Skip to main content
Lingwa: en  | Ikkuntattjana | | Fittex

L-Onor. Carmelo Abela MP

Partit Laburista - It-Tlettax-il Leġiżlatura (2017 - 2022)

Carmelo Abela MP
Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru
Indirizz Elettroniku [email protected]

Mozzjonijiet

Mozzjonijiet li ġew mressqin minn dan il-Membru Data
Mozzjoni Nru 101 - Riżoluzzjoni sabiex Malta tissieħeb fiċ-Ċentru għall-Iżvilupp ta' Politika dwar il-Migrazzjoni (ICMPD) Erb, 28 Fra 2018
Mozzjoni Nru 102 - Riżoluzzjoni biex tawtorizza lill-Gvern ta' Malta sabiex jiġu konċessi immunitajiet u privileġġi diplomatiċi lill-Kunsill Dinji dwar it-Tolleranza u s-Sliem Erb, 28 Fra 2018
Mozzjoni Nru 107 - Riżoluzzjoni fl-Okkażjoni taċ-Ċelebrazzjoni ta' Jum il-Commonwealth 2018 fil-Branches: "Lejn Futur Komuni" Tne, 12 Mar 2018
Mozzjoni Nru 158 - Riżoluzzjoni dwar Trasferiment ta' Art f'Ħal Luqa lill-Malta International Airports p.l.c. Erb, 04 Lul 2018
Mozzjoni Nru 263 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar Poteri li jsiru Regolamenti fl-Interess Nazzjonali, Kap. 365 Erb, 04 Set 2019
Mozzjoni Nru 330 - Abbozz ta' Liġi dwar is-Sospensjoni u l-Interuzzjoni ta’ Perjodi ta’ Żminijiet Legali u Oħrajn Tne, 30 Mar 2020
Mozzjoni Nru 398 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar ix-Xandir Tli, 07 Lul 2020
Mozzjoni Nru 439 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Att dwar l-Impjiegi u r-Relazzjonijiet Industrijali, Kap. 452 Tne, 02 Nov 2020
Mozzjoni Nru 620 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar l-Impiegi u r-Relazzjonijiet Industrijali Tli, 15 Fra 2022
Mozzjoni Nru 068 - Abbozz ta' Liġi dwar Poteri li jsiru Regolamenti fl-Interess Nazzjonali Erb, 18 Ott 2017
Mozzjoni Nru 078 - Abbozz ta' Liġi dwar il-Protezzjoni Konsulari lil Ċittadini Mhux Rappreżentati Tli, 28 Nov 2017

 

