Skip to main content
Lingwa: en  | Ikkuntattjana | | Fittex

L-Onor. Jason Azzopardi MP

Partit Nazzjonalista - It-Tlettax-il Leġiżlatura (2017 - 2022)

Jason Azzopardi MP
Indirizz Elettroniku [email protected]

Mozzjonijiet

Mozzjonijiet li ġew mressqin minn dan il-Membru Data
Mozzjoni Nru 110 - Rapport tal-Parlament Ewropew dwar Ħasil ta' Flus u Evażjoni tat-Taxxa Erb, 14 Mar 2018
Mozzjoni Nru 126 - Mozzjoni biex tikkontesta r-Ruling tas-Sedja Mogħti fis-Seduta 99 tal-11 ta’ April 2018 - lapsed Ġim, 13 Apr 2018
Mozzjoni Nru 168 - Mozzjoni biex jitneħħa l-unur ta' Ġieħ ir-Repubblika lis-Sur Tony Zarb - lapsed Tne, 01 Ott 2018
Mozzjoni Nru 169 - Revokazzjoni ta' Avviż Legali 296 tal-2018 Tli, 02 Ott 2018
Mozzjoni Nru 183 - Mozzjoni biex tikkontesta r-Ruling tas-Sedja Mogħti fis-Seduta 145 tas-17 ta’ Ottubru 2018 Ġim, 19 Ott 2018
Mozzjoni Nru 236 - Twaqqif ta’ Kumitat Parlamentari biex jikkonsidra r-rapporti tal-Kummissjoni ta’ Venezja u tal-GRECO. Tne, 15 Apr 2019
Mozzjoni Nru 273 - Mozzjoni dwar it-Twaqqif ta' Kumitat għall-Emerġenza tat-Tibdil fil-Klima Erb, 09 Ott 2019
Mozzjoni Nru 292 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Kostituzzjoni ta' Malta u l-Kap 164 dwar il-Metodu ta' Ħatra tal-Kummissarju tal-Pulizija Tne, 20 Jan 2020
Mozzjoni Nru 294 - Mozzjoni biex tikkontesta r-Ruling tas-Sedja Mogħti fis-Seduta 289 tal-21 ta’ Jannar 2020 - lapsed Ħam, 23 Jan 2020
Mozzjoni Nru 320 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili Erb, 26 Fra 2020
Mozzjoni Nru 383 - Mozzjoni biex tikkontesta r-Ruling tas-Sedja Mogħti fis-Seduta 350 tat-30 ta’ Ġunju 2020 Erb, 01 Lul 2020
Mozzjoni Nru 409 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Kodiċi Kriminali Tne, 27 Lul 2020
Mozzjoni Nru 601 - Mozzjoni li tħassar, tirrevoka u tannulla r-Regoli tal-2021 dwar Eżenzjoni mit-Taxxa fuq Trasferimenti ta’ Proprjetà (Tpaċija ta’ Arretrati tat-Taxxa) – Avviż Legali 419 tal-2021 Erb, 17 Nov 2021
Mozzjoni Nru 087 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili Tli, 16 Jan 2018

 

