Skip to main content
Lingwa: en  | Ikkuntattjana | | Fittex

L-Onor. Joseph Muscat MP

Partit Laburista - It-Tnax-il Leġiżlatura (2013 - 2017)

Joseph Muscat MP
Prim Ministru

Mozzjonijiet

Mozzjonijiet li ġew mressqin minn dan il-Membru Data
Mozzjoni Nru 001 - Elezzjoni tal-President tal-Kamra Tli, 09 Apr 2013
Mozzjoni Nru 117 - Mozzjoni ta’ Ringrazzjament lill-President ta’ Malta Tli, 25 Mar 2014
Mozzjoni Nru 118 - Mozzjoni dwar il-Ħatra tas-Sinj Marie Louise Coleiro Preca bħala President ta’ Malta Tli, 25 Mar 2014
Mozzjoni Nru 013 - Ħatra ta' Viċi President tal-Kumitati tal-Kamra Erb, 10 Apr 2013
Mozzjoni Nru 140 - Estimi ta’ dħul u nfiq tal-Awtorità ta’ Malta dwar l-Ambjent u l-Ippjanar, Kap 504 Ħam, 15 Mej 2014
Mozzjoni Nru 016 - Ħatra ta' Membri Parlamentari għall-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa (PACE) Erb, 17 Apr 2013
Mozzjoni Nru 161 - Abbozz ta’ Liġi dwar l-Ippjanar u l-Iżvilupp Ġim, 18 Lul 2014
Mozzjoni Nru 017 - Ħatra tal-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi Erb, 17 Apr 2013
Mozzjoni Nru 002 - Elezzjoni ta' Deputy Speaker Tli, 09 Apr 2013
Mozzjoni Nru 242 - Estimi ta’ dħul u nfiq tal-Awtorità Maltija għall-Ambjent u l-Ippjanar għas-sena 2015 Erb, 20 Mej 2015
Mozzjoni Nru 274 - Abbozz ta' Liġi dwar l-Assenjazzjoni ta' Responsabilitajiet Statutorji Ministerjali Tli, 20 Ott 2015
Mozzjoni Nru 317 - Ħatra ta' Ombudsman Tli, 15 Mar 2016
Mozzjoni Nru 318 - Ħatra ta' Awditur Ġenerali Tne, 14 Mar 2016
Mozzjoni Nru 319 - Ħatra ta' Deputat Awditur Ġenerali Tne, 14 Mar 2016
Mozzjoni Nru 321 - Co-option tas-Sur Karl Gouder Ħam, 07 Apr 2016
Mozzjoni Nru 036 - Riżoluzzjoni għar-Ratifika tal-Protokoll dwar it-Tħassib tal-Poplu Irlandiż dwar it-Trattat ta’ Lisbona li jinhemeż mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea Ġim, 17 Mej 2013
Mozzjoni Nru 044 - Ħatra ta' Awditur Ġenerali Tli, 04 Ġun 2013
Mozzjoni Nru 045 - Ħatra ta' Deputat Awditur Ġenerali Tli, 04 Ġun 2013
Mozzjoni Nru 454 - Mozzjoni dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni Elettorali dwar Tibdil fil-Konfini tad-Distretti Elettorali Ħam, 09 Mar 2017
Mozzjoni Nru 059 - Estimi ta’ dħul u nfiq tal-Awtorità Maltija għall-Ambjent u l-Ippjanar għas-sena finanzjarja 2013 Erb, 26 Ġun 2013
Mozzjoni Nru 062 - Ħatra tal-Awditur Ġenerali Tli, 09 Lul 2013
Mozzjoni Nru 063 - Ħatra ta' Deputat Awditur Ġenerali Tli, 09 Lul 2013
Mozzjoni Nru 071 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Att dwar Ġieħ ir-Repubblika Tli, 01 Ott 2013
Mozzjoni Nru 098 - Mozzjoni biex jitneħħa l-Imħallef Dottor Lino Farrugia Sacco Erb, 19 Fra 2014