Mozzjonijiet li ġew diskussi minn dan il-Membru Seduta
Mozzjoni Nru 015 - Estimi ta' Patrimonju Malta u Sovritendenza tal-Patrimonju Kulturali għas-sena 2017 S4 - 27.06.2017
Mozzjoni Nru 062 - Estimi Ġenerali 2018 - Mozzjoni illi l-Kamra tmur f'Kumitat ta' provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2018 S32 - 19.10.2017
Mozzjoni Nru 078 - Abbozz ta' Liġi dwar il-Protezzjoni Konsulari lil Ċittadini Mhux Rappreżentati S60 - 04.12.2017
Mozzjoni Nru 101 - Riżoluzzjoni sabiex Malta tissieħeb fiċ-Ċentru għall-Iżvilupp ta' Politika dwar il-Migrazzjoni (ICMPD) S92 - 12.03.2018
Mozzjoni Nru 102 - Riżoluzzjoni biex tawtorizza lill-Gvern ta' Malta sabiex jiġu konċessi immunitajiet u privileġġi diplomatiċi lill-Kunsill Dinji dwar it-Tolleranza u s-Sliem S92 - 12.03.2018
Mozzjoni Nru 105 - Riżoluzzjoni dwar Trasferiment ta' Proprjetà - Valletta Waterpolo Club S92 - 12.03.2018
Mozzjoni Nru 107 - Riżoluzzjoni fl-Okkażjoni taċ-Ċelebrazzjoni ta' Jum il-Commonwealth 2018 fil-Branches: "Lejn Futur Komuni" S92 - 12.03.2018
Mozzjoni Nru 115 - Estimi tal-Awtoritá għall-Ambjent u Riżorsi għas-sena finanzjarja 2018 S127 - 06.06.2018
Mozzjoni Nru 153 - Abbozz ta' Liġi sabiex jemenda l-Att dwar l-Iżvilupp Sostenibbli S137 - 04.07.2018
Mozzjoni Nru 158 - Riżoluzzjoni dwar Trasferiment ta' Art f'Ħal Luqa lill-Malta International Airports p.l.c. S137 - 04.07.2018
Mozzjoni Nru 180 - Estimi Ġenerali 2019 - Mozzjoni illi l-Kamra tmur f'Kumitat ta' provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2019 S158 - 02.11.2018
Mozzjoni Nru 222 - Abbozz ta' Liġi msejjaħ Att li jemenda l-Att dwar iċ-Ċittadinanza Maltija S211 - 26.03.2019
Mozzjoni Nru 263 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar Poteri li jsiru Regolamenti fl-Interess Nazzjonali, Kap. 365 S250 - 07.10.2019
Mozzjoni Nru 264 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Att dwar l-użu mill-Ġdid tal-Informazzjoni tas-Settur Pubbliku, Kap. 546 S250 - 07.10.2019
Mozzjoni Nru 265 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Kodiċi Kriminali S250 - 07.10.2019
Mozzjoni Nru 271 - Estimi Ġenerali 2020 - Mozzjoni illi l-Kamra tmur f'Kumitat ta' provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2020 S267 - 28.10.2019
Mozzjoni Nru 273 - Mozzjoni dwar it-Twaqqif ta' Kumitat għall-Emerġenza tat-Tibdil fil-Klima S255 - 17.10.2019
Mozzjoni Nru 312 - Mozzjoni dwar Self ta' Flus permezz ta' Ħruġ ta' Strumenti ta' Dejn S316 - 30.03.2020
Mozzjoni Nru 330 - Abbozz ta' Liġi dwar is-Sospensjoni u l-Interuzzjoni ta’ Perjodi ta’ Żminijiet Legali u Oħrajn S316 - 30.03.2020
Mozzjoni Nru 356 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili S328 - 11.05.2020
Mozzjoni Nru 376 - Estimi ta' Dħul u Nfiq tal-Jobsplus għas-sena finanzjarja 2020 S347 - 23.06.2020
Mozzjoni Nru 398 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar ix-Xandir S353 - 07.07.2020
Mozzjoni Nru 404 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Att dwar l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta S358 - 14.07.2020
Mozzjoni Nru 407 - Trasferiment ta' Art tal-Gvern lill-Għaqdiet Sportivi S361 - 20.07.2020
Mozzjoni Nru 408 - Trasferiment ta' Art tal-Gvern fil-Busbesija limiti tal-Mosta lil GP Borg Busbesija Ltd S361 - 20.07.2020
Mozzjoni Nru 413 - Abbozz ta' Liġi dwar l-Iskrinjar Nazzjonali tal-Investiment Dirett Barrani S367 - 05.10.2020
Mozzjoni Nru 414 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar Provdituri ta' Servizz lill-Kumpaniji, (Kap. 529) S367 - 05.10.2020
Mozzjoni Nru 415 - Abbozz ta' Liġi li jemenda Atti Varji tat-Taxxa - lapsed S367 - 05.10.2020
Mozzjoni Nru 422 - Estimi Ġenerali 2021 - Mozzjoni ta' Proċedura dwar id-dikjarazzjoni finanzjarja S368 - 06.10.2020
Mozzjoni Nru 425 - Estimi Ġenerali 2021 - Mozzjoni illi l-Kamra tmur f'Kumitat ta' provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2021 S396 - 06.11.2020
Mozzjoni Nru 445 - Abbozz ta' Liġi dwar il-Kaċċa u l-Qbid ta’ Għasafar Selvaġġi u Fenek Selvaġġ S404 - 24.11.2020
Mozzjoni Nru 446 - Abbozz ta' Liġi biex jirregola organizzazzjonijiet ta’ intrapriżi soċjali u l-amministrazzjoni tagħhom S404 - 24.11.2020
Mozzjoni Nru 455 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Att dwar il-Festi Nazzjonali u Btajjel Pubbliċi oħra S413 - 11.01.2021
Mozzjoni Nru 474 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Kodiċi Kriminali S428 - 16.02.2021
Mozzjoni Nru 546 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumatur u liġijiet oħra, u sabiex jagħmel dispożizzjonijiet anċillari u konsegwenzjali għalihom S474 - 15.06.2021
Mozzjoni Nru 550 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar l-Immigrazzjoni S476 - 21.06.2021
Mozzjoni Nru 553 - Abbozz ta' Liġi sabiex jemenda l-Att dwar Opportunitajiet Indaqs (Persuni b'Diżabilità) u biex jipprovdi għal materji oħra anċillari jew konsegwenzjali għalih, Kap 413 S476 - 21.06.2021
Mozzjoni Nru 554 - Abbozz ta' Liġi sabiex jipprovdi għall-possibilità ta' talbiet dwar azzjonijiet ċivili li jallegaw diskriminazzjoni minħabba diżabilità fir-rigward tal-Artikoli sostantivi tal-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità, kif ukoll sabiex jipprovdi għal materji oħra fir-rigward tal-implimentazzjoni ta' tali Konvenzjoni S476 - 21.06.2021
Mozzjoni Nru 558 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Att dwar il-Kumpaniji S479 - 28.06.2021
Mozzjoni Nru 577 - Estimi Ġenerali 2022 - Mozzjoni illi l-Kamra tmur f'Kumitat ta' provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2022 S519 - 15.11.2021
Mozzjoni Nru 620 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar l-Impiegi u r-Relazzjonijiet Industrijali S548 - 15.02.2022