Skip to main content
Lingwa: en  | Ikkuntattjana | | Fittex

Sessjoni Plenarja

Seduta Nru: 377 - It-Tnejn, 18-Apr-2016 09:00 AM

Aġenda

MOZZJONIJIET

Mozzjoni Nru 324 - Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar is-Servizzi ta’ Impieg u Taħriġ - L-Ewwel Qari
Mozzjoni Nru 322 - Mozzjoni ta’ sfiduċja fil-Gvern

ORDNIJIET TAL-ĠURNATA


Abbozz Nru 146 - Abbozz ta’ Liġi li jemenda Diversi Liġijiet dwar is-Servizzi Finanzjarji - Tielet Qari
Abbozz Nru 136 - Abbozz ta’ Liġi dwar l-empowerment tal-Persuni fuq Firxa Wiesgħa ta’ Awtiżmu - Tieni Qari (Kont.)
Abbozz Nru 147 - Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Parteċipazzjoni fil-Fond Uniku ta’ Riżoluzzjoni u l-għoti ta’ appoġġ finanzjarju taħt il-Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni - Tieni Qari
Abbozz Nru 113 - Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi Kriminali (Kap. 9) - Tieni Qari (Kont.)
Abbozz Nru 89 - Abbozz ta' Liġi dwar l-Awtorita' ta' Standards ta' Harsien - Tieni Qari (Kont.)
Abbozz Nru 145 - Abbozz ta’ Liġi dwar Riformi Kostituzzjonali (Qasam tal-Ġustizzja) - Tieni Qari (Kont.)
Abbozz Nru 141 - Abbozz ta’ Liġi dwar id-Donazzjoni ta’ Organi, Tessuti u Ċelloli Umani - Tieni Qari (Kont.)
Abbozz Nru 63 - Abbozz ta' Liġi dwar Standards fil-Ħajja Pubblika - Tieni Qari
Abbozz Nru 143 - Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar l-Impiegi u r-Relazzjonijiet Industrijali - Tieni Qari (Kont.)
Abbozz Nru 137 - Abbozz ta’ Liġi dwar is-Servizz Parlamentari - Tieni Qari (Kont.)
Abbozz Nru 104 - Abbozz ta' Liġi dwar il-Konvenzjoni dwar Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità - Tieni Qari
Abbozz Nru 45 - Abbozz ta’ Liġi dwar il-Ħarsien tat-Tfal (Ħarsien Barra mid-Dar) - Tieni Qari
Abbozz Nru 127 - Abbozz ta’ Liġi dwar l-Assenjazzjoni ta’ Responsabbiltajiet Statutorji Ministerjali - Tieni Qari
Abbozz Nru 132 - Abbozz ta’ Liġi dwar Emendi u Tħassir ta’ Liġijiet - Tieni Qari
Abbozz Nru 139 - Abbozz ta’ Liġi biex jemenda l-Att dwar l-Istitut għal Studji Turistiċi - Tieni Qari (Kont.)
Abbozz Nru 140 - Abbozz ta’ Liġi biex jemenda l-Att dwar l-Edukazzjoni - Tieni Qari
Abbozz Nru 142 - Abbozz ta’ Liġi li jwaqqaf l-Awtorità dwar l-Għażla għas-Servizzi Ġudizjarji - Tieni Qari
Abbozz Nru 21 - Abbozz ta' Liġi li jemeda l-Att dwar il-Periti - Tieni Qari

Dokumenti

Traskrizzjoni:
Mistoqsijiet Parlamentari Orali/Mwieġba bil-Miktub:

Awdjo/Vidjo

Audio:
Video:

Mozzjonijiet

Mozzjoni Nru 324 - Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar is-Servizzi ta’ Impieg u Taħriġ - L-Ewwel Qari

 

Mozzjoni Nru 322 - Mozzjoni ta’ sfiduċja fil-Gvern

 


Membri li ħadu sehem fid-dibattitu:

L-Onor. Beppe Fenech Adami MP
L-Onor. Antoine Borg MP
L-Onor. Ċensu Galea MP
L-Onor. Tonio Fenech MP
L-Onor. George Pullicino MP
L-Onor. Karl Gouder MP
L-Onor. Michael Gonzi MP
L-Onor. Francis Zammit Dimech MP
L-Onor. Ryan Callus MP
L-Onor. Charlò Bonnici MP
L-Onor. Jason Azzopardi MP
L-Onor. Marthese Portelli MP
L-Onor. Robert Cutajar MP
L-Onor. Claudio Grech MP
L-Onor. Kristy Debono MP
L-Onor. Paula Mifsud Bonnici MP
L-Onor. Clyde Puli MP
L-Onor. Chris Said MP
L-Onor. Marlene Farrugia MP
L-Onor. Mario De Marco MP
L-Onor. Owen Bonnici MP
L-Onor. George Vella MP
L-Onor. Joe Mizzi MP
L-Onor. Luciano Busuttil MP
L-Onor. Ian Borg MP
L-Onor. José Herrera MP
L-Onor. Christopher Fearne MP
L-Onor. Stefan Buontempo MP
L-Onor. Anthony Agius Decelis MP
L-Onor. Roderick Galdes MP
L-Onor. Charles Buhagiar MP
L-Onor. Carmelo Abela MP
L-Onor. Silvio Parnis MP
L-Onor. Chris Agius MP
L-Onor. Etienne Grech MP
L-Onor. Joseph Sammut MP
L-Onor. Deo Debattista MP
L-Onor. Justyne Caruana MP
L-Onor. Charles Mangion MP
L-Onor. Joe Debono Grech MP
L-Onor. Evarist Bartolo MP
L-Onor. Joseph Farrugia MP
L-Onor. Michael Falzon MP
L-Onor. Konrad Mizzi MP
L-Onor. Franco Mercieca MP
L-Onor. Helena Dalli MP
L-Onor. Michael Farrugia MP
L-Onor. Leo Brincat MP
L-Onor. Chris Cardona MP
L-Onor. Joseph Muscat MP
L-Onor. Deborah Schembri MP
L-Onor. Edward Scicluna MP
L-Onor. Emanuel Mallia MP
L-Onor. Anton Refalo MP
L-Onor. Louis Grech MP
L-Onor. Godfrey Farrugia MP
L-Onor. Edward Zammit Lewis MP

 

Dokumenti mqiegħda fuq il-Mejda tal-Kamra {{totalItems}}

Kien hemm żball fl-ipproċessar tat-talba tiegħek. Dan l-iżball ġie lloggjat. Niskużaw ruħna ta’ kull inkonvenjent. Jekk il-problem tippersisti, jekk jogħġbok ipprova neħħi il-cache tal-web browser tiegħek