 

Mozzjonijiet li ġew diskussi minn dan il-Membru Seduta
Mozzjoni Nru 003 - Indirizz b'risposta għad-diskors tal-President ta' Malta S25 - 03.06.2013
Mozzjoni Nru 010 - Mozzjoni illi l-Kamra tmur f'Kumitat ta' provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2013 S6 - 10.04.2013
Mozzjoni Nru 036 - Riżoluzzjoni għar-Ratifika tal-Protokoll dwar it-Tħassib tal-Poplu Irlandiż dwar it-Trattat ta’ Lisbona li jinhemeż mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea S24 - 29.05.2013
Mozzjoni Nru 072 - Reviżjoni ta' Ruling ta' Mr Speaker S60 - 09.10.2013
Mozzjoni Nru 079 - Illi l-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għall-konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2014 S91 - 19.11.2013
Mozzjoni Nru 117 - Mozzjoni ta’ Ringrazzjament lill-President ta’ Malta S135 - 01.04.2014
Mozzjoni Nru 118 - Mozzjoni dwar il-Ħatra tas-Sinj Marie Louise Coleiro Preca bħala President ta’ Malta S135 - 01.04.2014
Mozzjoni Nru 164 - Mozzjoni dwar l-aħħar żviluppi fuq il-wegħda tal-bini ta’ power station sa Marzu li ġej S188 - 20.10.2014
Mozzjoni Nru 171 - Mozzjoni li l-Kamra tmur f’Kumitat ta’ Provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2015 S204 - 25.11.2014
Mozzjoni Nru 171 - Mozzjoni li l-Kamra tmur f’Kumitat ta’ Provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2015 S215 - 02.12.2014
Mozzjoni Nru 200 - Mozzjoni sabiex jiġi diskuss il-ftehim strateġiku bejn l-Enemalta u Shangai Electric Power S230 - 21.01.2015
Mozzjoni Nru 211 - Mozzjoni sabiex il-Gvern iraħħas minnufih il-prezz tal-petrol u d-diesel S237 - 09.02.2015
Mozzjoni Nru 252 - Mozzjoni sabiex jiġu ppubblikati d-dokumenti kollha marbuta mal-garanzija bankarja li l-Gvern ta lil Electrogas Ltd S484 - 16.02.2017
Mozzjoni Nru 268 - Mozzjoni biex il-Kamra tmur f’Kumitat ta’ Provvista għall-konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2016 S303 - 20.10.2015
Mozzjoni Nru 268 - Mozzjoni biex il-Kamra tmur f’Kumitat ta’ Provvista għall-konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2016 S310 - 23.10.2015
Mozzjoni Nru 295 - Mozzjoni dwar it-trasferiment ta’ proprjetà lil Sadeen Education Investment Limited. S340 - 15.12.2015
Mozzjoni Nru 322 - Mozzjoni ta’ sfiduċja fil-Gvern S377 - 18.04.2016
Mozzjoni Nru 326 - Mozzjoni ta' Sfiduċja fil-Ministru Konrad Mizzi S385 - 04.05.2016
Mozzjoni Nru 338 - Mozzjoni dwar it-twaqqif ta’ kumitat ad hoc biex jisma’ xhieda dwar allegazzjonijiet fil-konfront taċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru S394 - 25.05.2016
Mozzjoni Nru 368 - Mozzjoni dwar emenda għall-Ordnijiet Permanenti tal-Kamra S422 - 25.07.2016
Mozzjoni Nru 369 - Mozzjoni ta' Proċedura S422 - 25.07.2016
Mozzjoni Nru 402 - Mozzjoni biex il-Kamra tmur f’Kumitat ta’ Provvista għall-konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2017 S438 - 28.10.2016
Mozzjoni Nru 454 - Mozzjoni dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni Elettorali dwar Tibdil fil-Konfini tad-Distretti Elettorali S498 - 22.03.2017