Skip to main content
Lingwa: en  | Ikkuntattjana | | Fittex

Distretti Elettorali - It-Tnax-il Leġiżlatura (2013 - 2017)

L-Ewwel Distrett

Valletta Furjana Ħamrun Parti minn Marsa Pieta' Gwardamangia, Pieta' Parti minn Santa Venera

Membru Parlamentari
L-Onor. Luciano Busuttil MP
L-Onor. Mario De Marco MP
L-Onor. Claudio Grech MP
L-Onor. José Herrera MP
L-Onor. Paula Mifsud Bonnici MP

It-Tieni Distrett

Birgu Isla Bormla Żabbar Kalkara Xgħajra

Membru Parlamentari
L-Onor. Chris Agius MP
L-Onor. Helena Dalli MP
L-Onor. Joe Mizzi MP
L-Onor. Stephen Spiteri MP

It-Tielet Distrett

Ir-Raba' Distrett

Parti minn Fgura Gudja Għaxaq Parti minn Marsa Paola Santa Lucia Tarxien

Membru Parlamentari
L-Onor. Christopher Fearne MP
L-Onor. Carmelo Mifsud Bonnici MP
L-Onor. Konrad Mizzi MP
L-Onor. Joseph Muscat MP
L-Onor. Silvio Parnis MP

Il-Ħames Distrett

Birzebbugia Kirkop Marsaxlokk Mqabba Qrendi Safi Żurrieq Bubaqra, Żurrieq

Membru Parlamentari
L-Onor. Anthony Bezzina MP
L-Onor. Joseph Farrugia MP
L-Onor. Marlene Farrugia MP
L-Onor. Joseph Sammut MP
L-Onor. Edward Scicluna MP

Is-Seba' Distrett

It-Tmien Distrett

Birkirkara Fleur de Lys, Birkirkara Iklin Lija Parti minn Naxxar Parti minn Santa Venera

Membru Parlamentari
L-Onor. Claudette Buttigieg MP
L-Onor. Chris Cardona MP
L-Onor. Joe Debono Grech MP
L-Onor. Tonio Fenech MP
L-Onor. Beppe Fenech Adami MP
L-Onor. Edward Zammit Lewis MP

Id-Disa' Distrett

Għargħur Msida San Ġwann Kappara, San Ġwann Swieqi Ibraġ, Swieqi Madliena, Swieqi

Membru Parlamentari
L-Onor. Kristy Debono MP
L-Onor. Clifton Grima MP
L-Onor. Emanuel Mallia MP
L-Onor. Marthese Portelli MP
L-Onor. George Pullicino MP

L-Għaxar Distrett

Gzira Pembroke San Ġiljan Paceville, San Ġiljan Sliema

Membru Parlamentari
L-Onor. Evarist Bartolo MP
L-Onor. Karl Gouder MP
L-Onor. Francis Zammit Dimech MP

It-Tlettax-il Distrett

Rabat (Għawdex) Fontana Għajnsielem u Kemmuna Għarb Għasri (inkluż Għammar) Kerċem (inkluż Santa Lucia) Munxar (inkluż Xlendi) Nadur Qala San Lawrenz Sannat Xagħra Xewkija Żebbug (Għawdex) Marsalforn

Membru Parlamentari
L-Onor. Justyne Caruana MP
L-Onor. Giovanna Debono MP
L-Onor. Franco Mercieca MP
L-Onor. Anton Refalo MP
L-Onor. Chris Said MP