mozzjoni Nru 018 - Mozzjoni dwar permessi ta' Bini (Provvedimenti Temporanji) (Att Nru X tal-1988). (Approvazzjoni ta' Pjan ta' Struttura) S41 - 21.07.1992
Mozzjoni Nru 018 - Mozzjoni dwar permessi ta' Bini (Provvedimenti Temporanji) (Att Nru X tal-1988). (Approvazzjoni ta' Pjan ta' Struttura) S48 - 29.07.1992
Mozzjoni Nru 020 - Trasferiment ta' Biċċa Art f'San Ġorġ limiti ta' San Ġiljan: Bay Point Hotel Limited S20 - 01.06.1992
Mozzjoni Nru 020 - Trasferiment ta' Biċċa Art f'San Ġorġ limiti ta' San Ġiljan: Bay Point Hotel Limited S22 - 03.06.1992
Mozzjoni Nru 021 - Trasferiment ta' Art tal-Gvern f' San Ġiljan: Five Stars Hotel S21 - 02.06.1992
Mozzjoni Nru 026 - Mozzjoni dwar Ħatra ta' Kumitat Magħżul tal-Kamra tad-Deputati skont l-Att dwar Permessi tal-Bini (Provvedimenti Temporanji) S29 - 22.06.1992
Mozzjoni Nru 030 - Mozzjoni dwar Tiġdid u Emenda skont l-artiklu 3 tal-Att tal-1976 dwar it-Trasferiment ta' Artijiet tal-Gvern. S35 - 07.07.1992
Mozzjoni Nru 030 - Mozzjoni dwar Tiġdid u Emenda skont l-artiklu 3 tal-Att tal-1976 dwar it-Trasferiment ta' Artijiet tal-Gvern. S36 - 08.07.1992
Mozzjoni Nru 039 - Trasferiment ta' Art: Għoti b'ċens ta' biċċa art fil-Marsa lil Lohombus Corporation Limited. S51 - 30.09.1992
Mozzjoni Nru 041 - Estimi għall-Korporazzjoni Enemalta għas-sena 1992/93 S56 - 13.10.1992
Mozzjoni Nru 042 - Trasferiment ta' art: Għoti b'ċens ta' biċċa art f'Raħal Ġdid lil Infantile Paralysis Rehabilitation Fund S55 - 12.10.1992
Mozzjoni Nru 043 - Trasferiment ta' Art fil-Marfa lis-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija (MUSEUM) S55 - 12.10.1992
Mozzjoni Nru 053 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar l-ippjanar tal-Iżvilupp S69 - 11.11.1992
Mozzjoni Nru 054 - Abbozz ta' Liġi dwar il-Kostituzzjoni tal-Uffiċċju tad-Direttur Ġenerali (Xogħlijiet) S70 - 16.11.1992
Mozzjoni Nru 069 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar il-Promozzjoni ta' Prodotti Lokali (Emenda Nru 2). S72 - 24.11.1992
Mozzjoni Nru 070 - Mozzjoni ta' Proċedura dwar l-Estimi Ġenerali tal-1993 u l-Estimi Supplimentari tal-1992 S81 - 10.12.1992
Mozzjoni Nru 074 - Trasferiment ta' Art: Għoti b'ċens lil Fort Chambray Limited tal-Fortizza ta' Chambray u art adjaċenti fil-limiti ta' Għajnsielem, Għawdex. S88 - 16.12.1992
Mozzjoni Nru 074 - Trasferiment ta' Art: Għoti b'ċens lil Fort Chambray Limited tal-Fortizza ta' Chambray u art adjaċenti fil-limiti ta' Għajnsielem, Għawdex. S93 - 13.01.1993
Mozzjoni Nru 074 - Trasferiment ta' Art: Għoti b'ċens lil Fort Chambray Limited tal-Fortizza ta' Chambray u art adjaċenti fil-limiti ta' Għajnsielem, Għawdex. S94 - 18.01.1993
Mozzjoni Nru 075 - Estimi ta' Dħul u Nfieq tal-Korporazzjoni għas-Servizzi ta' l-Ilma għall-perjodu mill-1 ta' Jannar 1992 sat-30 ta' Settembru 1993 S131 - 03.05.1993
Mozzjoni Nru 085 - Estimi ta' Dħul u Nfiq ta' l-Awtorita' ta' l-Ippjanar għas-sena finanzjarja 1992/93. S126 - 20.04.1993
Mozzjoni Nru 106 - Estimi ta' Dħul u Nfiq tal-Korporazzjoni Enemalta għas-sena finanzjarja 1993/94. S183 - 13.10.1993
Mozzjoni Nru 108 - Estimi ta' Dħul u Nfiq tal-Korporazzjoni għas-Servizzi ta' l-Ilma għas-sena finanzjarja 1993/94. S216 - 12.01.1994
Mozzjoni Nru 115 - Estimi ta' Dħul u Nfiq ta' l-Awtorita' tal-Ippjanar għas-sena finanzjarja 1993/94. S196 - 17.11.1993
Mozzjoni Nru 117 - Mozzjoni biex il-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għall-konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' spiża għas-sena 1994. S207 - 10.12.1993
Mozzjoni Nru 146 - Abbozz ta' Liġi dwar il-Kumpanniji S238 - 07.03.1994
Mozzjoni Nru 154 - Annullament ta' Avviż Legali Nru 49 ta' l-1994 (Regolamenti dwar l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali) S264 - 16.05.1994
Mozzjoni Nru 180 - Estimi ta' Dħul u Nfiq tal-Korporazzjoni tax-Xogħol u Taħriġ għall-perjodu mill-1 ta' Ottubru 1994 sat-30 ta' Settembru 1995 S349 - 28.11.1994
Mozzjoni Nru 180 - Estimi ta' Dħul u Nfiq tal-Korporazzjoni tax-Xogħol u Taħriġ għall-perjodu mill-1 ta' Ottubru 1994 sat-30 ta' Settembru 1995 S350 - 28.11.1994
Mozzjoni Nru 182 - Estimi Ġenerali - Mozzjoni illi l-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 1995 S369 - 12.12.1994
Mozzjoni Nru 199 - Mozzjoni dwar is-sħubija ta' Malta fil-Partnership for Peace S412 - 05.04.1995
Mozzjoni Nru 209 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Att dwar l-Impieg ta' Persuni Inkapaċitati, Kap. 210 S416 - 02.05.1995
Mozzjoni Nru 210 - Abbozz ta' Liġi biex ikompli jemenda l-Kodiċi Ċivili, Kap. 16 S416 - 02.05.1995
Mozzjoni Nru 237 - Riżoluzzjoni dwar tibdil fil-konfini tad-distretti elettorali S451 - 26.09.1995
Mozzjoni Nru 258 - Estimi ta' Nfiq tal-Korporazzjoni tax-Xogħol u Taħriġ għas-sena finanzjarja mill-1 ta' Ottubru 1995 sat-30 ta' Settembru 1996. S471 - 13.11.1995
Mozzjoni Nru 258 - Estimi ta' Nfiq tal-Korporazzjoni tax-Xogħol u Taħriġ għas-sena finanzjarja mill-1 ta' Ottubru 1995 sat-30 ta' Settembru 1996. S472 - 14.11.1995
Mozzjoni Nru 261 - Mozzjoni sabiex il-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għall-konsiderazzjoni ta' l-Estimi Ġenerali ta' spiża għas-sena 1996. S490 - 09.12.1995