Mozzjonijiet li ġew diskussi minn dan il-Membru Seduta
Mozzjoni Nru 003 - Indirizz b'risposta għad-diskors tal-President ta' Malta S17 - 13.05.2013
Mozzjoni Nru 003 - Indirizz b'risposta għad-Diskors tal-President ta' Malta S18 - 17.07.2017
Mozzjoni Nru 010 - Mozzjoni illi l-Kamra tmur f'Kumitat ta' provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2013 S3 - 09.04.2013
Mozzjoni Nru 062 - Estimi Ġenerali 2018 - Mozzjoni illi l-Kamra tmur f'Kumitat ta' provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2018 S36 - 21.10.2017
Mozzjoni Nru 078 - Ftehim dwar Unified Patent Court S110 - 21.01.2014
Mozzjoni Nru 079 - Illi l-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għall-konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2014 S83 - 14.11.2013
Mozzjoni Nru 085 - Mozzjoni sabiex l-art fiż-Żonqor fil-limiti ta' Marsaskala ma tibqax aktar f'idejn il-kumpanija Sadeen Education Investment Limited S81 - 08.02.2018
Mozzjoni Nru 115 - Estimi tal-Awtoritá għall-Ambjent u Riżorsi għas-sena finanzjarja 2018 S127 - 06.06.2018
Mozzjoni Nru 115 - Mozzjoni għar-revoka ta’ Avviż Legali Nru 47 tal-2014 dwar Regolamenti dwar il-Programm tal-Investitur Individwali S133 - 25.03.2014
Mozzjoni Nru 153 - Mozzjoni tal-Oppożizzjoni għal Dibattitu fuq is-Sitwazzjoni li Żviluppat dwar l-Investigazzjoni mill-Ombudsman ta’ Ilmenti Mressqa minn Uffiċjali tal-Forzi Armati ta’ Malta S171 - 02.07.2014
Mozzjoni Nru 169 - Revokazzjoni ta' Avviż Legali 296 tal-2018 S148 - 24.10.2018
Mozzjoni Nru 171 - Mozzjoni li l-Kamra tmur f’Kumitat ta’ Provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2015 S213 - 01.12.2014
Mozzjoni Nru 179 - Ħatra ta' Bord ta' Inkjesta dwar l-Assassinju ta' Daphne Caruana Galizia S178 - 06.12.2018
Mozzjoni Nru 180 - Estimi Ġenerali 2019 - Mozzjoni illi l-Kamra tmur f'Kumitat ta' provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2019 S161 - 05.11.2018
Mozzjoni Nru 200 - Mozzjoni sabiex jiġi diskuss il-ftehim strateġiku bejn l-Enemalta u Shangai Electric Power S230 - 21.01.2015
Mozzjoni Nru 224 - Estimi ta’ dħul u nfiq tal-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi għall-2019 S233 - 05.06.2019
Mozzjoni Nru 227 - Riżoluzzjoni dwar Emendi għall-Iskeda Annessa mal-Att dwar it-Trasferiment ta’ Artijiet tal-Gvern S279 - 22.06.2015
Mozzjoni Nru 247 - Mozzjoni għar-revoka tal-Avviż Legali Nru 153 tal-2015 dwar it-Twaqqif tal-Aġenzija għas-Sistema ta’ Infurzar Lokali S293 - 17.07.2015
Mozzjoni Nru 251 - Riżoluzzjoni dwar l-Avviż Legali Numru 94 tal-2013 li Jemenda t-Tieni Regolament tal-Ħames Skeda tal-Att dwar il-Pulizija S291 - 15.07.2015
Mozzjoni Nru 268 - Mozzjoni biex il-Kamra tmur f’Kumitat ta’ Provvista għall-konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2016 S312 - 26.10.2015
Mozzjoni Nru 271 - Estimi Ġenerali 2020 - Mozzjoni illi l-Kamra tmur f'Kumitat ta' provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2020 S268 - 28.10.2019
Mozzjoni Nru 273 - Mozzjoni dwar it-Twaqqif ta' Kumitat għall-Emerġenza tat-Tibdil fil-Klima S255 - 17.10.2019
Mozzjoni Nru 295 - Mozzjoni dwar it-trasferiment ta’ proprjetà lil Sadeen Education Investment Limited. S340 - 15.12.2015
Mozzjoni Nru 322 - Mozzjoni ta’ sfiduċja fil-Gvern S377 - 18.04.2016
Mozzjoni Nru 329 - Mozzjoni biex il-Kamra tħassar, tirrevoka u tannulla l-Avviż Legali 103 tal 2016 li daħħal fis-seħħ ir-Regolamenti tal-2016 dwar Billboards u Reklami S406 - 22.06.2016
Mozzjoni Nru 337 - Mozzjoni dwar il-ftehim bejn il-Gvern Malti u operatur privat dwar l-Isptar San Luqa, l-Isptar Karin Grech u l-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex S324 - 30.04.2020
Mozzjoni Nru 339 - Mozzjoni li titlob ir-reviżjoni tar-ruling mogħti mis-Sedja fis-seduta 391 tal-Erbgħa, 18 ta’ Mejju 2016 S393 - 24.05.2016
Mozzjoni Nru 402 - Mozzjoni biex il-Kamra tmur f’Kumitat ta’ Provvista għall-konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2017 S440 - 31.10.2016
Mozzjoni Nru 425 - Estimi Ġenerali 2021 - Mozzjoni illi l-Kamra tmur f'Kumitat ta' provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2021 S383 - 29.10.2020
Mozzjoni Nru 425 - Mozzjoni li Titlob ir-Reviżjoni tar-Ruling mogħti mis-Sedja fis-Seduta 454 tat-23 ta’ Novembru 2016 S461 - 12.12.2016
Mozzjoni Nru 433 - Mozzjoni sabiex jiġi emendat l-Avviż Legali 404 tal 2016 Dwar Ir Revoka b’Mezzi Elettroniċi tal Prokuri u mandati S478 - 06.02.2017
Mozzjoni Nru 532 - Estimi ta' Dħul u Nfiq ta' Jobsplus għas-sena finanzjarja 2021 S479 - 28.06.2021
Mozzjoni Nru 577 - Estimi Ġenerali 2022 - Mozzjoni illi l-Kamra tmur f'Kumitat ta' provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2022 S504 - 26.10.2021
Mozzjoni Nru 577 - Estimi Ġenerali 2022 - Mozzjoni illi l-Kamra tmur f'Kumitat ta' provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2022 S507 - 01.11.2021
Mozzjoni Nru 577 - Estimi Ġenerali 2022 - Mozzjoni illi l-Kamra tmur f'Kumitat ta' provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2022 S517 - 09.11.2021
Mozzjoni Nru 577 - Estimi Ġenerali 2022 - Mozzjoni illi l-Kamra tmur f'Kumitat ta' provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2022 S518 - 10.11.2021
Mozzjoni Nru 577 - Estimi Ġenerali 2022 - Mozzjoni illi l-Kamra tmur f'Kumitat ta' provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2022 S519 - 15.11.2021